Friesland College Friesland College Friesland College
Vavo havo

Vavo havo

Vavo havo

Vavo havo Havo - vavo

Vavo havo

Het havo diploma of havo certificaten zijn jouw doel! Jij wilt je havo diploma of losse certificaten van het havo diploma halen. Bij het Friesland College, kan dat op het VAVO. Of je nu bent gestrand in havo 5, gezakt voor niet meer dan 3 losse vakken of je hebt nog een vak nodig om toegelaten te worden tot een vervolgopleiding. Wij helpen je je doel te bereiken.

Jouw toekomst

Misschien heb jij je vervolgopleiding al gekozen en weet je precies wat je wilt gaan doen na vavo havo. Dat is mooi, want dat geeft je motivatie om je havo diploma te halen. Weet je nog niet welke vervolgopleiding je wilt gaan doen, of heb je wel een idee, maar twijfel je? Bij vavo havo helpen we je graag om deze keuze zo goed mogelijk te maken!  

Uiteraard wil je nu eerst maar één ding: slagen voor je vavo havo!  

Wat willen we samen bereiken

 • Dat je het havo diploma haalt 
 • Dat je de benodigde certificaten haalt om je havo af te ronden 
 • Dat je kennis opdoet over een bepaald vak en dit afsluit met een havo certificaat op havo niveau
 • Dat je leervaardigheden ontwikkelt 
 • Dat je met plezier terug kunt kijken op je vavo havo 

Wat maakt deze opleiding zo uniek en succesvol?

 • Je krijgt maatwerk in begeleiding 
 • Je krijgt hulp bij loopbaanplanning  
 • Je krijgt een eigen mentor voor hulp bij problemen 
 • Je krijgt lessen in studievaardigheden  
 • Er is extra ondersteuning voor bètavakken 
 • Er is een positieve sfeer en leeromgeving  Er is een compleet aanbod van zorgondersteuning 
 • Er is een zorg coördinator voor hulp bij complexe problematiek 
 • Er is regelmatig overleg over jouw studievoortgang en toekomstplannen

Praktische informatie

Wat houdt deze opleiding in?

Wij werken met een vast lesprogramma en een vast jaarrooster. Een onderwijsjaar is opgebouwd uit drie perioden van zeven weken. Per vak ga je één dagdeel per week naar school en één dagdeel bestaat uit drie klokuren. In Leeuwarden bieden we ook een aantal vakken aan op maandag-, dinsdag-, en woensdagavond. (De hiervoor genoemde tijden en dagen zijn door de coronamaatregelen niet zeker.)

Elke periode eindigt met toetsen. Rond maart/april wordt er een inhaal- en  herkansingsmogelijkheid geboden. Na de toets periodes volgen de examentrainingen, waarna de centrale examens plaatsvinden.

Digitale leeromgeving

Bij Friesland College werk je met FCLive, jouw persoonlijke, digitale, leer- en werkomgeving waar je alle nodige informatie vindt. Bijvoorbeeld je lesrooster, e-mails, studiewijzers, pta’s, afwezigheid van docenten, wettelijke regels, toetsen en examens. Je vindt hier ook verdiepende en ondersteunende informatie voor je lessen, zoals links naar websites en filmpjes.

Waar en wanneer kan je beginnen?

VAVO havo wordt gegeven op de locaties Badweg 1 en Julianalaan 97 in Leeuwarden en in Heerenveen op de locatie Abe Lenstra Boulevard 29.

Het lesaanbod verschilt per locatie:

Leeuwarden, Badweg 1

 • vmbo-tl, havo, vwo –lessen overdag
 • alle vakken
 • in Leeuwarden vinden de toetsen en examens plaats (Let op: de toetsen en examens zijn op wisselende tijden die niet overeenkomen met de lestijden)

Leeuwarden, Julianalaan 97

 • de avond lessen worden op maandag-, dinsdag-, en woensdagavond gegeven
 • havo en vwo - avondlessen (alleen vmbo-tl lessen combi-traject)
 • alleen de vakken NE/EN/NA/SK/BI/WI

Heerenveen, Abe Lenstraboulevard 29 (Sportstad)

 • havo en vwo (geen vmbo-tl) – lessen overdag
 • De vakken: NE/EN/NA/SK/EC//STUVA/REK/M&O/GS/BI/WI (geen: FR/DU/TE/AK/MAW/MA. Dit kan per schooljaar verschillen)
 • bij onvoldoende deelname aan een vak, wordt het vak alleen in Leeuwarden gegeven

Meer weten?

Wil je meer weten over VAVO havo? Meld je dan nu aan voor een intakegesprek. Via ons contactformulier of bel op werkdagen tussen 8.30 en16.00 met 088 – 060 25 63. Lukt het aanmelden niet? Dan kun je ook mailen naar vavo@fcroc.nl, dan nemen we contact met je op. (Zorg ervoor dat je een ID bij de hand hebt. Geen rijbewijs maar een ID-kaart of paspoort).

