Friesland College Friesland College Friesland College
Maatschappelijk verzorgende IG

Maatschappelijk verzorgende IG

Maatschappelijk verzorgende IG

Maatschappelijk verzorgende IG Niveau 3 - bbl, bol

Je kunt veel voor mensen betekenen

Ben jij op zoek naar afwisselend werk, waarin je veel voor mensen kunt betekenen? Denk dan eens aan Maatschappelijk verzorgende IG. Je werkt voor mensen van alle leeftijden met een verstandelijke, lichamelijke, zintuiglijke of psychische beperking. Ook (chronisch) zieken, verslaafden en dak- of thuislozen kunnen tot je cliënten behoren. Jij geeft ze de juiste aandacht en zorg en helpt ze om zoveel mogelijk regie over hun eigen leven te houden. Welke wensen, normen, waarden en achtergrond ze ook hebben, één ding is zeker: je krijgt van hen veel waardering voor jouw inzet!

Jouw toekomst

Wat houdt het beroep in?
 • je ondersteunt bij (voeren van regie op) wonen, het huishouden en persoonlijke verzorging 
 • je verricht eenvoudige verpleegtechnische handelingen 
 • je herkent en reageert op somatische en/of psychische veranderingen bij een cliënt  
 • je stimuleert de zorgvrager om deel te nemen aan dagbesteding of andere activiteiten en biedt ondersteuning hierbij 
 • je inventariseert ondersteuningsvragen van de cliënt  
 • je stelt (mede) een zorgplan op en geeft voorlichting, advies en instructie  
Waar kun je werken?
 • gehandicaptenzorg 
 • geestelijke gezondheidszorg 
 • verzorgings- en verpleeghuizen 
 • thuiszorg 
 • maatschappelijke opvang 
 • welzijnsinstellingen 
 • justitiële inrichtingen 
 • asielzoekerscentra 
 • ziekenhuizen 

 

Deze video is afkomstig van SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) en geeft een algemene indruk van de praktijk en het werkveld.

Praktische informatie

De veranderingen in de sector brengen met zich mee dat welzijn en zorg steeds meer een combi vormen. Daarom kiezen wij ervoor om de opleidingen Verzorgde IG én Medewerker maatschappelijke zorg 3 gecombineerd aan te bieden als Maatschappelijk verzorgende IG. Je haalt dan twee diploma's op niveau 3. Zo ben je breed opgeleid en klaar voor een toekomst in de veranderende wereld van zorg en welzijn. 

Als je kiest voor een opleiding bij het Friesland College, kies je voor praktijkgestuurd leren 

De voordelen van leren bij het Friesland College

 • Je leert in de echte praktijk en past nieuwe kennis en vaardigheden meteen toe
 • Je bent vanaf het begin van je opleiding van grote betekenis voor de sector
 • Je hebt in overleg met je coach zeggenschap over je eigen planning
 • Je kunt op veel plaatsen in Friesland terecht, dus ook dicht bij huis. Lees meer >
 • Je leert alleen wat je nog moet leren: maatwerk

Lees hier meer over de voordelen van leren bij het Friesland College >

Meerdere opleidingslocaties 
Omdat jij leert ín zorglocaties kun je op meerdere plaatsen in de provincie terecht. Behalve in Leeuwarden en Heerenveen vind je opleidingslocaties in de omgeving van Dokkum, Drachten en Harlingen. Grote kans dus dat je dicht bij huis een groot deel van je opleiding kunt volgen. Lees meer over de opleidingslocaties >

Hoe leer je?

School/stage (praktijkroute), bol

Oriëntatie 
Je start met een oriëntatieperiode waarin je de opleidingen,  je medestudenten en de docenten leert kennen. Dit vindt plaats op een praktijklocatie in een zorginstelling. Je maakt aan de hand van praktische opdrachten kennis met je toekomstige beroep en met het praktijkgestuurd leren. Jij krijgt de ruimte om het werkveld te onderzoeken dat jij interessant vindt, bijvoorbeeld door het bezoeken van verschillende instellingen.   

