Friesland College Friesland College Friesland College

Sociaal werker

Niveau 4 - bol - 3 jaar

Leeuwarden & Heerenveen

Sociaal werker Niveau 4 - bol

Sociaal werk

Als sociaal werker heb je een breed werkveld. Zo help je mensen die zijn vastgelopen in de maatschappij door psychosociale, psychische, lichamelijke of materiële problemen. Maar ook het verbeteren van omstandigheden in een woonwijk kan tot je werk behoren. Bijvoorbeeld door sport-, kunst- of cultuur­projecten op te zetten met bewoners in de wijk. Je begeleidt en bemiddelt, geeft informatie, advies en voorlichting. Je werkt samen met diverse instanties.

Jouw toekomst

Wat houdt het beroep in?

Je hebt een veelzijdige baan. Na inventarisatie van de vraag van je clienten of de bewoners in een wijk maak je eerst een plan van aanpak. Dat doe je zoveel mogelijk in overleg met je clienten. Jouw doel hierbij is vooral het versterken van hun eigen kracht. Je bereidt projecten en activiteiten voor en ondersteunt de doelgroep(en) bij de uitvoering ervan. Ook kun je ondersteuning bieden bij juridische en financiële vragen. Je geeft informatie, advies en voorlichting. Je bevordert samenwerking, versterkt netwerken en voert beleidsondersteunende en administratieve taken uit. 

Waar kun je werken?

Je kunt met dit diploma terecht bij: 

 • gemeenten
 • centra voor werk en inkomen (CWI's)
 • arbeidsbemiddeling
 • vluchtelingenwerk
 • justitiële inrichtingen
 • slachtofferhulp
 • verslaafdenzorg
 • Bureau Sociaal Raadslieden
 • woonorganisaties
 • verpleeg- en verzorgingshuizen
 • gehandicaptenzorg
 • ziekenhuizen
 • buurtwerk
 • maatschappelijke opvang
 • buitenschoolse opvang
 • welzijnsorganisaties
 • recreatie
 • organisatie voor sport en spel, kunst, cultuur en amusement

Als je kiest voor een opleiding bij het Friesland College, kies je voor praktijkgestuurd leren.

Fase 1. Oriëntatie 
Je start met een oriëntatieperiode waarin je de school, medestudenten en docenten leert kennen. Je maakt aan de hand van praktische opdrachten (leereenheden) kennis met je toekomstig beroep(enveld)de doelgroepen en met praktijkgestuurd leren. Verder ga je in deze periode op zoek naar een praktijkplek waar je één dag per de week praktijkervaring gaat opdoen. 

Jij staat in deze fase centraal: 'wie ben ik?' en 'wat ga ik doen?'. Deze persoonlijke vorming is nodig om anderen beter te kunnen begrijpenWat zijn je grenzen, hoe ga jij om met bijvoorbeeld ethische dilemma's? Weerbaarheid en zelfversterking zijn onderdelen van deze ontwikkeling. Voor een deel doe je dit op aan de hand van praktijkopdrachten.  

Fase 2. Verdieping 
In deze fase staat de cliënt centraal. Wie is mijn cliënt en welke hulpvragen zijn er? Door ervaring op te doen in de praktijk maak je de verdiepingsslag naar wie jij gaat worden als professioneel beroepsbeoefenaar. Je leert wat voor jou waardevolle aspecten zijn en wat het werkveld van jou vraagt. En ook hoe jij ervoor zorgt dat die twee samenkomen ten behoeve van de cliënt. 

Fase 3. Professionalisering 
In deze fase komt het 'wij-aspect' aan de orde. Je leert meer complexe hulp te verlenen, wordt meer en meer zelfsturend. Je beroepshouding en visie ontwikkel je verder. Je leert reflecteren en omgaan met ethische kwesties. Ook samenwerken, regie nemen en ondernemend gedrag zijn belangrijke ontwikkelpunten.  

