Vavo gymnasium
vavo

Vavo gymnasium

Vavo gymnasium vwo - vavo

Haal je gymnasiumdiploma!

Het gymnasiumdiploma is jouw doel!

Je wilt je gymnasiumdiploma behalen? Ben je gezakt op het gymnasium voor niet meer dan vier vakken en wil je op het vavo alsnog je gymnasium diploma behalen? Dan kan dat alleen als je de cijfers van o.a. Grieks en Latijn niet hoeft te verbeteren. Wij bieden deze vakken niet aan op het vavo. Bekijk het vakkenoverzicht vwo gymnasium goed, hierop kun je zien welke vakken wij wel aanbieden. (De in het overzicht cursief en in rood gedrukte vakken worden niet bij ons aangeboden, maar kunnen wel als vrijstelling worden meegenomen).

Meer lezen over hoe leerlingen het vavo hebben ervaren.

Wat willen we samen bereiken

 • Dat je het gymnasiumdiploma haalt
 • Dat je studievaardigheden ontwikkelt
 • Dat je met plezier terug kunt kijken op je vavo gymnasium

Wat maakt deze opleiding zo uniek en succesvol?

 • Je krijgt maatwerk in begeleiding
 • Je krijgt hulp bij loopbaanplanning
 • Je krijgt een eigen mentor
 • Je krijgt hulp bij het ontwikkelen van studievaardigheden
 • Er is extra ondersteuning voor bètavakken
 • Er is een positieve sfeer en leeromgeving
 • Er is een compleet aanbod van zorgondersteuning
 • Er is regelmatig overleg over jouw studievoortgang en toekomstplannen

Wat houdt deze opleiding in?

Wij werken met een vast lesprogramma en een vast jaarrooster. Een onderwijsjaar is opgebouwd uit drie perioden van ongeveer zeven weken. Per vak ga je één dagdeel per week naar school, een dagdeel bestaat uit drie klokuren. 

Elke periode eindigt met toetsen. Rond maart/april wordt er een inhaal- en herkansingsmogelijkheid geboden. Na de toetsperioden volgen de examentrainingen, waarna de centrale examens plaatsvinden.

(Let op: de toetsen en examens zijn op wisselende tijden die niet overeenkomen met de lestijden)

Digitale leeromgeving

Bij het Friesland College werk je met FCLive, jouw persoonlijke, digitale, leer- en werkomgeving waar je alle nodige informatie vindt. Bijvoorbeeld je lesrooster, e-mails, studiewijzers, PTA’s, wettelijke regels, toetsen en examens. Je vindt hier ook verdiepende en ondersteunende informatie voor je lessen, zoals links naar websites en filmpjes.

Meer weten?

Wil je meer weten over vavo gymnasium? Stel dan je vraag via ons contactformulier, mail naar vavo@fcroc.nl of bel op werkdagen tussen 8.30 en 15.30 uur met 088 – 060 25 63, dan nemen we contact met je op.

Praktische informatie

Hoe leer je?

Op het vavo werkt het anders dan in het gewone voortgezet onderwijs. Als je bij het vavo komt, heb je soms al het één en ander meegemaakt. Je bent gezakt of je blijft zitten en soms kun of wil je op je vo-school gewoon niet verder. Of je hebt examen gedaan met een vakkenpakket dat niet voldoet aan de eisen van je vervolgopleiding en je moet dus herprofileren. Bij het Friesland College kijken we naar jouw toekomst en naar wat jij nodig hebt om te slagen voor je examen.

Vavo is volwassenonderwijs en zo gaan we ook met elkaar om. Jij neemt je verantwoordelijkheid en wij zullen je daar indien nodig ook op aanspreken. Het is belangrijk dat je zelfstandig kunt werken, maar je staat er zeker niet alleen voor. Naast een vaste structuur (aanwezigheid tijdens de lessen is een wettelijke verplichting) en een stevige basis, bieden we maatwerk en een persoonlijke aanpak.

Wat leer je?

Je bent gezakt voor je gymnasiumexamen en je wilt alsnog een gymnasium diploma.
Heb je examen gedaan op je eigen gymnasium en ben je gezakt voor niet meer dan vier vakken? Dan kun je deze vakken, als je vo-school akkoord gaat, via uitbesteding bij ons overdoen en haal je daarmee het gymnasiumdiploma.

Let op! Wij bieden de vakken Grieks en Latijn niet aan, je kunt deze vakken dus niet bij ons volgen of herkansen!

Een overzicht van de vakken vind je hier. (De in het overzicht cursief gedrukte vakken worden niet bij ons aangeboden, maar kunnen wel als vrijstelling worden meegenomen).

Vrijstellingen

Je hebt recht op vrijstelling voor een vak, wanneer:

 • je eindcijfer op het schoolexamen voor dit vak een voldoende is*
 • je op de praktische opdrachten een voldoende hebt gehaald en de wegingsfactor overeenkomt
 • je voor je profielwerkstuk een voldoende hebt gehaald

*Heb je voor de vakken met alleen een schoolexamen, bijvoorbeeld Maatschappijleer of NLT een voldoende gehaald, dan mag je deze ook meenemen en krijg je hier een vrijstelling voor.

Let op: losse schoolexamencijfers van een vak met een centraal examen kun je niet meenemen naar het vavo.

Locatie

Leeuwarden, Julianalaan 97

 • vmbo-tl, havo, vwo-lessen (atheneum- en gymnasium) overdag

 

Septemberregeling

Er wordt in schooljaar 2022-2023 geen septemberregeling aangeboden op het vavo van het Friesland College.

