Vavo havo
vavo

Vavo havo

Vavo havo havo - vavo

Haal je havo diploma!

Het havo diploma of havo certificaten zijn jouw doel!

Jij wilt je havo diploma of losse certificaten van het havo diploma halen. Bij het Friesland College, kan dat op het vavo. Of je nu bent gestrand in havo 5, gezakt voor niet meer dan vier losse vakken of je hebt nog een vak nodig om toegelaten te worden tot een vervolgopleiding. Wij helpen je je doel te bereiken.

Misschien heb jij je vervolgopleiding al gekozen en weet je precies wat je wilt gaan doen na vavo havo. Dat is mooi, want dat geeft je motivatie om je havo diploma te halen. Weet je nog niet welke vervolgopleiding je wilt gaan doen, of heb je wel een idee, maar twijfel je? Bij vavo havo helpen we je graag om deze keuze zo goed mogelijk te maken!  

Uiteraard wil je nu eerst maar één ding: slagen voor je vavo havo! 

Een overzicht van de vakken vind je hier. (De in het overzicht cursief gedrukte vakken worden niet bij ons aangeboden, maar kunnen wel als vrijstelling worden meegenomen).

Meer lezen over hoe leerlingen het vavo hebben ervaren.

Wat willen we samen bereiken

 • Dat je het havo diploma haalt 
 • Dat je de benodigde certificaten behaalt 
 • Dat je studievaardigheden ontwikkelt 
 • Dat je met plezier terug kunt kijken op je vavo havo 

Wat maakt deze opleiding zo uniek en succesvol?

 • Je krijgt maatwerk in begeleiding 
 • Je krijgt hulp bij loopbaanplanning  
 • Je krijgt een eigen mentor 
 • Je krijgt hulp bij het ontwikkelen van studievaardigheden
 • Er is extra ondersteuning voor bètavakken 
 • Er is een positieve sfeer en leeromgeving
 • Er is een aanbod van zorgondersteuning
 • Er is regelmatig overleg over jouw studievoortgang en toekomstplannen

Wat houdt deze opleiding in?

Wij werken met een vast lesprogramma en een vast jaarrooster. Een onderwijsjaar is opgebouwd uit drie perioden van ongeveer zeven weken. Per vak ga je één dagdeel per week naar school en één dagdeel bestaat uit drie klokuren. 

Elke periode eindigt met toetsen. Rond maart/april wordt er een inhaal- en herkansingsmogelijkheid geboden. Na de toetsperioden volgen de examentrainingen, waarna de centrale examens plaatsvinden.

(Let op: de toetsen en examens zijn op wisselende tijden die niet overeenkomen met de lestijden)

Digitale leeromgeving

Bij Friesland College werk je met FCLive, jouw persoonlijke, digitale, leer- en werkomgeving waar je alle nodige informatie vindt. Bijvoorbeeld je lesrooster, e-mails, studiewijzers, PTA’s, wettelijke regels, toetsen en examens. Je vindt hier ook verdiepende en ondersteunende informatie voor je lessen, zoals links naar websites en filmpjes.

Meer weten?

Wil je meer weten over vavo havo? Stel dan je vraag via ons contactformulier, mail naar vavo@fcroc.nl of bel op werkdagen tussen 8.30 en 15.30 uur met 088 – 060 25 63, dan nemen we contact met je op.

Praktische informatie

Hoe leer je?

Hoe leer je op het vavo?

Op het vavo werkt het anders dan in het gewone voortgezet onderwijs. Als je bij vavo komt, heb je soms al het één en ander meegemaakt. Je bent gezakt of je blijft zitten en soms kun of wil je op je vo-school gewoon niet verder. Of je hebt examen gedaan met een vakkenpakket dat niet voldoet aan de eisen van je vervolgopleiding en dan moet je dus herprofileren. Bij het Friesland College kijken we naar jouw toekomst en naar wat jij nodig hebt om te slagen voor je examen.