Tijdens de opleiding kijk je regelmatig terug op wat je gedaan en geleerd hebt. Begeleid door je docenten en medewerkers in de praktijk en op school ontdek je op deze manier ook wat je nog moet leren. Je stelt zo je persoonlijke route samen.

Je kunt zowel in Leeuwarden als in Heerenveen starten met deze opleiding. In Heerenveen starten we met een kleine groep en daarbij geldt vol = vol. In beide regio’s bieden we praktijk gestuurd onderwijs.

Meer informatie over hoe je leert bij het Friesland College

Persoonlijke ontwikkeling
Je besteedt veel aandacht aan je persoonlijke ontwikkeling. Samenwerken, initiatief nemen, flexibel inspelen op situaties en verantwoordelijkheid nemen voor je eigen toekomst. Hierdoor ben je straks met je diploma op zak niet alleen een goede vakman of vakvrouw, maar ook een stevige persoonlijkheid die klaar is voor een succesvolle toekomst!

Beroepsgerichte onderwerpen

 • verkennen en observeren
 • ervaren, taken en plannen
 • trends en innovatie
 • wetten en regelgeving over kwetsbaarheid en sociale ongelijkheid 
 • begeleiden, belangenbehartiging en methodes
 • praktische uitvoering van het begeleidings- en activiteitenplan
 • ethiek en dilemma’s
 • toekomst en evaluatie.

Algemene vakken

 • Nederlands
 • rekenen
 • Loopbaan en Burgerschap
 • Engels

Tijdens je mbo-opleiding volg je ook keuzedelen. Daarvan is er in ieder geval één gericht op het beroep en één op algemene ontwikkeling. Je kiest deze zelf (in overleg met je coach). Zo bepaal je jouw unieke route en onderscheid je je richting je toekomstige werkgever. Want keuzedelen die je met een voldoende hebt afgerond, komen ook op je mbo-diploma te staan.

Je kunt kiezen uit de volgende keuzedelen: 

 • praktijkonderzoek
 • mensen met niet-aangeboren hersenletsel
 • persoonlijk profileren
 • Arbo, veiligheid en kwaliteit
 • wijkgericht werken
 • zorginnovatie en techniek
Meer informatie over keuzedelen

Hbo

 • Maatschappelijk Werk en Dienstverlening
 • Social Work (of een andere gerelateerde opleiding)
 • Lerarenopleiding

Om toegelaten te worden tot deze mbo-opleiding moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo heb je een bepaalde (voor)opleiding nodig en moet je meedoen aan de georganiseerde intakeactiviteiten die voor jouw mbo-opleiding gelden.

Voor deze opleiding betekent dat:
 • diploma vmbo-t of;
 • een overgangsbewijs naar havo 4 of;
 • diploma niveau 3 of;
 • een vergelijkbaar diploma. 
Meer informatie over Toelating en intake

Een deel van jouw mbo-opleiding wordt door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap rechtstreeks aan het Friesland College betaald. Het overige lesgeld en eventuele extra kosten komen voor rekening van de student.

Hoe leer je?

Als je kiest voor een opleiding bij het Friesland College, kies je voor praktijkgestuurd leren.

Fase 1. Oriëntatie 
Je start met een oriëntatieperiode waarin je de school, medestudenten en docenten leert kennen. Je maakt aan de hand van praktische opdrachten (leereenheden) kennis met je toekomstig beroep(enveld)de doelgroepen en met praktijkgestuurd leren. Verder ga je in deze periode op zoek naar een praktijkplek waar je één dag per de week praktijkervaring gaat opdoen. 

Jij staat in deze fase centraal: 'wie ben ik?' en 'wat ga ik doen?'. Deze persoonlijke vorming is nodig om anderen beter te kunnen begrijpenWat zijn je grenzen, hoe ga jij om met bijvoorbeeld ethische dilemma's? Weerbaarheid en zelfversterking zijn onderdelen van deze ontwikkeling. Voor een deel doe je dit op aan de hand van praktijkopdrachten.  

