Friesland College in het buitenland | Friesland College

Ontwikkelingssamenwerking en wereldburgerschap 

Het Friesland College draagt zijn steentje bij aan ontwikkelingssamenwerking  als ondertekenaar van de 'Millenniumdoelen'. Doelen als het verspreiden van onderwijs,  internationale samenwerking, uitbanning van extreme armoede en streven naar duurzaamheid . Veel studenten nemen deel aan een van de ontwikkelingsprojecten en gaan onder begeleiding van docenten voor enkele weken naar het buitenland. In de lessen wordt aandacht besteed aan wereldburgerschap.

Een voorbeeld: Stichting Kinderen van Amurang, Indonesië, is een project met twee doelen. Ten eerste: creatief onderwijs bieden aan Indonesische kinderen om hen hiermee extra te motiveren en ambitie te geven voor een betere plek op de arbeidsmarkt. En ten tweede: een uitdagende en betekenisvolle leerplek bieden om een verbinding te maken met de Indonesische cultuur. Dit alles samen met stagiairs van het  Friesland College.

Stage in het buitenland
Het Friesland College stimuleert stages in het buitenland. Verre bestemmingen maar vooral Europa. Dit wordt steeds belangrijker als toekomstig arbeidsgebied voor onze gediplomeerden. Tegemoetkoming in de kosten voor een Europese stage kan via het Leonardo da Vinci fonds aangevraagd worden. Een rijke ervaring, goed voor de persoonlijke ontwikkeling en uitstekend voor de taalvaardigheid.

Enkele voorbeelden: CIOS-studenten die sportlessen verzorgen in Brazilië en Rusland. studenten van de Middelbare Hotelschool die meedraaien in de horeca in Duitsland, Engeland , Ierland  en Aruba. D'Drive-studenten die lessen verzorgen in Indonesië. studenten Verpleegkunde gaan naar Ghana, Gambia en Tanzania.

Ontwikkelingsprojecten Friesland College

KindweesKind, Indonesië
Stichting Kinderen van Amurang, Indonesië 
FC goes Malta
Future for Young People (FFYP), Gambia, West Afrika