Vavo is volwassenonderwijs en zo gaan we ook met elkaar om. Jij neemt je verantwoordelijkheid en wij zullen je daar indien nodig ook op aanspreken. Het is belangrijk dat je zelfstandig kunt werken, maar je staat er zeker niet alleen voor. Naast een vaste structuur (aanwezigheid tijdens de lessen is een wettelijke verplichting) en een stevige basis, bieden we maatwerk en een persoonlijke aanpak.

Wat leer je?

Er zijn vier opties

 1. Je hebt nog geen examen gedaan en wilt het volledige vakkenpakket doen.
  Als je in havo 5 bent gestrand en nog geen examen hebt gedaan, dan volg je op het vavo het volledige pakket van acht vakken. Deze acht vakken rond je meestal af in twee jaren. In het eerste jaar volg je de ene helft van de vakken, deze sluit je af met een examen. Is dit jaar succesvol verlopen dan ga je door naar het tweede jaar. In het tweede jaar volg je de rest van de vakken. Na twee examenjaren behaal je dan je diploma. Als je acht examenvakken gaat volgen, volg je drie vakken uit het gemeenschappelijke deel. Daarnaast kies je vier profielvakken en één keuze-examenvak uit het vrije deel. Een overzicht van de vakken vind je hier (De in het overzicht cursief gedrukte vakken worden niet bij ons aangeboden, maar kunnen wel als vrijstelling worden meegenomen). 
 2. Je bent gezakt voor je havo- of vwo-examen en wilt nog een aantal losse vakken afronden.
  Heb je examen gedaan op je eigen havo of vwo en ben je gezakt voor niet meer dan vier vakken? Dan kun je deze vakken bij ons overdoen en daarmee het havo diploma halen. 
 3. Je bent gezakt voor havo en kunt door één vak over te doen alsnog je diploma behalen én je begint via het Combitraject aan je mbo-opleiding
  Havoleerlingen die nét op één vak gezakt zijn, kunnen onder bepaalde voorwaarden het vavo combitraject combineren met een opleiding op het mbo. Je kunt via het combitraject instromen op mbo niveau 3 of 4 en slagen door één vak op het vavo over te doen. Onder de 18 kan het combitraject alleen als je uitbesteed wordt. Ben je ouder dan 18 kan je zelf voor deze combinatie kiezen om op het vavo alsnog te slagen voor je havo diploma. Verwacht jij nét niet te slagen voor je diploma havo en wil je alvast wel beginnen met een mbo-opleiding? De procedure hiervoor is aan regels gebonden en toelating is echter altijd onder voorbehoud. We leggen het je graag uit tijdens een intake. Bekijk hier de uitgebreide uitleg over het combitraject.
 4. Je wilt certificaten halen. 
  Je wilt je kennis op bepaalde terreinen vergroten of een nieuw examenprofiel samenstellen; dan kun je losse vakken volgen. Je doet examen in één of meer vakken en als je slaagt krijg je per vak een certificaat. Om in te mogen stromen, moet je voor de betreffende vakken minimaal een ruim voldoende op vmbo-tl/mavo hebben gehaald of een overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4. 
  Op het vavo havo kies je uit alle reguliere vakken op havo niveau. 

Een overzicht van de vakken vind je hier.

Locatie

Vavo havo wordt gegeven op locatie Triangel aan de Julianalaan 97 in Leeuwarden.

Vrijstellingen

Je hebt recht op vrijstelling voor een vak, wanneer:

 • je eindcijfer op het schoolexamen voor dit vak een voldoende is*
 • je op de praktische opdrachten een voldoende hebt gehaald en de wegingsfactor overeenkomt
 • je voor je profielwerkstuk een voldoende hebt gehaald je eindcijfer voor rekenen voldoet aan de wettelijke eis**

*Heb je voor de vakken met alleen een schoolexamen een voldoende gehaald, dan mag je deze ook meenemen en krijg je hier een vrijstelling voor.
Let op: losse schoolexamencijfers van een vak met een centraal examen kun je niet meenemen naar het vavo. 
**De wettelijke eis voor je eindcijfer rekenen wisselt soms. Daarom is het lastig er een uitspraak over te doen, maar met een 6 of hoger als eindcijfer zit je altijd goed. Het vak rekenen is verplicht voor leerlingen die geen wiskunde in hun havo pakket hebben.

