Taal en rekenen | Friesland College

Examens Nederlandse taal en rekenen in het mbo

Verplicht onderdeel
Vanaf 2010 is Nederlands en rekenen verplicht op het mbo. Dat betekent dat je op het Friesland College naast de lessen en stage die van belang zijn voor het beroep, ook Nederlands en rekenen moet volgen. Daarnaast moet je examen doen in Nederlands en rekenen.

Examens
Voor je mbo-opleiding zijn er verschillende taal- en rekenexamens. Voor rekenen is dat examen centraal. Dat geldt eveneens voor de onderdelen ‘lezen’ en ‘luisteren’ van Nederlands. Voor de onderdelen ‘spreken’, ‘gesprekken’ en ‘schrijven’ van Nederlands doe je examen bij je opleiding. Belangrijk te weten is dat je uiteindelijk een eindcijfer krijgt voor zowel Nederlands als rekenen.

Niveaus
De examens Nederlands en rekenen worden op twee niveaus afgenomen:
- 2F is voor mbo-opleidingen entreeopleidingen, niveau 2 en 3
- 3F is voor mbo-opleidingen, niveau 4.
Om je een indruk te geven: 2F is vergelijkbaar met vmbo-niveau en 3F met havo-niveau.