Online Open Week 1 t/m 4 november 2021

Info & aanmelden online infoweek
Friesland College Friesland College Friesland College

Online Open Week 1 t/m 4 november 2021

Info & aanmelden online infoweek
Maatschappelijk verzorgende IG plus

Maatschappelijk verzorgende IG plus

Maatschappelijk verzorgende IG plus - BBL, BOL

Omdat je klaarstaat voor anderen

Bij de mbo-opleiding Maatschappelijk verzorgende IG draait het om wat jij kunt betekenen voor anderen. Je werkt voor mensen van alle leeftijden met een verstandelijke, lichamelijke, zintuiglijke of psychische beperking. Of voor mensen die ziek, verslaafd of dak- of thuisloos zijn. Jij geeft ze de juiste aandacht en zorg en helpt ze om zo veel mogelijk regie over hun eigen leven te houden. Welke wensen, normen, waarden en achtergrond ze ook hebben, één ding is zeker: je krijgt veel waardering voor je inzet! Maatschappelijk verzorgende IG is een opleiding op mbo-niveau 3. De opleiding duurt 3 jaar en is te volgen in zowel bol als bbl. 

Met de ‘plus’ op de opleiding sluit je nóg beter aan bij ontwikkelingen en innovaties die spelen bij zorginstellingen in deze regio.

Jouw toekomst

Wat houdt het beroep in?
 • Je leert in de praktijk en past nieuwe kennis en vaardigheden meteen toe
 • Vanaf het begin van je opleiding van grote betekenis voor de sector
 • In overleg met je coach zeggenschap over je eigen planning
 • Je kunt op veel plaatsen in Friesland terecht, dus ook dicht bij huis. 
 • Alleen leren wat je nog moet leren: maatwerk
Waar kun je werken?

Als maatschappelijk verzorgende in de individuele gezondheidszorg (IG) kan je gaan werken bij:

 • gehandicaptenzorg 
 • geestelijke gezondheidszorg 
 • verzorgings- en verpleeghuizen 
 • thuiszorg 
 • maatschappelijke opvang 
 • welzijnsinstellingen 
 • justitiële inrichtingen 
 • asielzoekerscentra 
 • ziekenhuizen 

Jouw taken hierbij zijn divers:

 • je ondersteunt bij wonen, het huishouden en persoonlijke verzorging 
 • je verricht eenvoudige verpleegtechnische handelingen 
 • je herkent en reageert op veranderingen bij een cliënt  
 • je stimuleert om deel te nemen aan dagbesteding of andere activiteiten en ondersteunt hierbij
 • je inventariseert ondersteuningsvragen van de cliënt  
 • je helpt een zorgplan op te stellen en geeft voorlichting, advies en instructie 

Deze video is afkomstig van SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) en geeft een algemene indruk van de praktijk en het werkveld.

Praktische informatie

Bij de mbo-opleiding Maatschappelijk verzorgende IG leer je alle fijne kneepjes van het vak en hoe om te gaan met de specifieke doelgroepen. Dat kan in de vorm van een bol-opleiding in de praktijkroute. Heb je een arbeidscontract van minimaal 16 uur per week bij een voor mbo-niveau 3 erkende zorgorganisatie, dan kun je ook kiezen voor de bbl-opleiding.

Hoe leer je?

Bol-opleiding: school & stage in de praktijkroute

De bol-variant van deze opleiding maakt gebruik van de praktijkroute.

Oriëntatie
Je start met een oriëntatieperiode waarin je de opleiding, je medestudenten en de docenten leert kennen. Dit vindt plaats op een praktijklocatie in een zorginstelling. Je maakt aan de hand van praktische opdrachten kennis met je toekomstige beroep en met het praktijkgestuurd leren. Jij krijgt de ruimte om het werkveld te onderzoeken dat jij interessant vindt, bijvoorbeeld door het bezoeken van verschillende instellingen. 
 