Septemberregeling

Er wordt in schooljaar 2022-2023 geen septemberregeling aangeboden op het vavo van het Friesland College.

Toelating en intake

Om toegelaten te worden op vavo havo moet je één van de volgende diploma´s of overgangsbewijzen hebben:

Voor eenjarig havo:

 • je bent gezakt en kunt door maximaal vier vakken te volgen alsnog slagen
 • je wilt certificaten halen
  o je hebt de betreffende vakken met een ruime voldoende op vmbo TL afgerond
  o je hebt een overgangsbewijs naar 4 of 5 havo of naar 4, 5, 6 vwo

Voor tweejarig havo:

 • je hebt een diploma vmbo-tl/mavo met 8 examenvakken met als gemiddeld cijfer een 7
 • je hebt een overgangsbewijs van 3 (vwo of havo) naar 4 havo
 • je hebt een overgangsbewijs van 4 naar 5 havo
 • je hebt een overgangsbewijs van 4 naar 5 vwo
 • je hebt een eindrapport vwo 5

en je moet aan de volgende voorwaarden voldoen: 

 • je bent 16 of 17 en wordt uitbesteed door jouw vo-opleiding 
 • je bent 17 en in het betreffende leerjaar word je 18 en zonder ingeschreven te staan bij een vo-opleiding (Je gemeente moet in dit geval toestemming geven.)
 • 18 of ouder zijn 

Meer informatie over het intakegesprek.

Na de intake:  

Na het intakegesprek hoor je van de toelatingscommissie of je wel of niet wordt toegelaten. De commissie kan het volgende besluiten: 

 • je wordt tot de opleiding toegelaten zonder aanvullende afspraken
 • je wordt tot de opleiding toegelaten met aanvullende afspraken
 • je wordt  niet tot de opleiding toegelaten en  doorverwezen naar een loopbaandeskundige binnen het Friesland College 

Kosten

Er zijn drie situaties mogelijk die bepalen wie jouw vavo opleiding betaalt.

Situatie 1

Je zit nu op een vo-school, je decaan kan jou informeren over het beleid van jouw school. Jouw school bepaalt dan ook of je kunt worden 'uitbesteed' aan het vavo. Je blijft namelijk formeel ingeschreven staan bij jouw eigen vo-school.

Je staat dan bij DUO ingeschreven als voltijder. Je kunt maximaal een jaar worden uitbesteed, in sommige gevallen kan het voorkomen dat je voor twee jaren wordt uitbesteed.

De kosten voor het vavo worden betaald via je huidige vo-school. Dit wordt de Rutte-regeling* genoemd. Je decaan kan je hier meer over vertellen.

De voorwaarden
 • je bent 16 of 17
 • je bent 18 en je hebt ononderbroken ingeschreven gestaan bij het voortgezet onderwijs
 • je bent gezakt en je hoeft niet meer dan vier vakken over te doen en er is een goede kans dat je kunt slagen
 • als je je opleiding wilt combineren met een mbo-opleiding, mag je voor slechts één vak gezakt zijn. Ook moet het te combineren zijn met je mbo-opleiding. Bekijk hier de uitgebreide uitleg over het combitraject.
 • je hebt nog geen examen gedaan en er zijn redenen waarom je je diploma op het voortgezet onderwijs niet kunt behalen
Aanvullende informatie
 • ben je 18 of ouder, dan heb je mogelijk recht op een tegemoetkoming scholieren (Zie website van DUO voor meer informatie).
 • je krijgt geen OV-kaart, reiskosten zijn voor eigen rekening
 • schoolboeken zijn gratis en worden gehuurd. (Aan het eind van het studiejaar lever je de boeken weer in. Wet Gratis Schoolboeken.) 
 • voor het volgen van het onderwijs op het vavo is het zeer wenselijk dat je over een eigen laptop of computer beschikt. Er wordt bij sommige vakken gewerkt met online lesstof en al onze opleidingsinformatie staat in Microsoft Teams.

