Friesland College Friesland College Friesland College
Vavo vmbo-tl
Inschrijving gesloten

Vavo vmbo-tl

Vavo vmbo-tl

Vavo vmbo-tl vmbo-tl - vavo

Vavo vmbo-tl

LET OP: Aanmelden voor schooljaar 2021-2022 is helaas niet meer mogelijk. Aanmelden voor het vavo begint met een intakegesprek. Vanaf april/mei 2022 kun je je weer aanmelden voor schooljaar 2022-2023. Tijdens het schooljaar is tussentijds instromen niet mogelijk.

Het vmbo-tl diploma of vmbo-tl certificaten zijn jouw doel! 

Jij wilt je vmbo-tl diploma of losse certificaten van het vmbo-tl diploma halen. Bij het Friesland College kan dat op het vavo. Of je nu bent gestrand in vmbo-tl 4, gezakt bent voor niet meer dan drie losse vakken of je hebt nog een vak nodig om toegelaten te worden tot een vervolgopleiding. Wij helpen je je doel te bereiken.

Misschien heb jij je vervolgopleiding al gekozen en weet je precies wat je wilt gaan doen na VAVO vmbo-tl. Dat is mooi, want dat geeft je motivatie om je vmbo-tl diploma te halen. Weet je nog niet welke vervolgopleiding je wilt gaan doen, of heb je wel een idee, maar twijfel je? Bij VAVO vmbo-tl helpen we je graag om deze keuze zo goed mogelijk te maken!

Uiteraard wil je nu eerst maar één ding: slagen voor je VAVO vmbo-tl!  

Wat willen we samen bereiken 

 • Dat je het vmbo-tl diploma haalt 
 • Dat je de benodigde certificaten haalt om je vmbo-tl af te ronden 
 • Dat je kennis opdoet over een bepaald vak en dit afsluit met een certificaat op vmbo-tl niveau
 • Dat je studievaardigheden ontwikkelt
 • Dat je met plezier terug kunt kijken op je VAVO vmbo-tl  

Wat maakt deze opleiding zo uniek en succesvol? 

 • Je krijgt maatwerk in begeleiding 
 • Je krijgt hulp bij loopbaanplanning 
 • Je krijgt een eigen mentor
 • Er is extra ondersteuning voor bètavakken
 • Er is een positieve sfeer en leeromgeving
 • Er is een compleet aanbod van zorgondersteuning
 • Er is een zorgcoördinator voor hulp bij complexe problematiek
 • Er is regelmatig overleg over jouw studievoortgang en toekomstplannen 

Wij werken met een vast lesprogramma en een vast jaarrooster. Een onderwijsjaar is opgebouwd uit drie perioden van zeven weken. Per vak ga je één dagdeel per week naar school, een dagdeel bestaat uit drie klokuren. In Leeuwarden bieden we ook een aantal vakken op maandag-, dinsdag-, en woensdagavond. (De hiervoor genoemde tijden en dagen zijn door de coronamaatregelen niet zeker.) 

Elke periode eindigt met toetsen. Rond maart/april wordt er een inhaal- en herkansingsmogelijkheid geboden. Na de toetsperiodes volgen de examentrainingen, waarna de centrale examens plaatsvinden. 

Digitale leeromgeving 

Bij Friesland College werk je met FCLive, jouw persoonlijke, digitale, leer- en werkomgeving waar je alle nodige informatie vindt. Bijvoorbeeld je lesrooster, e-mails, studiewijzers, PTA’s, wettelijke regels, toetsen en examens. Je vindt hier ook verdiepende en ondersteunende informatie voor je lessen, zoals links naar websites en filmpjes. 

Waar en wanneer kan je beginnen? 

VAVO vmbo-tl wordt gegeven op de locaties in Leeuwarden. 

Het lesaanbod verschilt per locatie: 

Leeuwarden, Badweg 1 (in oktober 2021 verhuizen wij naar Julianalaan 97)

 • vmbo-tl, havo en vwo - lessen overdag 
 • alle vakken
 • in Leeuwarden vinden de toetsen en examens plaats 

(Let op: de toetsen en examens zijn op wisselende tijden die niet overeenkomen met de lestijden) 

Leeuwarden, Julianalaan 97  

 • alleen vmbo-tl combi-traject avondlessen
 • op maandag-, dinsdag-, en woensdagavond  

Meer weten? 

