Vertrouwenspersonen | Friesland College

SCHOOL = VEILIG
Het Friesland College wil een veilige school zijn. Dit betekent dat er geen plaats is voor intimidatie, pesten, discriminatie, ongewenste aandacht (ook digitaal), agressie of bedreiging.

Studenten die op school of op hun stage belemmerd worden door ongewenst gedrag en daarover willen praten, kunnen contact opnemen met een van de onafhankelijke vertrouwenspersonen bij het Friesland College. Zij staan studenten terzijde om met dit ongewenste gedrag om te leren gaan en om er iets aan te veranderen.

De vertrouwenspersonen bij het Friesland College zijn:

  • Irma Bron
  • Hester van Dekken
  • Marc van Dijk
  • Annemarie de Groot
  • Caro Lourens-Oterdoom
  • David Rooth
  • Edo Spanninga

De vertrouwenspersonen zijn dagelijks bereikbaar in Heerenveen en in Leeuwarden. Er is altijd iemand beschikbaar, dus bel en kom langs! 

Maak je liever een afspraak? Dat kan telefonisch, via e-mail of bij de medewerkers van het FC-Adviescentrum