Fase 2. Verdieping 
In deze fase staat de cliënt centraal. Wie is mijn cliënt en welke hulpvragen zijn er? Door ervaring op te doen in de praktijk maak je de verdiepingsslag naar wie jij gaat worden als professioneel beroepsbeoefenaar. Je leert wat voor jou waardevolle aspecten zijn en wat het werkveld van jou vraagt. En ook hoe jij ervoor zorgt dat die twee samenkomen ten behoeve van de cliënt. 

Fase 3. Professionalisering 
In deze fase komt het 'wij-aspect' aan de orde. Je leert meer complexe hulp te verlenen, wordt meer en meer zelfsturend. Je beroepshouding en visie ontwikkel je verder. Je leert reflecteren en omgaan met ethische kwesties. Ook samenwerken, regie nemen en ondernemend gedrag zijn belangrijke ontwikkelpunten.  

Tijdens de opleiding kijk je regelmatig terug op wat je gedaan en geleerd hebt. Begeleid door je docenten en medewerkers in de praktijk en op school ontdek je op deze manier ook wat je nog moet leren. Je stelt zo je persoonlijke route samen.

Je kunt zowel in Leeuwarden als in Heerenveen starten met deze opleiding. In Heerenveen starten we met een kleine groep en daarbij geldt vol = vol. In beide regio’s bieden we praktijk gestuurd onderwijs.

Meer informatie over hoe je leert bij het Friesland College

Wat leer je?

Persoonlijke ontwikkeling
Je besteedt veel aandacht aan je persoonlijke ontwikkeling. Samenwerken, initiatief nemen, flexibel inspelen op situaties en verantwoordelijkheid nemen voor je eigen toekomst. Hierdoor ben je straks met je diploma op zak niet alleen een goede vakman of vakvrouw, maar ook een stevige persoonlijkheid die klaar is voor een succesvolle toekomst!

Beroepsgerichte onderwerpen

 • verkennen en observeren
 • ervaren, taken en plannen
 • trends en innovatie
 • wetten en regelgeving over kwetsbaarheid en sociale ongelijkheid 
 • begeleiden, belangenbehartiging en methodes
 • praktische uitvoering van het begeleidings- en activiteitenplan
 • ethiek en dilemma’s
 • toekomst en evaluatie.

Algemene vakken

 • Nederlands
 • rekenen
 • Loopbaan en Burgerschap
 • Engels

Keuzedelen

Tijdens je mbo-opleiding volg je ook keuzedelen. Daarvan is er in ieder geval één gericht op het beroep en één op algemene ontwikkeling. Je kiest deze zelf (in overleg met je coach). Zo bepaal je jouw unieke route en onderscheid je je richting je toekomstige werkgever. Want keuzedelen die je met een voldoende hebt afgerond, komen ook op je mbo-diploma te staan.

Je kunt kiezen uit de volgende keuzedelen: 

 • praktijkonderzoek
 • mensen met niet-aangeboren hersenletsel
 • persoonlijk profileren
 • Arbo, veiligheid en kwaliteit
 • wijkgericht werken
 • zorginnovatie en techniek
Meer informatie over keuzedelen

Doorleren

Hbo

 • Maatschappelijk Werk en Dienstverlening
 • Social Work (of een andere gerelateerde opleiding)
 • Lerarenopleiding

Toelating en intake

Om toegelaten te worden tot deze mbo-opleiding moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo heb je een bepaalde (voor)opleiding nodig en moet je meedoen aan de georganiseerde intakeactiviteiten die voor jouw mbo-opleiding gelden.

Voor deze opleiding betekent dat:
 • diploma vmbo-t of;
 • een overgangsbewijs naar havo 4 of;
 • diploma niveau 3 of;
 • een vergelijkbaar diploma. 
Meer informatie over Toelating en intake

Kosten

Een deel van jouw mbo-opleiding wordt door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap rechtstreeks aan het Friesland College betaald. Het overige lesgeld en eventuele extra kosten komen voor rekening van de student.

Kijk voor aanmelden en de actuele informatie op Frieslandcollege.nl