Praktijk en werkplaatsen
Na de oriëntatie ga je meteen aan de slag in de praktijk. Daarnaast ga je, tijdens werkplaatsen, verder in op de theorie over onderwerpen die je tegenkomt in de praktijk. Je oefent er ook je vaardigheden. Deze werkplaatsen volg je steeds op dezelfde praktijklocatie bij een zorginstelling. Omdat je midden in de praktijk staat, kun je dat wat je vandaag leert,  morgen meteen al toepassen. Zo leer je effectief.

Begeleiding, reflecteren en je eigen route uitstippelen 
In je opleiding kijk je regelmatig terug op wat je hebt gedaan en hebt geleerd. Dit doe je samen met je stage- en werkbegeleider. Bovendien heb je één keer per week overleg met je vaste studieloopbaanbegeleider over hoe het gaat en wat je nog moet doen. Zo hou je tijdens je leerproces zicht op je sterke en zwakke punten, zodat je weet waar jij nog aan moet werken. Jouw leerproces staat steeds centraal. Als dit betekent dat jij voor een bepaald vak meer of minder tijd nodig hebt, dan kan jouw planning daarop worden aangepast.   

Een rooster dat bij jou past
Op deze manier leren betekent ook dat je geen klassikale toetsen hebt en dat de volgorde waarin jij je opleiding volgt niet van tevoren is vastgelegd in leerjaren. Ook de examens voor de algemene vakken, zoals Nederlands, rekenen en Engels, plan je in op een moment dat jij daar klaar voor bent. Daarnaast kun je ook werkplaatsen in de avond en soms online volgen. Zo maak je voor jezelf een rooster dat goed bij jouw omstandigheden en jouw ontwikkeling past. 

Examen 
Of je nu op school begint of meteen in de praktijkroute, de weg die je volgt leidt tot één en hetzelfde examen. In dat examen laat je zien of je alles wat je voor de opleiding moet doen, hebt behaald.

Werken/leren, bbl

De praktijk
Voor het bbl-traject heb je een arbeidscontract van minimaal 16 uur per week bij een voor niveau 3 erkende zorgorganisatie. Dat regel je zelf. Tijdens de opleiding doe je ook 320 uur ervaring op in een ander zorgveld dan waarin jij werkt.

Je weekindeling
Kies je voor de bbl-opleiding, dan kan je week er als volgt uitzien:

 • je werkt minimaal 16 uur per week en verdiept je daarnaast op één vaste dag in de week in de theorie volgens een gedeeltelijk vastgesteld programma óf
 • je werkt minimaal 16 uur in de praktijk en verdiept je op wisselende dagen in de theorie aan de hand van wat jij tegenkomt in de praktijk; je sluit hiermee aan bij de praktijkroute in de instelling

Tijdens de intake bespreken we met jou wat het best bij je past en wat dit voor jouw opleiding betekent.

Oriëntatie
Je start met een oriëntatieperiode waarin je de opleiding, medestudenten en docenten leert kennen. Je maakt aan de hand van praktische opdrachten kennis met het praktijkgestuurd leren.

Werkplaatsen
Naast je werk oefen jij je vaardigheden en doe je theoretische kennis op. Dit doe je tijdens  werkplaatsen op school, in de instelling waar je werkt of in een collega-instelling in de buurt. De onderwerpen waar jij je in verdiept stem je voor een groot deel af op dat wat jij in de praktijk tegenkomt.

Persoonlijke route
Je kijkt regelmatig terug. Begeleid door je docenten en de medewerkers in de instelling ontdek je zo wat je al geleerd hebt en wat je nog moet leren om aan de exameneisen te kunnen voldoen. Je stelt op deze manier je persoonlijke route samen. Omdat je midden in de praktijk staat, kun je de vaardigheden en kennis die je hebt opgedaan in de werkplaatsen meteen toepassen. Zo werk je op een effectieve manier toe naar je diploma.

