Friesland College Friesland College Friesland College
Vavo vwo
Inschrijving gesloten

Vavo vwo

Vavo vwo

Vavo vwo vwo - vavo

Vavo vwo

LET OP: Aanmelden voor schooljaar 2021-2022 is helaas niet meer mogelijk. Aanmelden voor het vavo begint met een intakegesprek. Vanaf april/mei 2022 kun je je weer aanmelden voor schooljaar 2022-2023. Tijdens het schooljaar is tussentijds instromen niet mogelijk.

Het vwo-diploma of vwo-certificaten zijn jouw doel!

Jij wilt je vwo-diploma of losse vwo-certificaten halen? Bij het Friesland College kan dat op het vavo. Of je nu bent gestrand in vwo zes, gezakt voor niet meer dan drie losse vakken of je hebt nog een vak nodig om toegelaten te worden tot een vervolgopleiding: wij helpen je je doel te bereiken!

Misschien heb jij je vervolgopleiding al gekozen en weet je precies wat je wilt gaan doen na vavo vwo. Dat is mooi, want dat geeft je motivatie om je vwo-diploma te halen. Weet je nog niet welke vervolgopleiding je wilt gaan doen, of heb je wel een idee, maar twijfel je? Bij vavo vwo helpen we je graag om deze keuze zo goed mogelijk te maken!  

Uiteraard wil je nu eerst maar één ding: slagen voor je vavo vwo!   

Wat willen we samen bereiken 

 • Dat je het vwo-diploma haalt 
 • Dat je de benodigde certificaten haalt om je vwo af te ronden 
 • Dat je kennis opdoet in een bepaald vak en dit afsluit met een certificaat op vwo-niveau 
 • Dat je studievaardigheden ontwikkelt
 • Dat je met plezier terug kunt kijken op je vavo vwo 

Wat maakt deze opleiding zo uniek en succesvol?  

 • Je krijgt maatwerk in begeleiding  Je krijgt hulp bij loopbaanplanning 
 • Je krijgt een eigen mentor  
 • Je krijgt hulp bij het ontwikkelen van studievaardigheden 
 • Er is extra ondersteuning voor bètavakken
 • Er is een positieve sfeer en leeromgeving
 • Er is een compleet aanbod van zorgondersteuning
 • Er is een zorgcoördinator voor hulp bij complexe problematiek
 • Er is regelmatig overleg over jouw studievoortgang en toekomstplannen

Wat houdt deze opleiding in? 

Wij werken met een vast lesprogramma en een vast jaarrooster. Een onderwijsjaar is opgebouwd uit drie perioden van zeven weken. Per vak ga je één dagdeel per week naar school, een dagdeel bestaat uit drie klokuren. In Leeuwarden bieden we ook een aantal vakken aan op maandag-, dinsdag-, en woensdagavond.

Elke periode eindigt met toetsen. Rond maart/april wordt er een inhaal- en  herkansingsmogelijkheid geboden. Na de toetsperiodes volgen de examentrainingen, waarna de centrale examens plaatsvinden. 

Digitale leeromgeving

Bij het Friesland College werk je met FCLive, jouw persoonlijke, digitale, leer- en werkomgeving waar je alle nodige informatie vindt. Bijvoorbeeld je lesrooster, e-mails, studiewijzers, PTA’s, wettelijke regels, toetsen en examens. Je vindt hier ook verdiepende en ondersteunende informatie voor je lessen, zoals links naar websites en filmpjes.

Waar en wanneer kan je beginnen? 

Vavo vwo wordt gegeven op de locaties Badweg 1 en Julianalaan 97 in Leeuwarden en in Heerenveen op de locatie Abe Lenstra Boulevard 29. 

