Dyslexie en dyscalculie | Friesland College

Ondersteuning bij dyslexie en dyscalculie
Als jij een dyslexieverklaring hebt of er is bij jou sprake van dyscalculie, dan kun je gebruik maken van een aangepast examen. Geldt dit voor jou? Geef dit dan tijdens de intake meteen al door en neem je verklaring mee.