Hoe leer je?

Hoe leer je op het VAVO?

Op het VAVO werkt het anders dan in het gewone voortgezet onderwijs. Als je bij VAVO komt, heb je vaak al het één en ander meegemaakt. Je bent gezakt of je blijft zitten en soms kun of wil je op je vo-school gewoon niet verder. Of heb je examen gedaan met een vakkenpakket dat niet voldoet aan de eisen van je vervolgopleiding en moet je dus herprofileren. Bij het Friesland College kijken we naar jouw toekomst en naar wat jij nodig hebt om te slagen voor je examen.

VAVO is volwassenonderwijs en zo gaan we ook met elkaar om. Jij neemt je verantwoordelijkheid en wij zullen je daar indien nodig ook op aanspreken. Het is belangrijk dat je zelfstandig kunt werken, maar je staat er zeker niet alleen voor. Naast een vaste structuur (aanwezigheid tijdens de lessen is een wettelijke verplichting) en een stevige basis, bieden we maatwerk en een persoonlijke aanpak.

Meer informatie over hoe je leert bij het Friesland College

Wat leer je?

Er zijn drie opties:

 1. Je hebt nog geen examen gedaan en wilt het volledige vakkenpakket doen.
  Als je in havo 5 bent gestrand en nog geen examen hebt gedaan, dan volg je op het VAVO het volledige pakket van acht vakken. Deze acht vakken rond je meestal af in twee jaren. In het eerste jaar volg je de ene helft van de vakken, deze sluit je af met een examen. Is dit jaar succesvol verlopen dan ga je door naar het tweede jaar. In het tweede jaar volg je de rest van de vakken. Na twee jaren behaal je dan je diploma. Als je acht examenvakken gaat volgen, kies je drie vakken uit het gemeenschappelijke deel. Daarnaast kies je vier profielvakken en één keuze-examenvak uit het vrije deel. Een overzicht van de vakken vind je hier (De in het overzicht cursief gedrukte vakken worden niet bij ons aangeboden, maar kunnen wel als vrijstelling worden meegenomen). 
 2. Je bent gezakt voor je havo- of vwo-examen en wilt nog een aantal losse vakken afronden.
  Heb je examen gedaan op je eigen havo of vwo en ben je gezakt voor niet meer dan twee à drie vakken? Dan kun je deze vakken bij ons over doen en haal je daarmee het havo diploma.

 3. Je wilt losse certificaten halen. 
  Je wilt je kennis op bepaalde terreinen vergroten of een nieuw examenprofiel samenstellen; dan kun je losse vakken volgen. Je doet examen in één of meer vakken en als je slaagt krijg je per vak een certificaat. Om in te mogen stromen, moet je voor de betreffende vakken minimaal een vmbo-tl/mavo diploma hebben gehaald of een overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4. 
  Op het VAVO havo kies je uit alle reguliere vakken op havo niveau. 

Vrijstellingen

Je hebt recht op vrijstelling voor een vak, wanneer:

 • je eindcijfer op het schoolexamen voor dit vak een voldoende is*
 • je op de praktische opdrachten een voldoende hebt gehaald en de wegingsfactor overeenkomt
 • je voor je profielwerkstuk een voldoende hebt gehaaldje eindcijfer voor rekenen voldoet aan de wettelijke eis**

*Heb je voor de vakken met alleen een schoolexamen, bijvoorbeeld Maatschappijleer of NLT een voldoende gehaald, dan mag je deze ook meenemen en krijg je hier een vrijstelling voor.
Let op: losse schoolexamencijfers van een vak met een centraal examen kun je niet meenemen naar het VAVO. 
** De wettelijke eis voor je eindcijfer rekenen wisselt soms. Daarom is het lastig er een uitspraak over te doen, maar met een 6 of hoger als eindcijfer zit je altijd goed. 

Septemberregeling
Voor leerlingen die gezakt zijn op vmbo-tl, havo of vwo en die toch een diploma kunnen halen door af te stromen, twee cijferlijsten uit verschillende schooljaren samen optellen tot een diploma of door het vak maatschappijleer te verbeteren.

Neem zo spoedig mogelijk contact op om te kijken of je in aanmerking komt. Bel 088 - 060 25 63.

Doorleren

Weet je al zeker wat je hierna gaat studeren? Of heb je wel een idee, maar twijfel je? Misschien weet je het helemaal nog niet? In welke fase van je keuzeproces je ook zit, wij helpen je graag om deze keuze zo goed mogelijk te maken!  

Kijk ook eens op onderstaande websites:

MBO instellingen in het Noorden:

HBO instellingen in het Noorden: 

Universiteiten: 

Toelating

Om toegelaten te worden op VAVO havo moet je één van de volgende diploma´s of overgangsbewijzen hebben. 