Praktijk en werkplaatsen
Na de oriëntatie ga je meteen aan de slag in de praktijk. Daarnaast ga je, tijdens werkplaatsen, verder in op de theorie over onderwerpen die je tegenkomt in de praktijk. Je oefent er ook je vaardigheden. Deze werkplaatsen volg je steeds op dezelfde praktijklocatie bij een zorginstelling. Omdat je midden in de praktijk staat, kun je dat wat je vandaag leert, morgen meteen toepassen. Zo leer je effectief.

Begeleiding, reflecteren en je eigen route uitstippelen
In je opleiding kijk je regelmatig terug op wat je hebt gedaan en hebt geleerd. Dit doe je samen met je stage- en werkbegeleider. Bovendien heb je één keer per week overleg met je vaste studieloopbaanbegeleider over hoe het gaat en wat je nog moet doen. Zo houd je tijdens je leerproces je sterke en zwakke punten in de gaten, zodat je weet waar jij nog aan moet werken. Jouw leerproces staat steeds centraal. Als dit betekent dat jij voor een bepaald vak meer of minder tijd nodig hebt, dan kan jouw planning daarop worden aangepast. 

Een rooster dat bij jou past
Op deze manier leren betekent ook dat je geen klassikale toetsen hebt en dat de volgorde waarin jij je opleiding volgt niet van tevoren is vastgelegd. Ook de examens voor de algemene vakken, zoals Nederlands, rekenen en Engels, plan je in op een moment dat jij daar klaar voor bent. Daarnaast kun je ook werkplaatsen in de avond en soms online volgen. Zo maak je voor jezelf een rooster dat goed bij jouw omstandigheden en jouw ontwikkeling past.

Bbl-opleiding: werken en leren

Kies je voor de bbl-variant, dan combineer je werken met leren.

De praktijk
Voor het bbl-traject heb je een arbeidscontract van minimaal 16 uur per week bij een voor mbo-niveau 3 erkende zorgorganisatie. Dat regel je zelf. Tijdens de opleiding doe je ook 320 uur ervaring op in een ander zorgveld dan waarin jij werkt. 

Je weekindeling
Kies je voor de bbl-opleiding, dan kan je week er als volgt uitzien:

 • Je werkt minimaal 16 uur per week en verdiept je daarnaast op één vaste dag in de week in de theorie volgens een gedeeltelijk vastgesteld programma, óf:
 • Je werkt minimaal 16 uur in de praktijk en verdiept je op wisselende dagen in de theorie aan de hand van wat jij tegenkomt in de praktijk. Je sluit hiermee aan bij de praktijkroute in de instelling.

Tijdens de intake bespreken we met jou wat het best bij je past en wat dit voor jouw opleiding betekent.

Oriëntatie
Je start met een oriëntatieperiode waarin je de opleiding, medestudenten en docenten leert kennen. Je maakt aan de hand van praktische opdrachten kennis met het praktijkgestuurd leren.

Werkplaatsen
Naast je werk oefen jij je vaardigheden en doe je theoretische kennis op. Dit doe je tijdens werkplaatsen op school, in de instelling waar je werkt of in een collega-instelling in de buurt. De onderwerpen waar jij je in verdiept, stem je voor een groot deel af op dat wat jij in de praktijk tegenkomt. 

Persoonlijke route
Je kijkt regelmatig terug. Begeleid door je docenten en de medewerkers in de instelling ontdek je zo wat je al geleerd hebt en wat je nog moet leren om aan de exameneisen te kunnen voldoen. Je stelt op deze manier je persoonlijke route samen. Omdat je midden in de praktijk staat, kun je de vaardigheden en kennis die je hebt opgedaan in de werkplaatsen meteen toepassen. Zo werk je op een effectieve manier toe naar je diploma.

Meer informatie over hoe je leert bij het Friesland College

Wat leer je?

De veranderingen in de sector brengen met zich mee dat welzijn en zorg steeds meer een combi vormen. Daarom kiezen wij ervoor om de opleidingen Verzorgende IG én Medewerker maatschappelijke zorg 3 gecombineerd aan te bieden als Maatschappelijk verzorgende IG. Je haalt dan twee diploma's op niveau 3. Zo ben je breed opgeleid en klaar voor een toekomst in de veranderende wereld van zorg en welzijn. 