Wil je meer weten over VAVO vmbo-tl? Meld je dan nu aan voor een intakegesprek. Via ons contactformulier of bel op werkdagen tussen 8.30 en 16.00 met 088 – 060 25 63. Lukt het aanmelden niet? Dan kun je ook mailen naar vavo@fcroc.nl dan nemen we contact met je op. (Zorg ervoor dat je een ID bij de hand hebt. Geen rijbewijs maar een ID-kaart of paspoort). 

Praktische informatie

Hoe leer je?

Hoe leer je op het VAVO? 

Op het VAVO werkt het anders dan in het gewone voortgezet onderwijs. Als je bij het VAVO komt, heb je vaak al het één en ander meegemaakt. Je bent gezakt of je blijft zitten en soms kun of wil je op je vo-school gewoon niet verder. Of heb je examen gedaan met een vakkenpakket dat niet voldoet aan de eisen van je vervolgopleiding en moet je dus herprofileren. Bij het Friesland College kijken we naar jouw toekomst en naar wat jij nodig hebt om te slagen voor je examen.  

VAVO is volwassenonderwijs en zo gaan we ook met elkaar om. Jij neemt je verantwoordelijkheid en wij zullen je daar indien nodig ook op aanspreken. Het is belangrijk dat je zelfstandig kunt werken, maar je staat er zeker niet alleen voor. Naast een vaste structuur (aanwezigheid tijdens de lessen is een wettelijke verplichting) en een stevige basis, bieden we maatwerk en een persoonlijke aanpak.

Wat leer je?

Er zijn vier opties: 

 1. Je hebt nog geen examen gedaan en wilt het volledige vakkenpakket doen.
  Als je in het vmbo-tl 4 bent gestrand en nog geen examen hebt gedaan, dan volg je op het VAVO het volledige pakket van zeven vakken. Je kiest drie vakken uit het gemeenschappelijke deel, twee vakken uit het sectordeel en twee keuze-examenvakken uit het vrije deel. Deze vakken rond je meestal af in twee jaren. In het eerste jaar volg je de ene helft van de vakken, deze sluit je af met een examen. Is dit jaar succesvol verlopen dan ga je door naar het tweede jaar. In het tweede jaar volg je de rest van de vakken. Na twee jaren behaal je dan je diploma. Als je acht examenvakken gaat volgen, kies je drie vakken uit het gemeenschappelijke deel. Daarnaast kies je vier profielvakken en één keuze-examenvak uit het vrije deel. Een overzicht van de vakken vind je hier (De in het overzicht cursief gedrukte vakken worden niet bij ons aangeboden, maar kunnen wel als vrijstelling worden meegenomen). 
 2. Je bent gezakt voor je vmbo-tl examen en wilt nog een aantal losse vakken afronden.
  Heb je examen gedaan op je eigen vmbo-tl en ben je gezakt voor niet meer dan twee à drie vakken? Dan kun je deze vakken bij ons overdoen en haal je daarmee het vmbo-tl diploma. Ben je gezakt voor meer dan drie vakken en ben je 18, dan kun je op eigen kosten vier of meer vakken volgen.
 3. Je begint aan je mbo-opleiding en ondertussen haal je nog één los certificaat via het Combitraject.
  Vmbo-tl leerlingen die nét op één vak gezakt zijn, kunnen onder bepaalde voorwaarden het VAVO combitraject combineren met een opleiding op het mbo. Je kunt via het combitraject alvast instromen op mbo niveau 3 of 4 en slagen door één vak op het VAVO over te doen. Onder de 18 kan het combitraject alleen als je uitbesteed wordt. Ben je ouder dan 18 kan je zelf voor deze combinatie kiezen om op het VAVO alsnog te slagen voor je vmbo-tl diploma.
  Verwacht jij nét niet te slagen voor je diploma vmbo-tl en wil je alvast wel beginnen met een mbo-opleiding? De procedure hiervoor is aan regels gebonden en toelating is echter altijd onder voorbehoud. We leggen het je graag uit tijdens een intake. 
  Je kunt de procedure hier downloaden.
 4. Je wilt losse certificaten halen.
  Je wilt je kennis op bepaalde terreinen vergroten of een nieuw examenprofiel samenstellen; dan kun je losse vakken volgen. Je doet examen in één of meer vakken en als je slaagt krijg je per vak een certificaat. Om in te mogen stromen, moet je voor de betreffende vakken minimaal een Vmbo-kader diploma hebben gehaald met als cijfergemiddelde tenminste een 7 of een overgangsbewijs van Vmbo-tl 3 naar Vmbo-tl 4. Op het VAVO vmbo-tl kies je uit alle reguliere vakken op vmbo-tl niveau.