 • diploma vmbo-tl/mavo met als gemiddeld cijfer een 7 
 • overgangsbewijs van 3 (vwo of havo) naar 4 havo 
 • overgangsbewijs van 4 naar 5 havo 
 • overgangsbewijs van 4 naar 5 vwo 
 • eindrapport voor vwo 5 

en je moet aan de volgende voorwaarden voldoen: 

 • je bent 16 of 17 en wordt uitbesteed door jouw vo-opleiding 
 • je bent 17 en in het betreffende leerjaar word je 18 en zonder ingeschreven te staan bij een vo-opleiding (Je gemeente moet toestemming in dit geval toestemming geven.) 
 • 18 of ouder zijn 

Na de intake:  

Na het intakegesprek hoor je van de toelatingscommissie of je wel of niet wordt toegelaten. De commissie kan het volgende besluiten: 

 • je wordt tot de opleiding toegelaten zonder aanvullende afspraken
 • je wordt tot de opleiding toegelaten met aanvullende afspraken
 • je wordt  niet tot de opleiding toegelaten en  doorverwezen naar een loopbaandeskundige binnen het Friesland College 
Meer informatie over toelating

Kosten

Er zijn drie situaties mogelijk die bepalen wie jouw VAVO opleiding betaalt.  

SITUATIE 1
Je zit nu op het voortgezet onderwijs en aanmelden bij het VAVO gaat dan via je eigen decaan. Je decaan kan jou informeren over het beleid van jouw school. Jouw school bepaalt dan ook of je kunt worden 'uitbesteed' aan het VAVO. Je blijft namelijk formeel ingeschreven staan bij jouw eigen vo-school.  

Je staat dan bij DUO ingeschreven als voltijder. Je kunt maximaal een jaar worden uitbesteed, in sommige gevallen kan het voorkomen dat je voor twee jaren wordt uitbesteed.  

De kosten voor het VAVO worden betaald via je huidige vo-school. Dit wordt de Rutte-regeling* genoemd. Je decaan kan je hier meer over vertellen. 

De voorwaarden: 

 • je bent 16 of 17  
 • je bent 18 en je hebt ononderbroken ingeschreven gestaan bij het voortgezet onderwijs 
 • je bent gezakt en je hoeft niet meer dan drie vakken over te doen en er is een goede kans dat je kunt slagen 
 • als je je opleiding wilt combineren met een mbo-opleiding, mag je voor slechts één vak gezakt zijn. Ook moet het te combineren zijn met je mbo-opleiding.
 • je hebt nog geen examen gedaan en er zijn redenen waarom je je diploma op het voortgezet onderwijs niet kunt behalen 

Aanvullende informatie: 

SITUATIE 2 
Je zit niet (meer) op het voortgezet onderwijs, bent 18 of ouder en je kunt of wilt niet terug naar het reguliere voortgezet onderwijs. 

Aanvullende informatie: 

 • het cursusgeld voor een volledig vakkenpakket is €1.202, -. Dit betaal je aan DUO 
 • het cursusgeld voor losse vakken is €126, - per vak. Dit betaal je aan het VAVO 
 • je hebt geen recht op studiefinanciering 
 • je hebt geen recht op een Ov-kaart en je reiskosten betaal je zelf
 • je koopt of huurt zelf de boeken en benodigde materialen
 • afhankelijk van het aantal vakken dat je volgt kun je in aanmerking komen voor een volledige of gedeeltelijke tegemoetkoming in de studiekosten 

SITUATIE 3 
Je zit niet meer op het voortgezet onderwijs. 

Voorwaarden: 

 • je bent 17 en wordt het betreffende jaar 18 
 • je kunt je kunt of wilt niet terug naar het reguliere voortgezet onderwijs
  alleen in het leerjaar dat je 17 bent, ben je geen les- of cursusgeld verschuldigd. 

Aanvullende informatie:  

 • het cursusgeld voor een volledig vakkenpakket is €1.202, -. Dit betaal je aan DUO 
 • het cursusgeld voor losse vakken is €126, - per vak. Dit betaal je aan het VAVO
 • je hebt geen recht op studiefinanciering
 • je hebt geen recht op een Ov-kaart en je reiskosten betaal je zelf
 • je koopt of huurt zelf de boeken en benodigde materialen
 • afhankelijk van het aantal vakken dat je volgt kun je in aanmerking komen voor een volledige of gedeeltelijke tegemoetkoming in de studiekosten 

DUO: Meer informatie over tegemoetkoming bij een volledig lespakket
DUO: Meer informatie over tegemoetkoming voor deeltijd 

Meer informatie over opleidingskosten

Deel deze pagina via

Kijk voor aanmelden en de actuele informatie op Frieslandcollege.nl