Omdat jij leert in zorglocaties kun je op meerdere plaatsen in de provincie terecht. Behalve in Leeuwarden en Heerenveen vind je opleidingslocaties in de omgeving van Dokkum, Drachten en Harlingen. Grote kans dus dat je dicht bij huis een groot deel van je opleiding kunt volgen.

Persoonlijke ontwikkeling

Tijdens de opleiding Maatschappelijk verzorgende IG besteed je veel aandacht aan jouw persoonlijke ontwikkeling. Je leert samenwerken, initiatief nemen, flexibel inspelen op situaties en verantwoordelijkheid nemen voor je eigen toekomst. Met deze kwaliteiten sta je niet alleen in de zorg sterk in je schoenen, maar ook daarbuiten.

Over het beroep

Bij Maatschappelijk verzorgende IG leer je over:

 • ziektebeelden 
 • Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen  
 • de doelgroepen  
 • mogelijke communicatietechnieken 
 • ontwikkelingspsychologie 
 • begeleidingsmethodieken 
 • aanbieden van activiteiten 
 • eenvoudige verpleegtechnische handelingen  

Algemene vakken

Naast de beroepsgerichte vakken volg je ook enkele algemene vakken, namelijk:

 • Nederlands 
 • Rekenen 
 • Loopbaan en burgerschap 

Keuzedelen

Behalve beroepsgerichte vakken en algemene vakken volg je ook keuzedelen. Daarvan is in ieder geval 1 gericht op het beroep en 1 op algemene ontwikkeling. In overleg met je coach kies je deze keuzedelen. Op die manier geef je jouw eigen draai aan jouw studieroute. De resultaten van de keuzedelen tellen mee voor je diploma, en je onderscheid je ermee richting een werkgever.

Voorbeelden van keuzedelen tijdens de opleiding Maatschappelijk verzorgende IG zijn:

 • Praktijkonderzoek 
 • Mensen met niet aangeboren hersenletsel 
 • Persoonlijk profileren 
 • Arbo, veiligheid en kwaliteit 
 • Wijkgericht werken 
 • Zorginnovatie en techniek 
 • Moderne vreemde talen, zoals Duits, Frans of Spaans
Meer informatie over keuzedelen

Doorleren

Na het behalen van je mbo niveau 3-diploma van Maatschappelijk verzorgende IG, kun je doorstromen naar de volgende niveau 4-opleidingen:

Toelating

Om toegelaten te worden tot deze mbo-opleiding moet je aan een aantal voorwaarden voldoen.

Om toegelaten te worden tot deze mbo-opleiding moet je minimaal het diploma vmbo-kader hebben. Tijdens de intake bespreken we je verwachtingen van de opleiding en het beroep met je. 

Aanvullende eis voor bbl
Om in aanmerking te komen voor een bbl-opleiding werk je minimaal 16 uur bij een erkend leerbedrijf. In de praktijk betekent dit dat je een arbeidscontract hebt van minimaal 20 uur. De werkgever vergoedt over het algemeen namelijk 4 uren opleidingstijd.  

Opleidingsduur en maatwerk
De opleiding duurt drie jaar. Ben je een volwassene en heb je al een achtergrond in deze richting? Dan hangt de opleidingsduur af van de kennis en ervaring die je al hebt opgedaan. Want wat je al kunt hoef je niet meer te leren! Dat betekent dat we soms maatwerk kunnen bieden. Dit bespreken we dan met je.

Meer informatie over toelating

Kosten

Een deel van je opleiding wordt door de overheid betaald, maar je moet soms ook dingen zelf betalen. We hebben alle informatie over de kosten van je opleiding verzameld.

Meer informatie over opleidingskosten

Studie in cijfers

Studie in Cijfers geeft objectieve informatie over deze opleiding en de kansen van deze opleiding op de arbeidsmarkt, daarnaast vergelijkt het de opleiding met de landelijke cijfers.

Bekijk de Studie in Cijfers van deze opleiding >

Deel deze pagina via

Kijk voor aanmelden en de actuele informatie op Frieslandcollege.nl