Medewerker beheer ICT 3 | Friesland College
Servicemedewerker is de populaire naam voor Medwerker Beheer ICT (MBI).

Je houdt je ook bezig met het netwerk en zorgt voor de aanleg van de netwerkbekabeling. Je voorkomt storingen in het computer- of telefoonsysteem of je lost ze op. Als het nodig is demonteer en test je systemen of componenten. Tijdens de opleiding werk je aan vakinhoudelijke kennis op het gebied van hardware en software, zoals bijvoorbeeld Microsoft Office.

De opleiding Medewerker Beheer ICT

De opleiding is sterk praktijkgestuurd. Je werkt vaak aan projecten die rechtstreeks uit de praktijk komen. Zowel individueel als samen met een groep studenten ben je gericht bezig oplossingen te vinden voor ICT-problemen. 

Je leert ook hoe je nieuwe kennis kunt krijgen in een steeds veranderende ICT-sector. 

In de opleiding doe je kennis en ervaring op voor de volgende kernonderdelen:

  • het Installeren en onderhouden van hardware, software en verbindingen;
  • het behandelen van incidentmeldingen;
  • het ondersteunen van gebruikers.

Verder krijg je Nederlands, rekenen, Engels en burgerschap 

Stage

Verspreid over de hele opleiding breng je minstens 30% van je tijd door in een bedrijf. Onder begeleiding van je stagebegeleider leer je hoe het er in het bedrijfsleven aan toegaat. Tijdens je stage leer je ook je eigen kwaliteiten en grenzen kennen. Zo ben je in staat om voor je verdere carrière de beste keuzes te maken.