Overzicht opleidingsaanbod | Friesland College

We hebben voor u een overzicht gemaakt van ons opleidingsaanbod in het huidige studiejaar. U kunt dit downloaden en desgewenst uitprinten. In het overzicht vindt u de opleidingen met gegevens over leerweg, niveau en opleidingsplaats. Vanaf oktober kunt u hier het nieuwe overzicht downloaden.