Het lesaanbod verschilt per locatie: 

Leeuwarden, Badweg 1 (in oktober 2021 verhuizen we naar Julianalaan 97 in Leeuwarden)

 • vmbo-tl, havo, vwo –lessen overdag 
 • alle vakken 
 • in Leeuwarden vinden de toetsen en examens plaats 
  (Let op: de toetsen en examens zijn op wisselende tijden die niet overeenkomen met de lestijden) 

Leeuwarden, Julianalaan 97  

 • de avondlessen worden op maandag-, dinsdag-, en woensdagavond gegeven 
 • havo- en vwo avondlessen (vmbo-tl lessen combi-traject) 
 • vakken: NE/EN/NA/SK/BI/WI  

Heerenveen, Abe Lenstraboulevard 29 (Sportstad) 

 • havo- en vwo (geen vmbo-tl)  lessen overdag 
 • alleen de vakken: NE/EN/NA/SK/EC//STUVA/REK/BE/GS/BI/WI (geen: FR/DU/TE/AK/MAW/MA) Dit kan per jaar verschillen.  
 • bij onvoldoende deelname voor een vak, wordt het vak alleen in Leeuwarden gegeven 

Meer weten?

Wil je meer weten over vavo vwo? Meld je dan nu aan voor een intakegesprek. Via ons contactformulier of bel op werkdagen tussen 8.30 en 16.00 met 088 – 060 25 63. Lukt het aanmelden niet? Dan kun je ook mailen naar vavo@fcroc.nl, dan nemen we contact met je op. (Zorg ervoor dat je een ID bij de hand hebt. Geen rijbewijs maar een ID-kaart of paspoort).

Praktische informatie

Hoe leer je?

Hoe leer je op het vavo? 

Op het vavo werkt het anders dan in het gewone voortgezet onderwijs. Als je bij het vavo komt, heb je vaak al het één en ander meegemaakt. Je bent gezakt of je blijft zitten en soms kun of wil je op je vo-school gewoon niet verder. Of je hebt examen gedaan met een vakkenpakket die niet voldoet aan de eisen van je vervolgopleiding en je moet dus herprofileren. Bij het Friesland College kijken we naar jouw toekomst en naar wat jij nodig hebt om te slagen voor je examen.  

Vavo is volwassenonderwijs en zo gaan we ook met elkaar om. Jij neemt je verantwoordelijkheid en wij zullen je daar indien nodig ook op aanspreken. Het is belangrijk dat je zelfstandig kunt werken, maar je staat er zeker niet alleen voor. Naast een vaste structuur (aanwezigheid tijdens de lessen is een wettelijke verplichting) en een stevige basis, bieden we maatwerk en een persoonlijke aanpak. 

Wat leer je?

Er zijn drie opties: 

 1. Je hebt nog geen examen gedaan en wilt het volledige vakkenpakket doen.
  Als je in vwo 5 bent gestrand, dan volg je op het vavo het volledige vakkenpakket. Deze vakken rond je meestal af in twee jaar. In het eerste jaar volg je de ene helft van de vakken, deze sluit je af met een examen. Is dit jaar succesvol verlopen dan ga je door naar het tweede jaar. In het tweede jaar volg je de rest van de vakken. Na twee jaren behaal je dan je diploma.
  Een volledig programma vwo bestaat uit een gemeenschappelijk deel, een profieldeel, een vrij deel en een profielwerkstuk. In het vakkenoverzicht vind je de details. Een overzicht van de vakken vind je hier (De in het overzicht cursief gedrukte vakken worden niet bij ons aangeboden, maar kunnen wel als vrijstelling worden meegenomen). 
 2. Je bent gezakt voor je vwo-examen en je wilt alsnog een vwo-diploma.
  Heb je examen gedaan op je eigen vwo en ben je gezakt voor niet meer dan twee à drie vakken? Dan kun je deze vakken via uitbesteding van je vo-school bij ons overdoen en haal je daarmee het vwo-diploma. Ben je gezakt voor meer dan drie vakken en ben je 18, dan kun je op eigen kosten vier of meer vakken volgen.
 3. Je wilt losse certificaten halen.
  Je wilt je kennis op bepaalde terreinen vergroten of een nieuw examenprofiel samenstellen; dan kun je losse vakken volgen. Je doet examen in één of meer vakken en als je slaagt krijg je per vak een certificaat. Om in te mogen stromen, moet je voor de betreffende vakken minimaal een havo diploma hebben gehaald of een overgangsbewijs van vwo 4 naar vwo 5. Op het vavo vwo kies je uit alle reguliere vakken op vwo-niveau.

