Bestuurslid Friesland College tijdelijk voorzitter MBO Raad

18 december 2019
Frank van Hout, bestuurslid van het Friesland College, is benoemd tot waarnemend voorzitter van de MBO Raad. Hij vervult deze functie voor enkele maanden, totdat de landelijke vereniging van scholen in het middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie een opvolger heeft gevonden voor Ton Heerts.

Heerts nam gisteren afscheid van de MBO Raad. Hij wordt burgemeester van Apeldoorn.

In de komende maanden verdeelt Van Hout zijn tijd over het Friesland College en de MBO Raad, waar hij sinds drie jaar bestuurslid is. De ledenvergadering van de brancheorganisatie heeft onlangs ingestemd met de tijdelijke benoeming als waarnemend voorzitter.

‘Als lid van de MBO Raad heeft het Friesland College ook een verantwoordelijkheid in het aanpakken van uitdagingen’, verklaart Van Hout. ‘Bovendien: het is een persoonlijke uitdaging. Ik kom zo in allerlei nieuwe netwerken en kan mijn horizon verbreden.’ Samen met voorzitter Carlo Segers vormt hij het College van Bestuur van het Friesland College.