Leren bij het Friesland College | Friesland College

Praktijkgestuurd leren

Up to date
Onze samenleving verandert razendsnel. Het is dan ook heel belangrijk dat het beroepsonderwijs meebeweegt. Afgestudeerde mbo-studenten moeten met hun diploma immers aan de slag kunnen als modern opgeleide en zelfstandige vakmensen. Als werknemers die zó flexibel en wendbaar zijn dat ze nu én in de toekomst een volwaardige plek in de samenleving innemen.

We houden ons beroepsonderwijs up to date door nauwe samenwerking met bedrijven en instellingen. Men hen organiseren we ons onderwijs. We halen ‘buiten’ naar ‘binnen’ en werken zelf veel buiten de school om aan te sluiten bij wat er nú gebeurt.


Praktijk
In alle opleidingen van het Friesland College is de praktijk leidend. Dit betekent dat het onderwijs vanaf het begin draait om het opdoen van echte ervaringen in de praktijk of vanuit die praktijk. Door iets zelf te doen, ontdek je wat je nog moet leren, wie jij bent en wat je nodig hebt.

De motivatie om te leren is immers veel groter, als je merkt waaróm je iets moet leren. Dit merk je bij uitstek in echte opdrachten of door als 'collega in opleiding' mee te draaien ín een bedrijf of instelling.

Met de vragen die je in de praktijk tegenkomt, gaan we in het onderwijs samen – individueel of in een groep - aan de slag. Zo versterken praktijk en leren elkaar voortdurend. We noemen dit praktijkgestuurd leren.

Spiegel
Leren is niet alleen doen. Je leert ook veel door regelmatig in de spiegel te kijken. Hoe heb ik dit gedaan? Hoe doen anderen dit? Wat ging goed en wat kan beter? Dit bespreek je dan met je docenten. Deze reflectie is erg belangrijk in ons praktijkgestuurd leren. Je ziet immers beter wie je bent, wat voor jou belangrijk is, dát je iets moet leren en wát je dan nog moet leren.  

Verdiepen
Om van je praktijkervaringen te leren zijn ook achtergronden belangrijk. Je verdiept je in de theorie en luistert naar de ervaringen van anderen. Wat zegt een vakspecialist? Wat is erover geschreven? Dat doe je in lessen en workshops en door zelf - of samen met medestudenten - onderwerpen uit te pluizen. Dan is theorie uitdagend. Je hebt immers ervaren dat het gaat om kennis die je nodig hebt en die je meteen in de praktijk kunt toepassen.

Persoonlijke ontwikkeling
Het draait niet alleen om kennis. Kun je luisteren? Samenwerken? Ben je creatief genoeg om een nieuwe oplossing te zoeken? Ondernemend genoeg om een nieuw pad in te slaan? Dit zijn persoonlijke vaardigheden - zogeheten 21th century skills - die je niet alleen in je beroep maar overal nodig hebt om volwaardig mee te doen in de samenleving. Je hebt ruim de kans om deze ‘skills’ tijdens je opleiding te ontwikkelen.

Praktijk, reflectie, verdiepen en het trainen van je persoonlijke skills vormen samen ons praktijkgestuurd leren.

Allerlei vormen
Het praktijkgestuurd leren kent verschillende vormen. Het Friesland College heeft immers een breed pakket aan opleidingen die allemaal zijn afgestemd op andere beroepen. We zoeken met ons onderwijs in iedere richting naar een passende manier om - soms door combinaties van opleidingen - aan te sluiten bij de specifieke eisen van die beroepen op de veranderende arbeidsmarkt.

Eén van de vormen is het leren in de praktijkroute. Je werkt en leert als 'collega in opleiding' vanaf het begin van je opleiding vooral in bedrijven of instellingen. Docenten zijn hier ook om ter plekke workshops en lessen te verzorgen die aansluiten bij jouw ervaringen. Ook medewerkers begeleiden je. Wat je hier leert, kun je meteen toepassen.  

Een andere vorm is het leren aan de hand van leereenheden. Je bent vaker binnen de school en werkt in periodes van vijf weken – meestal in een groep - aan echte vraagstukken uit de praktijk. De vaktheorie sluit steeds aan bij deze vraagstukken. Je wisselt je schooldagen af met stages, waardoor je veel praktijkervaring opdoet.

Zo hebben we meer varianten. Welke vorm van praktijkgestuurd onderwijs jij ook volgt, de praktijk is dus overal leidend.