Vrijstellingen

Je hebt recht op vrijstelling voor een vak, wanneer: 

 • je eindcijfer op het schoolexamen voor dit vak een voldoende is*
 • je op de praktische opdrachten een voldoende hebt gehaald en de wegingsfactor overeenkomt
 • je voor je profielwerkstuk een voldoende hebt gehaald 

*Heb je voor de vakken met alleen een schoolexamen, bijvoorbeeld Maatschappijleer of NLT een voldoende gehaald, dan mag je deze ook meenemen en krijg je hier een vrijstelling voor.
Let op: losse schoolexamencijfers van een vak met een centraal examen kun je niet meenemen naar het vavo.

Septemberregeling

Voor leerlingen die gezakt zijn op het vmbo-tl, havo of vwo en die voor 1 oktober 2021 toch een diploma kunnen behalen door af te stromen, twee cijferlijsten uit verschillende schooljaren te combineren tot een diploma of door het vak maatschappijleer te verbeteren en zo een compensatiepunt te behalen.

Neem na je examenuitslag zo spoedig mogelijk contact op om te kijken of je in aanmerking komt. Bel 088 - 060 25 63.

Doorleren

Weet je al zeker wat je hierna gaat studeren? Of heb je wel een idee, maar twijfel je? Misschien weet je het helemaal nog niet? In welke fase van je keuzeproces je ook zit, wij helpen je graag om deze keuze zo goed mogelijk te maken!  

Kijk ook eens op onderstaande websites:

HBO instellingen in het Noorden: 

Universiteiten: 

Toelating en intake

Om toegelaten te worden op vavo vwo moet je één van de volgende diploma´s of overgangsbewijzen hebben. 

 • diploma havo met als gemiddeld cijfer een 7,5 
 • overgangsbewijs van 5 naar 6 vwo 
 • eindrapport voor vwo 5 

 en je moet aan de volgende voorwaarden voldoen: 

 • je bent 16 of 17 en wordt uitbesteed jouw vo-opleiding 
 • je bent 17 en in het betreffende leerjaar word je 18 zonder ingeschreven te staan bij een vo-opleiding (jouw gemeente moet toestemming geven) 
 • 18 en ouder zijn 

Na de intake:  

Na het intakegesprek hoor je van de toelatingscommissie of je wel of niet wordt toegelaten. De commissie kan het volgende besluiten: 

 • je wordt tot de opleiding toegelaten zonder aanvullende afspraken 
 • je wordt tot de opleiding toegelaten met aanvullende afspraken 
 • je wordt  niet tot de opleiding toegelaten en  doorverwezen naar een loopbaandeskundige binnen het Friesland College 
Meer informatie over het intakegesprek

Kosten

Er zijn drie situaties die bepalen wie jouw vavo- opleiding betaalt.

SITUATIE 1 

Je zit nog op het voortgezet onderwijs. Je decaan kan jou informeren over het beleid van jouw school. Jouw school bepaalt dan ook of je kunt worden 'uitbesteed' aan het VAVO. Je blijft dan namelijk formeel ingeschreven staan bij jouw eigen vo-school.  

Je staat dan bij DUO ingeschreven als voltijder. Je kunt maximaal één jaar worden uitbesteed, maar in sommige gevallen kan het voorkomen dat je voor twee jaar wordt uitbesteed.  

De kosten voor het VAVO worden betaald door je huidige vo-school. Dit wordt de Rutte-regeling* genoemd. Je decaan kan je hier meer over vertellen. 