Meer informatie over hoe je leert bij het Friesland College

Wat leer je?

Persoonlijke ontwikkeling 
Je besteedt veel aandacht aan je persoonlijke ontwikkeling. Je leert samenwerken, initiatief nemen, flexibel inspelen op situaties en verantwoordelijkheid nemen voor je eigen toekomst. Hierdoor ben je straks met je diploma op zak niet alleen een goede vakman of vakvrouw. Je bent ook  ook een stevige persoonlijkheid die klaar is voor een succesvolle toekomst.  

Beroepsgerichte onderdelen 

 • ziektebeelden 
 • ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen)  
 • kennis van de doelgroepen  
 • kennis van mogelijke communicatietechnieken 
 • ontwikkelingspsychologie 
 • begeleidingsmethodieken 
 • aanbieden van activiteiten 
 • eenvoudige verpleegtechnische handelingen  

Algemene vakken 

 • Nederlands 
 • rekenen 
 • Loopbaan en Burgerschap 

Keuzedelen

Tijdens je mbo-opleiding volg je ook keuzedelen. Daarvan is er in ieder geval één gericht op het beroep en één op algemene ontwikkeling. Je kiest deze zelf (in overleg met je coach). Zo bepaal je jouw unieke route en onderscheid je je richting je toekomstige werkgever. Want keuzedelen die je met een voldoende hebt afgerond, komen ook op je mbo-diploma te staan.

Keuzedelen van deze opleiding zijn: 

 • Praktijkonderzoek 
 • Mensen met niet aangeboren hersenletsel 
 • Persoonlijk profileren 
 • Arbo, veiligheid en kwaliteit 
 • Wijkgericht werken 
 • Zorginnovatie en techniek 
Meer informatie over keuzedelen

Doorleren

Maatschappelijke zorg 

 • Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg 4 
 • Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen 4 
 • Mbo-Verpleegkundige 4 

Sociaal werk 

 • Sociaal cultureel werker 4 
 • Sociaal maatschappelijk dienstverlener 4

Verpleegkundige

Toelating

Om toegelaten te worden tot deze mbo-opleiding moet je aan een aantal voorwaarden voldoen.

Aanvullende eis voor bbl
Om in aanmerking te komen voor een bbl-opleiding werk je minimaal 16 uur bij een erkend leerbedrijf. In de praktijk betekent dit dat je een arbeidscontract hebt van minimaal 20 uur. De werkgever vergoedt over het algemeen namelijk 4 uren opleidingstijd.  

Opleidingsduur en maatwerk
De opleiding duurt drie jaar.
Ben je een volwassene en heb je al een achtergrond in deze richting? Dan hangt de opleidingsduur af van de kennis en ervaring die je al hebt opgedaan. Want wat je al kunt hoef je niet meer te leren! Dat betekent dat we soms maatwerk kunnen bieden. Dit bespreken we dan met je.

Meer informatie over toelating

Kosten

Een deel van je opleiding wordt door de overheid betaald, maar je moet soms ook dingen zelf betalen. We hebben alle informatie over de kosten van je opleiding verzameld.

Meer informatie over opleidingskosten

Volwassenen

De opleidingsduur hangt af van de kennis en ervaring die je al hebt opgedaan. Want wat je al kunt, hoef je niet meer te leren. Dat betekent dat we maatwerk kunnen bieden, passend bij jouw kennis en ervaring.  

Studie in cijfers

Studie in Cijfers geeft objectieve informatie over deze opleiding en de kansen van deze opleiding op de arbeidsmarkt, daarnaast vergelijkt het de opleiding met de landelijke cijfers.

Bekijk de Studie in Cijfers van deze opleiding >

Deel deze pagina via

Kijk voor aanmelden en de actuele informatie op Frieslandcollege.nl