Toelating | Friesland College

Voor alle opleidingen van het Friesland College gelden in het algemeen de volgende, wettelijke, toelatingseisen:

Niveau 1

 • drempelloos (vanaf 16 jaar)

Niveau 2

 • diploma basisberoepsgerichte leerweg
 • drempelloos als er geen niveau 1 is

Niveau 3

 • diploma kaderberoepsgerichte leerweg
 • diploma gemengde leerweg
 • diploma theoretische leerweg
 • overgangsbewijs naar klas 4 havo/vwo
 • mbo-diploma basisberoepsopleiding niveau 2

Niveau 4

 • diploma kaderberoepsgerichte leerweg
 • diploma gemengde leerweg
 • diploma theoretische leerweg
 • overgangsbewijs naar klas 4 havo/vwo
 • mbo-diploma basisberoepsopleiding niveau 2 of vakopleiding niveau 3

Sommige opleidingen, bijvoorbeeld een aantal kunst- en sportopleidingen, stellen extra eisen. Kijk hiervoor op de website bij de opleiding van jouw keuze. Tijdens een intakegesprek bespreken we met jou voor welke opleiding je toelaatbaar bent met jouw vooropleiding en ervaring.