Bestuur Friesland College neemt dit weekend in spoedoverleg besluit

13 maart 2020
Het college van bestuur en de directeuren in het Friesland College komen dit weekend voor spoedoverleg bijeen om weloverwogen te bepalen wat de aanpak van de school zal zijn in alle ontwikkelingen rond het coronavirus.

Aanleiding is het resultaat van het overleg van de MBO-Raad met het ministerie van onderwijs, vrijdagmiddag in Den Haag. Heel kort samengevat is de afspraak dat mbo-scholen in principe open blijven, maar ruimte krijgen om hun onderwijs anders te organiseren.

Het nieuwsbericht hierover is te vinden op:

https://www.mboraad.nl/nieuws/coronacrisis-onderwijs-mag-ook-op-andere-manier-dan-alleen-op-locatie

Vier onderwerpen zullen zeker aan de orde komen in het overleg:

  • Het belang van examinering van studenten
  • De mogelijkheden om online onderwijs te bieden en studenten te begeleiden
  • Het verschil van de mogelijkheden per school, want het mbo is heel divers
  • Het maatschappelijk beroep op studenten van opleidingen die nu heel belangrijk zijn, met name op het gebied van zorg, pedagogisch werk, onderwijsassistent en kinderopvang.

In dit weekend horen alle medewerkers en studenten op de website, op FCLive en per mail wat het Friesland College op korte termijn gaat doen.