*Meer informatie over de Rutteregeling.

Situatie 2

Je zit niet (meer) op het voortgezet onderwijs, bent 18 of ouder en je kunt of wilt niet terug naar het reguliere voortgezet onderwijs.

Aanvullende informatie
 • het lesgeld voor een volledig vakkenpakket is €1.357,-. Dit betaal je aan DUO
 • het cursusgeld voor losse vakken is €138,- per vak. Dit betaal je aan het vavo
 • je hebt geen recht op studiefinanciering
 • je hebt geen recht op een Ov-kaart en je reiskosten betaal je zelf
 • je koopt of huurt zelf de boeken en benodigde materialen
 • je volgt in een tweejarig traject vier vakken per examenjaar, je hebt per jaar, recht op een éénmalige tegemoetkoming voor deeltijders. Je krijgt in een tweejarig traject dus twee jaar lang geen maandelijkse tegemoetkoming via DUO.
 • als je in één schooljaar tenminste zeven of meer theoretische vakken volgt dan heb je eventueel recht op een maandelijkse tegemoetkoming scholieren via DUO.
 • voor het volgen van het onderwijs op het vavo is het zeer wenselijk dat je over een eigen laptop of computer beschikt. Er wordt bij sommige vakken gewerkt met online lesstof en al onze opleidingsinformatie staat in Microsoft Teams.

Situatie 3

Je zit niet meer op het voortgezet onderwijs.

Voorwaarden
 • je bent 17 en wordt het betreffende jaar 18
 • je kunt of wilt niet terug naar het reguliere voortgezet onderwijs en de leerplichtambtenaar van je woongemeente geeft schriftelijk toestemming voor plaatsing op het vavo
Aanvullende informatie
 • je betaalt geen les of cursusgeld
 • je hebt geen recht op studiefinanciering
 • je hebt geen recht op een OV-kaart en je reiskosten betaal je zelf
 • je koopt of huurt zelf de boeken en benodigde materialen 
 • als je een tweejarig traject volgt en vier vakken per examenjaar volgt, dan heb je vanaf dat je 18 jaar bent, recht op een éénmalige tegemoetkoming voor deeltijders. Je krijgt in een tweejarig traject dus twee jaar lang geen maandelijkse tegemoetkoming via DUO
 • als je in een schooljaar tenminste zeven of meer theoretische vakken volgt, dan heb je vanaf dat je 18 jaar bent, eventueel recht op een maandelijkse tegemoetkoming scholieren via DUO
 • voor het volgen van het onderwijs op het vavo is het zeer wenselijk dat je over een eigen laptop of computer beschikt. Er wordt bij sommige vakken gewerkt met online lesstof en al onze opleidingsinformatie staat in Micrososft Teams.

DUO: Meer informatie over tegemoetkoming bij een volledig lespakket
DUO: Meer informatie over tegemoetkoming voor deeltijd 

Aanmelden

LET OP: bij het aanmelden heb je een DigiD nodig.

Deze kun je hier aanvragen.

Stap 1: CAMBO
Door op de oranje aanmeldbutton te klikken ga je naar CAMBO. Hier meld je je aan voor de opleiding vavo havo. Aanmelden kan ook via deze link.

Stap 2: Bevestigingsmail
Direct na aanmelden ontvang je een mail van CAMBO. Binnen een dag ontvang je een tweede mail die heet: SPOED/BELANGRIJK: Afronden aanmelding vavo. In deze mail vind je een linkje naar de tweede aanmeld stap. In de deze stap vragen wij de volgende punten

 • Welke vakken je wilt volgen
 • Welke resultaten je eerder hebt behaald (zorg ervoor dat je je cijferlijst kunt uploaden)
 • Met welke bijzonderheden we rekening moeten houden

Na deze twee stappen gaan wij aan de slag met jouw aanmelding en nemen wij contact met je op.

Deel deze pagina via

Kijk voor aanmelden en de actuele informatie op Frieslandcollege.nl