Vrijstellingen

Je hebt recht op vrijstelling voor een vak, wanneer: 

 • je eindcijfer op het schoolexamen voor dit vak een voldoende is* 
 • je op de praktische opdrachten een voldoende hebt gehaald en de wegingsfactor overeenkomt 
 • je voor je profielwerkstuk een voldoende hebt gehaald 
 • je eindcijfer voor rekenen voldoet aan de wettelijke eis** 

*Heb je voor de vakken met alleen een schoolexamen een voldoende gehaald, dan mag je deze ook meenemen en krijg je hier een vrijstelling voor.
Let op: losse schoolexamencijfers van een vak met een centraal examen kun je niet meenemen naar het VAVO.
** De wettelijke eis voor je eindcijfer rekenen wisselt soms. Daarom is het lastig er een uitspraak over te doen, maar met een 6 of hoger als eindcijfer zit je altijd goed. Het vak rekenen is verplicht voor leerlingen die geen wiskunde in hun vmbo-tl pakket hebben.

Septemberregeling

Septemberregeling 

Voor leerlingen die gezakt zijn op het vmbo-tl, havo of vwo en die voor 1 oktober 2021 toch een diploma kunnen halen door af te stromen van vwo naar havo, twee cijferlijsten uit verschillende schooljaren te combineren tot een diploma of door het vak maatschappijleer te verbeteren en zo een compensatiepunt te behalen.

Neem na je examenuitslag zo spoedig mogelijk contact op om te kijken of je in aanmerking komt. Bel 088 - 060 25 63.

Doorleren

 

Weet je al zeker wat je hierna gaat studeren? Of heb je wel een idee, maar twijfel je? Misschien weet je het helemaal nog niet? In welke fase van je keuzeproces je ook zit, wij helpen je graag om deze keuze zo goed mogelijk te maken!  

Kijk ook eens op onderstaande websites:  

MBO instellingen in het Noorden:

HBO instellingen in het Noorden: 

Toelating en intake

Om toegelaten te worden tot VAVO vmbo-tl moet je één van de volgende diploma´s of overgangsbewijzen hebben:

 • overgangsbewijs van 3 naar 4 vmbo-tl 
 • havo 3 tot het einde doorlopen
 • kader diploma vmbo met gemiddeld een 7
 • het vmbo-basis diploma is niet voldoende voor toelating 

en je moet aan de volgende voorwaarden voldoen: 

 • 16 of 17 zijn en uitbesteed worden door jouw vo-school 
 • 17 zijn en in het betreffende leerjaar 18 worden zonder ingeschreven te staan bij een vo-opleiding (jouw gemeente moet toestemming geven) 
 • 18 en ouder zijn 

Na de intake:  

Na het intakegesprek hoor je van de toelatingscommissie of je wel of niet wordt toegelaten. De commissie kan het volgende besluiten: 

 • je wordt tot de opleiding toegelaten zonder aanvullende afspraken 
 • je wordt tot de opleiding toegelaten met aanvullende afspraken
 • je wordt niet tot de opleiding toegelaten en doorverwezen naar een loopbaandeskundige binnen het Friesland College
Meer informatie over het intakegesprek

Kosten

Er zijn drie situaties die bepalen wie jouw VAVO opleiding betaalt.

SITUATIE 1 

Je zit nu op een vo-school, je decaan kan jou informeren over het beleid van jouw school. Jouw school bepaalt dan ook of je kunt worden 'uitbesteed' aan het VAVO. Je blijft namelijk formeel ingeschreven staan bij jouw eigen vo-school.  

Je staat bij DUO ingeschreven als voltijder. Je kunt maximaal een jaar worden uitbesteed, maar in sommige gevallen kan het voorkomen dat je voor twee jaren wordt uitbesteed.  

