FC Extra, school voor Volwasseneneducatie | Friesland College