Bericht voor studenten (en hun ouders)

17 augustus 2020

Deze zomer was anders dan anders. Hopelijk heb je toch wat kunnen genieten en werken misschien, om er ook nu het beste van te maken… En nu? De school begint weer! We starten met frisse energie, maar ook in het besef dat onderwijs op het Friesland College in het nieuwe schooljaar - nog steeds - anders zal zijn dan anders. 

Het coronavirus steekt nog op allerlei plekken hevig de kop op. Elders in de wereld, in omringende landen, in Nederland en ook in Friesland… Een besmetting heeft veel impact, voor de patiënt én de omgeving. Denk aan de gezondheid, want corona is en blijft een gemene ziekte - zeker als het virus iemand in de risicogroep bereikt. Denk ook aan quarantaine en soms sluiting, als ergens - op een school bijvoorbeeld - een ‘brandhaard’ ontstaat. Kortom: alle reden om corona serieus te blijven nemen.

Samen verantwoordelijk
Studenten en medewerkers van het Friesland College hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de gevolgen van corona binnen de perken te houden. Dat betekent voor ons allemaal: risico’s beperken, ons houden aan alle landelijke richtlijnen en afspraken. Vooral de landelijke regel van 1,5 meter onderlinge afstand in het mbo heeft veel gevolgen voor wat kan in het Friesland College.

Dat zal soms wennen zijn. Op school kunnen de regels misschien strak aanvoelen. Toch is het belangrijk om ons hier allemaal aan te houden. Dat is in ieders belang. Bovendien: ze komen voort uit landelijke afspraken, die we in het Friesland College zo willen uitvoeren dat we toch goed onderwijs kunnen geven. Dan kan nog steeds veel, als we er samen in slagen om te voorkomen dat dit virus zich verder verspreidt. 

Hoe doen we dat?
De basis van leren op het Friesland College blijft een combinatie van online activiteiten, fysieke activiteiten en praktijk. In de praktijk betekent dit: online waar het kan, fysiek waar het moet.

Tijdens de online onderwijsactiviteiten in Microsoft Teams is het voor docent én studenten prettig dat je elkaar kunt zien. Dit gaven veel studenten zelf ook aan. Lessen worden er beter van. Je kunt vlotter op elkaar reageren en samen optrekken. Ook voor de registratie van aanwezigheid is zichtbaarheid belangrijk. Het is dan ook verplicht om tijdens online onderwijs de camera aan te zetten. Je kunt als je dat wilt, je achtergrond vervagen of een andere achtergrond instellen. Wij doen er alles aan om ieders veiligheid en privacy te waarborgen. Wanneer je geen camera hebt op je laptop of het technisch niet lukt, neem dan contact op met je docent. 

Klik hier hoe je een andere achtergrond kunt instellen in Microsoft Teams. 

Bij alles wat op school gebeurt, werken we nu in roosters met een aantal blokken. Zo’n blok duurt drie uren, waarin verschillende activiteiten kunnen plaatsvinden. In totaal zijn er twaalf van deze blokken op een dag, met verschillende starttijden. Hierover hebben we afspraken gemaakt met het openbaar vervoer en collega-scholen, om pieken in het reizen te voorkomen. Bovendien zorgen we er zo voor dat er niet teveel mensen tegelijk in FC-gebouwen zijn. Het eerste blok start om 8.00 uur, het laatste om 18.45 uur.

Veiligheid in gebouwen
Het Friesland College heeft de gebouwen zo veilig mogelijk gemaakt. Zo hebben we al onze airco’s zo ingesteld dat ze maximaal ventileren. De lucht die door roosters naar binnen wordt geblazen, is vers en komt van buiten. Afgevoerde lucht gaat naar buiten, dus er is geen sprake van zogeheten recirculatie binnen onze ruimtes en gebouwen. Zo voldoen we ruim aan de nieuwste adviezen van de RIVM.

Alle onderwijsruimtes in FC-gebouwen zijn zo ingericht dat je 1,5 meter afstand kunt houden. Het betekent wel dat er minder mensen dan anders in een ruimte kunnen. Op de deur van iedere ruimte is het maximaal aantal personen aangegeven. Belangrijk is ook: ga niet zelf schuiven met spullen en zorg dat je ook echt afstand houdt. 

In gemeenschappelijke ruimtes is duidelijk aangegeven waar je wel en niet mag verblijven. Ook hebben we in veel FC-gebouwen eenrichtingsverkeer, om te voorkomen dat je op elkaar botst in overvolle gangen. De routes zijn overal helder aangegeven met pijlen. Het betekent ook dat je bijvoorbeeld op een andere plek dan anders een gebouw binnen gaat of verlaat. Wij verwachten dat iedereen zich aan deze afspraken houdt, uit respect voor de veiligheid van alle studenten en medewerkers. Hiermee voldoen we aan alle landelijke richtlijnen en afspraken. Vanzelfsprekend volgen we nauwgezet hoe dit alles in de praktijk werkt. 

Buitenland
De veiligheid van een land of gebied kan plotseling veranderen, als het aantal besmettingen ergens snel oploopt. Dan wijzigt een reisadvies ineens van code geel naar oranje en moet je dus naar huis, als je als student op zo’n plek bent voor een project of stage. Dat geeft veel stress. Bovendien: wij vinden veiligheid van onze studenten heel belangrijk, in een situatie die onvoorspelbaar is. Dan is het goed om helder te zijn: tot 1 januari 2021 kunnen studenten niet voor onderwijsactiviteiten naar het buitenland.

Vanzelfsprekend gelden ook alle ‘vaste RIVM-regels’, als je nu uit een land komt met een negatief reisadvies. Is een gebied waar jij onlangs was ‘op oranje’ gegaan? Meld dat bij je coach en houd je vooral aan de afspraken.

Ook blijven alle andere richtlijnen natuurlijk belangrijk. Dus: houd overal - ook op de pleinen - 1,5 meter afstand, schud geen handen, nies in je elleboog, was vaak je handen en blijf vooral thuis bij klachten als verkoudheid en koorts.

Hopelijk heb je zo voldoende informatie om met vertrouwen het jaar te starten. Heb je nog vragen? Je kunt altijd terecht bij je coach… Zo kunnen we samen zorgen dat we toch verder komen, in deze tijd waarin alles nog wel even anders dan anders blijft…