Toelating en intake

Voor toelating tot vavo gymnasium zijn er twee opties:

 1. Je bent gezakt voor gymnasium voor niet meer dan vier vakken, je bent 16 jaar of ouder en wordt uitbesteed door jouw vo-school.
 2. Je bent gezakt voor niet meer dan vier vakken, je bent 18 jaar of ouder óf je bent 17 en in het betreffende leerjaar word je 18 zonder ingeschreven te staan bij een vo-opleiding (jouw gemeente moet toestemming geven) , je kunt op eigen kosten vier of meer vakken volgen.

Na de intake:

Na het intakegesprek hoor je van de toelatingscommissie of je wel of niet wordt toegelaten. De commissie kan het volgende besluiten:

 • je wordt tot de opleiding toegelaten zonder aanvullende afspraken
 • je wordt tot de opleiding toegelaten met aanvullende afspraken
 • je wordt niet tot de opleiding toegelaten en doorverwezen naar een loopbaandeskundige binnen het Friesland College
Meer informatie over het intakegesprek

Kosten

Er zijn drie situaties die bepalen wie jouw vavo- opleiding betaalt.

Situatie 1

Je zit nog op het voortgezet onderwijs. Je decaan kan jou informeren over het beleid van jouw school. Jouw school bepaalt dan ook of je kunt worden 'uitbesteed' aan het VAVO. Je blijft dan namelijk formeel ingeschreven staan bij jouw eigen vo-school.

Je staat dan bij DUO ingeschreven als voltijder. Je kunt maximaal één jaar worden uitbesteed, maar in sommige gevallen kan het voorkomen dat je voor twee jaar wordt uitbesteed.

De kosten voor het VAVO worden betaald door je huidige vo-school. Dit wordt de Rutte-regeling* genoemd. Je decaan kan je hier meer over vertellen.

De voorwaarden
 • je bent 16 of 17
 • je bent 18 en je hebt ononderbroken ingeschreven gestaan bij het voortgezet onderwijs
 • je bent gezakt en je hoeft niet meer dan vier vakken over te doen en er is een goede kans dat je kunt slagen

  Aanvullende Informatie
 • ben je 18 of ouder, dan heb je mogelijk recht op een tegemoetkoming scholieren Zie website van DUO voor meer informatie.
 • je krijgt geen OV-kaart, reiskosten zijn voor eigen rekening
 • schoolboeken zijn gratis en worden gehuurd. (Aan het eind van het studiejaar lever je de boeken weer in. Wet Gratis Schoolboeken.)
 • voor het volgen van het onderwijs op het vavo is het zeer wenselijk dat je over een eigen laptop of computer beschikt. Er wordt bij sommige vakken gewerkt met online lesstof en al onze opleidingsinformatie staat in Microsoft Teams.

*Meer informatie over de Rutteregeling

Situatie 2

Voorwaarden
 • je zit niet (meer) op het voortgezet onderwijs.
 • je bent 18 of ouder
 • je kunt of wilt niet terug naar het reguliere voortgezet onderwijs
Aanvullende informatie
 • het cursusgeld voor losse vakken is €138,- per vak. Dit betaal je aan het VAVO
 • je hebt geen recht op studiefinanciering
 • je hebt geen recht op een OV-kaart en je reiskosten betaal je zelf
 • je koopt of huurt zelf de boeken en benodigde materialen
 • als je twee of meer vakken volgt, heb je mogelijk recht op een éénmalige tegemoetkoming voor deeltijders
 • voor het volgen van het onderwijs op het VAVO is het zeer wenselijk dat je over een eigen laptop of computer beschikt. Er wordt bij sommige vakken gewerkt met online lesstof en al onze opleidingsinformatie staat in Microsoft Teams.

Situatie 3

Je zit niet meer op het voortgezet onderwijs.

Voorwaarden
 • je bent 17 en wordt het betreffende jaar 18
 • je kunt of wilt niet terug naar het reguliere voortgezet onderwijs en de leerplichtambtenaar van je woongemeente geeft schriftelijk toestemming voor plaatsing op het vavo
Aanvullende informatie
 • je betaalt geen les- of cursusgeld
 • je hebt geen recht op studiefinanciering
 • je hebt geen recht op een OV-kaart en je reiskosten betaal je zelf
 • je koopt of huurt zelf de boeken en benodigde materialen als je twee of meer vakken volgt, heb je mogelijk, vanaf dat je 18 jaar bent, recht op een éénmalige tegemoetkoming voor deeltijders
 • voor het volgen van het onderwijs op het vavo is het zeer wenselijk dat je over een eigen laptop of computer beschikt. Er wordt bij sommige vakken gewerkt met online lesstof en al onze opleidingsinformatie staat in Microsoft Teams.

DUO: Meer informatie over tegemoetkoming bij een volledig lespakket
DUO: Meer info over tegemoetkoming voor deeltijd

Aanmelden

LET OP: bij het aanmelden heb je een DigiD nodig.

Deze kun je hier aanvragen.

Stap 1: CAMBO
Door op de oranje aanmeldbutton te klikken ga je naar CAMBO. Hier meld je je aan voor de opleiding vavo gymnasium. Aanmelden kan ook via deze link.

Stap 2: Bevestigingsmail
Direct na aanmelden ontvang je een mail van CAMBO. Binnen een dag ontvang je een tweede mail die heet: SPOED/BELANGRIJK: Afronden aanmelding vavo. In deze mail vind je een linkje naar de tweede aanmeld stap. In de deze stap vragen wij de volgende punten

 • Welke vakken je wilt volgen
 • Welke resultaten je eerder hebt behaald (zorg ervoor dat je je cijferlijst kunt uploaden)
 • Met welke bijzonderheden we rekening moeten houden

Na deze twee stappen gaan wij aan de slag met jouw aanmelding en nemen wij contact met je op.

Deel deze pagina via

Kijk voor aanmelden en de actuele informatie op Frieslandcollege.nl