Sociaal werker

Sociaal werker

Sociaal werker 4 - BBL, BOL

Als sociaal werker heb je een breed werkveld. Zo help je mensen die zijn vastgelopen in de maatschappij door psychosociale, psychische, lichamelijke of materiële problemen. Maar ook het verbeteren van omstandigheden in een woonwijk kan tot je werk behoren. Bijvoorbeeld door sport-, kunst- of cultuur­projecten op te zetten met bewoners in de wijk. Je begeleidt en bemiddelt, geeft informatie, advies en voorlichting. Je werkt samen met diverse instanties.

De opleiding Sociaal werker is een 3-jarige mbo niveau 4-opleiding. Je kan deze opleiding alleen volgen in Leeuwarden. Stages in leerjaar 2 en 3 zijn wel door de gehele provincie.

Deze opleiding wordt ook in Heerenveen aangeboden bij voldoende aanmeldingen.

Sociaal werker in het kort

Wat houdt het beroep in?

Je hebt een veelzijdige baan. Na inventarisatie van de vraag van je clienten of de bewoners in een wijk maak je eerst een plan van aanpak. Dat doe je zoveel mogelijk in overleg met je clienten. Jouw doel hierbij is vooral het versterken van hun eigen kracht. Je bereidt projecten en activiteiten voor en ondersteunt de doelgroep(en) bij de uitvoering ervan. Ook kun je ondersteuning bieden bij juridische en financiële vragen. Je geeft informatie, advies en voorlichting. Je bevordert samenwerking, versterkt netwerken en voert beleidsondersteunende en administratieve taken uit. 

Waar kun je werken?

Je kunt met dit diploma terecht bij: 

 • gemeenten
 • centra voor werk en inkomen (CWI's)
 • arbeidsbemiddeling
 • vluchtelingenwerk
 • justitiële inrichtingen
 • slachtofferhulp
 • verslaafdenzorg
 • Bureau Sociaal Raadslieden
 • woonorganisaties
 • verpleeg- en verzorgingshuizen
 • gehandicaptenzorg
 • buurtwerk
 • maatschappelijke opvang
 • buitenschoolse opvang
 • welzijnsorganisaties
 • recreatie
 • organisatie voor sport en spel, kunst, cultuur en amusement

Praktische informatie

Hoe leer je?

Als je kiest voor een opleiding bij het Friesland College, kies je voor praktijkgestuurd leren.

Drie fases

Fase 1. Oriëntatie 

Je start met een oriëntatieperiode waarin je de school, medestudenten en docenten leert kennen. Je maakt aan de hand van praktische opdrachten (leereenheden) kennis met je toekomstig beroep(enveld)de doelgroepen en met praktijkgestuurd leren. Verder ga je in deze periode op zoek naar een praktijkplek waar je één dag per de week praktijkervaring gaat opdoen. 

Jij staat in deze fase centraal: 'wie ben ik?' en 'wat ga ik doen?'. Deze persoonlijke vorming is nodig om anderen beter te kunnen begrijpenWat zijn je grenzen, hoe ga jij om met bijvoorbeeld ethische dilemma's? Weerbaarheid en zelfversterking zijn onderdelen van deze ontwikkeling. Voor een deel doe je dit op aan de hand van praktijkopdrachten.  

Fase 2. Verdieping 

In deze fase staat de cliënt centraal. Wie is mijn cliënt en welke hulpvragen zijn er? Door ervaring op te doen in de praktijk maak je de verdiepingsslag naar wie jij gaat worden als professioneel beroepsbeoefenaar. Je leert wat voor jou waardevolle aspecten zijn en wat het werkveld van jou vraagt. En ook hoe jij ervoor zorgt dat die twee samenkomen ten behoeve van de cliënt. 

Fase 3. Professionalisering 

In deze fase komt het 'wij-aspect' aan de orde. Je leert meer complexe hulp te verlenen, wordt meer en meer zelfsturend. Je beroepshouding en visie ontwikkel je verder. Je leert reflecteren en omgaan met ethische kwesties. Ook samenwerken, regie nemen en ondernemend gedrag zijn belangrijke ontwikkelpunten.  

Tijdens de opleiding kijk je regelmatig terug op wat je gedaan en geleerd hebt. Begeleid door je docenten en medewerkers in de praktijk en op school ontdek je op deze manier ook wat je nog moet leren. Je stelt zo je persoonlijke route samen.

Bbl-opleiding: werken en leren

Ben je net klaar met je middelbare school, dan is de bbl-opleiding niet geschikt voor jou. Je kan de bbl-opleiding alleen volgen als je een arbeidscontract van minimaal 16 uur per week hebt bij een erkende organisatie voor Sociaal werker. Tijdens de bbl-variant ga je naast je werk, 1 dag of 2 dagdelen naar school. De bbl-opleiding is maatwerk en duurt tussen de 1 en 3 jaar. Dit is afhankelijk van jouw kennis en ervaring.

Meer informatie over hoe je leert bij het Friesland College

Wat leer je?

Persoonlijke ontwikkeling

Je besteedt veel aandacht aan je persoonlijke ontwikkeling. Samenwerken, initiatief nemen, flexibel inspelen op situaties en verantwoordelijkheid nemen voor je eigen toekomst. Hierdoor ben je straks met je diploma op zak niet alleen een goede vakman of vakvrouw, maar ook een stevige persoonlijkheid die klaar is voor een succesvolle toekomst!

Beroepsgerichte onderwerpen

 • verkennen en observeren
 • ervaren, taken en plannen
 • trends en innovatie
 • wetten en regelgeving over kwetsbaarheid en sociale ongelijkheid 
 • begeleiden, belangenbehartiging en methodes
 • praktische uitvoering van het begeleidings- en activiteitenplan
 • ethiek en dilemma’s
 • toekomst en evaluatie.

Algemene vakken

 • Nederlands
 • rekenen
 • Loopbaan en Burgerschap
 • Engels

Keuzedelen

Je kunt kiezen uit de volgende keuzedelen: 

 • praktijkonderzoek
 • mensen met niet-aangeboren hersenletsel
 • persoonlijk profileren
 • Arbo, veiligheid en kwaliteit
 • wijkgericht werken
 • doorstroom naar het hbo
 • verslavingszorg
Meer informatie over keuzedelen

Doorleren

Hbo

 • Maatschappelijk Werk en Dienstverlening
 • Social Work (of een andere gerelateerde opleiding)
 • Lerarenopleiding

Toelating

Maximaal 85 plaatsen beschikbaar
In verband met het aantal beschikbare stageplaatsen en de kansen op de arbeidsmarkt geldt voor deze opleiding een numerus fixus, optie 1. Dat betekent dat we elk studiejaar maximaal 85 nieuwe bol-studenten inschrijven. Lees meer over optie 1.

Meer informatie over toelating

Studie in cijfers

Studie in Cijfers geeft objectieve informatie over deze opleiding en de kansen van deze opleiding op de arbeidsmarkt, daarnaast vergelijkt het de opleiding met de landelijke cijfers.

Bekijk de Studie in Cijfers van deze opleiding >

Deel deze pagina via

Kijk voor aanmelden en de actuele informatie op Frieslandcollege.nl