De kosten voor het VAVO worden betaald via je huidige vo-school. Dit wordt de Rutte-regeling* genoemd. Je decaan kan je hier meer over vertellen. 

De voorwaarden: 

 • je bent 16 of 17  
 • je bent 18 en je hebt ononderbroken ingeschreven gestaan bij het voortgezet onderwijs 
 • je bent gezakt en je hoeft niet meer dan drie vakken over te doen en er is een goede kans dat je kunt slagen 
 • als je je opleiding wilt combineren met een mbo-opleiding, mag je voor slechts één vak gezakt zijn. Ook moet het te combineren zijn met je mbo-opleiding. Bekijk hier de uitgebreide uitleg over het combitraject.
 • je hebt nog geen examen gedaan en er zijn redenen waarom je je diploma op het voortgezet onderwijs niet kunt behalen 

 Aanvullende informatie: 

 • ben je 18 of ouder, dan heb je mogelijk recht op een tegemoetkoming scholieren (Zie website van DUO voor meer informatie).
 • je krijgt geen OV-kaart, reiskosten zijn voor eigen rekening 
 • schoolboeken zijn gratis  en worden gehuurd bij Van Dijk (Aan het eind van het studiejaar lever je de boeken weer in. Wet Gratis Schoolboeken.)
 • voor het volgen van het onderwijs op het VAVO is het zeer wenselijk dat je over een eigen laptop of computer beschikt. Er wordt bij sommige vakken gewerkt met online lesstof en al onze opleidingsinformatie staat in Microsoft Teams.

 *Meer informatie over de Rutteregeling.

SITUATIE 2 

Je zit niet (meer) op het voortgezet onderwijs. 

Voorwaarden: 

 • je bent 18 of ouder 
 • je kunt of wilt niet terug naar het reguliere voortgezet onderwijs 

Aanvullende informatie: 

 • het cursusgeld voor een volledig vakkenpakket is €608,-. Dit betaal je aan DUO
 • het cursusgeld voor losse vakken is €62,- per vak. Dit betaal je aan het VAVO
 • je hebt geen recht op studiefinanciering
 • je hebt geen recht op een OV -kaart en je reiskosten betaal je zelf
 • je koopt of huurt zelf de boeken en benodigde materialen
 • afhankelijk van het aantal vakken dat je volgt kun je in aanmerking komen voor een volledige of gedeeltelijke tegemoetkoming in de studiekosten. 
 • voor het volgen van het onderwijs op het VAVO is het zeer wenselijk dat je over een eigen laptop of computer beschikt. Er wordt bij sommige vakken gewerkt met online lesstof en al onze opleidingsinformatie staat in Microsoft Teams.

SITUATIE 3 

Je zit niet meer op het voortgezet onderwijs. 

Voorwaarden: 

 • je bent 17 en wordt het betreffende jaar 18 
 • je kunt of wilt niet terug naar het reguliere voortgezet onderwijs en de leerplichtambtenaar van je woongemeente geeft schriftelijk toestemming voor plaatsing op het vavo
 • alleen in het leerjaar dat je 17 bent, ben je geen lesgeld verschuldigd , je betaalt mogelijk wel cursusgeld.

 Aanvullende informatie  

 • het cursusgeld voor een volledig vakkenpakket is €608,-. Dit betaal je aan DUO 
 • het cursusgeld voor losse vakken is €62,- per vak. Dit betaal je aan het VAVO 
 • je hebt geen recht op studiefinanciering 
 • je hebt geen recht op een OV-kaart en je reiskosten betaal je zelf
 • je koopt of huurt zelf de boeken en benodigde materialen
 • afhankelijk van het aantal vakken dat je volgt kun je, vanaf dat je 18 jaar bent geworden, in aanmerking komen voor een volledige of gedeeltelijke tegemoetkoming in de studiekosten.
 • voor het volgen van het onderwijs op het VAVO is het zeer wenselijk dat je over een eigen laptop of computer beschikt. Er wordt bij sommige vakken gewerkt met online lesstof en al onze opleidingsinformatie staat in Microsoft Teams.

DUO: Meer informatie over tegemoetkoming bij een volledig lespakket
DUO: Meer info over tegemoetkoming voor deeltijd 

Deel deze pagina via

Kijk voor aanmelden en de actuele informatie op Frieslandcollege.nl