Privacystatement | Friesland College

Voor het Friesland College staat een zorgvuldige omgang met uw/jouw persoonsgegevens bij een bezoek aan de website centraal. De persoonlijke informatie die u/jij ons verschaft wordt altijd vertrouwelijk behandeld. Bij de verwerking van de persoonsgegevens handelt het Friesland College overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens.

Bij een bezoek aan onze websites worden gegevens vastgelegd zodat wij informatie krijgen over het aantal bezoekers, welke pagina’s het meest worden bezocht of de tijdstippen van het bezoek (overdag of in de avonduren). Wij traceren echter geen bezoekers via het IP-adres.

Bij het aanvragen van - bijvoorbeeld - een brochure/folder of bij aanmelding voor een cursus vragen wij u/jou om bepaalde persoonsgegevens. Deze verwerkt het Friesland College alleen om u/jou de gevraagde dienst te kunnen leveren. In die gevallen worden uw/jouw gegevens uitsluitend verwerkt om de aard van de gevraagde dienst vast te stellen en om misbruik door derden te voorkomen.

 

Privacyreglement voor huidige studenten

De algemene waarborgen, de rechten en plichten die met privacy te maken hebben, zijn geregeld in verschillende privacywetten. Het Friesland College vindt het belangrijk dat haar studenten weten welke gegevens van hen verwerkt worden, waarom die verwerkt worden en met wie die gegevens gedeeld worden. Met deze reden is onderstaand privacy reglement dan ook opgesteld.