Praktijkroute | Friesland College

Praktijkroute, modern beroepsonderwijs
Het Friesland College zet de komende jaren met het bedrijfsleven tientallen praktijkroutes op voor modern beroepsonderwijs dat jongeren voorbereidt op een snel veranderende samenleving. Het initiatief komt van de Wiegelgroep, een groep ondernemers en bestuurders uit Friesland die - onder leiding van Hans Wiegel - samen met het Friesland College zoeken naar nieuwe wegen om praktijk en beroepsonderwijs sterker met elkaar te verbinden. Omdat modern onderwijs een sleutelrol speelt in de provincie Fryslân, participeert de provincie door middelen beschikbaar te stellen vanuit het investeringsprogramma ‘Wurkje foar Fryslân’. Opzet is dat het Friesland College over drie jaar dertig praktijkroutes kent voor in totaal 1200 mbo-studenten. Zij worden zo vooral opgeleid binnen bedrijven en instellingen, maar dan wel met een nadrukkelijke ‘plus’ van het Friesland College.

Leren in de praktijkroute
Op dit moment heeft het Friesland College onder andere al een praktijkroute bij ZuidOostZorg in Drachten, uitgeverij Royal Jongbloed in Heerenveen en het CJIB in Leeuwarden. Studenten werken er in de praktijk en krijgen begeleiding van medewerkers én van docenten en coaches van het Friesland College ‘op de werkvloer’. Studenten doen via de praktijkroute ervaring op in meerdere contexten, dus in meerdere bedrijven. Zo leert de student het geleerde toe te passen in verschillende situaties. De praktijkroute heeft zich heel snel bewezen als een efficiënte manier om de kloof tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven te slechten. Er is veel kennis uit te wisselen en bedrijven zijn blij met de jonge mensen, die zorgen voor een open sfeer en dynamiek. Dat stimuleert medewerkers om zelf ook weer te gaan leren. Zo snijdt het mes aan verschillende kanten.

Bekijk de pagina voor uw leerlingen over de Praktijkroute. Daarop vindt u ook een video met meer uitleg.