Opdracht, kernwaarden | Friesland College

Opleiden en kwalificeren. Dat is onze opdracht. Maar dan wel op onze manier: toepassingsgericht. Dat betekent dat we ons onderwijs verzorgen vanuit en mét de praktijk.

Kernwaarden medewerkers
Van onze medewerkers verwachten we dan ook dat ze resultaatgericht, ondernemend, reflectief en betrouwbaar zijn. Het zijn professionals die feedback geven en vragen.