De voorwaarden: 

 • je bent 16 of 17  
 • je bent 18 en je hebt ononderbroken ingeschreven gestaan bij het voortgezet onderwijs 
 • je bent gezakt en je hoeft niet meer dan drie vakken over te doen en er is een goede kans dat je kunt slagen
 • je hebt nog geen examen gedaan en er zijn redenen waarom je je diploma op het voortgezet onderwijs niet kunt behalen 

Aanvullende Informatie:  

 • ben je 18 of ouder, dan heb je mogelijk recht op een tegemoetkoming scholieren Zie website van DUO voor meer informatie.
 • je krijgt geen OV-kaart, reiskosten zijn voor eigen rekening
 • schoolboeken zijn gratis en worden gehuurd bij Van Dijk (Aan het eind van het studiejaar lever je de boeken weer in. Wet Gratis Schoolboeken.) 
 • voor het volgen van het onderwijs op het VAVO is het zeer wenselijk dat je over een eigen laptop of computer beschikt. Er wordt bij sommige vakken gewerkt met online lesstof en al onze opleidingsinformatie staat in Microsoft Teams.

*Meer informatie over de Rutteregeling

SITUATIE 2

Voorwaarden:

 • je zit niet (meer) op het voortgezet onderwijs. 
 • je bent 18 of ouder 
 • je kunt of wilt niet terug naar het reguliere voortgezet onderwijs 

 Aanvullende informatie:  

 • het cursusgeld voor een volledig vakkenpakket is €608,-. Dit betaal je aan DUO 
 • het cursusgeld voor losse vakken is €62,- per vak. Dit betaal je aan het VAVO 
 • je hebt geen recht op studiefinanciering 
 • je hebt geen recht op een OV-kaart en je reiskosten betaal je zelf 
 • je koopt of huurt zelf de boeken en benodigde materialen
 • afhankelijk van het aantal vakken dat je volgt kun je in aanmerking komen voor een volledige of gedeeltelijke tegemoetkoming in de studiekosten.  
 • voor het volgen van het onderwijs op het VAVO is het zeer wenselijk dat je over een eigen laptop of computer beschikt. Er wordt bij sommige vakken gewerkt met online lesstof en al onze opleidingsinformatie staat in Microsoft Teams.

SITUATIE 3

Je zit niet meer op het voortgezet onderwijs.

Voorwaarden: 

 • je bent 17 en wordt het betreffende jaar 18 
 • je kunt of wilt niet terug naar het reguliere voortgezet onderwijs en de leerplichtambtenaar van je woongemeente geeft schriftelijk toestemming voor plaatsing op het vavo
 • alleen in het leerjaar dat je 17 bent, ben je geen lesgeld verschuldigd , je betaalt mogelijk wel cursusgeld.

 Aanvullende informatie  

 • het cursusgeld voor een volledig vakkenpakket is €608,-. Dit betaal je aan DUO 
 • het cursusgeld voor losse vakken is €62,- per vak. Dit betaal je aan het VAVO 
 • je hebt geen recht op studiefinanciering 
 • je hebt geen recht op een OV-kaart en je reiskosten betaal je zelf
 • je koopt of huurt zelf de boeken en benodigde materialen
 • afhankelijk van het aantal vakken dat je volgt kun je, vanaf dat je 18 jaar bent geworden, in aanmerking komen voor een volledige of gedeeltelijke tegemoetkoming in de studiekosten.
 • voor het volgen van het onderwijs op het VAVO is het zeer wenselijk dat je over een eigen laptop of computer beschikt. Er wordt bij sommige vakken gewerkt met online lesstof en al onze opleidingsinformatie staat in Microsoft Teams.

DUO: Meer informatie over tegemoetkoming bij een volledig lespakket
DUO: Meer info over tegemoetkoming voor deeltijd

 

Deel deze pagina via

Kijk voor aanmelden en de actuele informatie op Frieslandcollege.nl