Over het Friesland College | Friesland College

Het Friesland College is een regionaal opleidingen centrum (ROC). Wij verzorgen middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en volwasseneneducatie. Het beroepsonderwijs kun je volgen in Leeuwarden en Heerenveen. Volwasseneneducatie in de gehele provincie.

Groot en klein
Wij zijn een grote en tegelijk ook kleine school. Groot, want je kunt bij ons kiezen uit meer dan 200 (beroeps)opleidingen. In bijna alle richtingen. Van automonteur tot ziekenverzorgende. Van artiest tot zelfstandig horecaondernemer.

Klein, omdat we al onze opleidingen in kleine afdelingen verzorgen. Waar iedereen elkaar kent van gezicht en bij naam. Waar het gezellig is. En waar je de begeleiding krijgt die helemaal bij je past.

Vakgebied en praktijk
Elke afdeling is gespecialiseerd in een bepaald vakgebied. Voor sportopleidingen ga je bijvoorbeeld naar CIOS, school voor Sport & Bewegen. Alle technische opleidingen vind je bij de School voor Techniek & Technologie. Wil je later op kantoor werken, dan ga je naar School voor Commercie & Dienstverlening. Kijk maar eens bij ‘opleidingen op deze site.

Wij vinden dat onderwijs in de praktijk begint. Daarom stimuleren wij initiatief en nieuwsgierigheid bij al onze studenten. Wij willen dat jij als student nadenkt, zelfstandig beslissingen leert nemen. En vooral: dat jij je kennis kunt toepassen in de praktijk. Je opleiding bestaat dan ook voor een groot deel uit praktijk. Zoals stage en opdrachten.

Beste uit jezelf halen
Misschien is dat de reden dat studenten van het Friesland College gewild zijn op de arbeidsmarkt. Zij hebben zich op school ontwikkeld tot volwaardige, flexibel inzetbare professionals. Professionals die het verschil maken.

Bij ons op school ligt het accent op jouw loopbaan. Naast vakkennis besteden we daarom veel aandacht aan je persoonlijke ontwikkeling. Zo leer je het beste uit jezelf te halen. Om de doelen te bereiken die je gesteld hebt.

Samenwerking en respect
Daarnaast vinden wij uitwisseling van kennis erg belangrijk. We werken veel samen met het bedrijfsleven, met instellingen, met andere onderwijsorganisaties. Zowel regionaal, nationaal als internationaal.

Wij zijn een aansprekende school. Een tikje anders, maar wel met merkbare toegevoegde waarde. Omdat we ondernemend, onderzoekend, flexibel en vernieuwend zijn.

En iedereen is welkom bij ons op school. We geven alle levensbeschouwingen en culturen de ruimte. Op het Friesland College hebben we respect voor elkaar.

Enkele getallen
15.000 studenten volgen jaarlijks een opleiding bij ons
Hiervan doen 10.000 een beroepsopleiding
Bij het Friesland College werken 1.100 mensen
Er zijn 10 vestigingen in Leeuwarden en Heerenveen
Nevenvestigingen vind je in Drachten, Harlingen en Dokkum.

Organogram