Sociaal werker

Sociaal werker

Sociaal werker 4 - BBL, BOL

Werken met mensen

Als sociaal werker help je personen en groepen mensen die zijn vastgelopen in de maatschappij en ondersteuning nodig hebben om te kunnen functioneren. Je werkt aan bijvoorbeeld financiën, wonen, werk, opleiding, sociale relaties, lichamelijke en psychische gezondheid en zingeving. Binnen diverse organisaties en instellingen begeleid, bemiddel, informeer, adviseer je en geef je voorlichting.

Sociaal Werker in het kort

 • Leren in een rijke leeromgeving met diverse leermethoden, flexibel en vaak op maat, zodat de opleiding goed bij jouw past
 • Je werkt met leerwerkkaarten; hierop staat aangegeven wat je moet laten zien aan groei en ontwikkeling van jouw taken, houding en je kennis
 • Je wordt altijd ondersteund door een docent of werkbegeleider
 • Door de sterke samenwerking tussen de opleiding en de praktijk leer je de sector goed kennen

Sociaal Werker in de praktijk

Werken als sociaal werker betekent werken met mensen. Vakmanschap en het gedrag van de sociaal werker zijn van groot belang in het opbouwen van professionele relaties en bij het bereiken van de gewenste resultaten. Als sociaal werker heb je daarom een positieve houding en ga je respectvol met mensen om. Je legt verbindingen en toont betrokkenheid door open en duidelijk te communiceren. Je doel? De eigen regie van jouw cliënten te ondersteunen en te versterken. Dit doe je door vraagstukken bespreekbaar te maken, mensen te activeren en te motiveren en grenzen te stellen. Wanneer er andere disciplines ingeschakeld moeten worden, dan durf jij actie te ondernemen.

 Ben jij assertief, empathisch en dienstverlenend? Dan is Sociaal Werker wat voor jou!

Waar kun je werken?

Als Sociaal werker kun je werken bij:

 • gemeenten
 • Centra voor Werk en Inkomen (CWI's)
 • Centraal Orgaan opvang Asielzoeker (COA)
 • arbeidsbemiddeling
 • vluchtelingenwerk
 • justitiële inrichtingen
 • slachtofferhulp
 • verslaafdenzorg
 • Bureau Sociaal Raadslieden
 • woonorganisaties
 • verpleeg- en verzorgingshuizen
 • gehandicaptenzorg
 • buurtwerk
 • maatschappelijke opvang
 • buitenschoolse opvang
 • welzijnsorganisaties
 • recreatie
 • organisatie voor sport en spel, kunst, cultuur en amusement

Praktische informatie

Hoe leer je?

BOL (school en stage)

Oriëntatie

Je start met een oriëntatieperiode waarin je de opleiding, je medestudenten en de docenten leert kennen. Je maakt aan de hand van praktische opdrachten kennis met je toekomstige beroep en met het praktijkgestuurd leren. De opleiding wordt gecombineerd aangeboden met de opleiding Maatschappelijke zorg.

Praktijk en verdieping

Na de oriëntatie ga je meteen aan de slag in de praktijk. Daarnaast ga je tijdens de lessen en werkplaatsen verder in op de theorie over onderwerpen die je tegenkomt in de praktijk. Je oefent er ook je vaardigheden. Omdat je midden in de praktijk staat, kun je dat wat je vandaag leert, morgen meteen toepassen. Zo leer je effectief.

Begeleiding, reflecteren en je eigen route uitstippelen

In je opleiding kijk je regelmatig terug op wat je hebt gedaan en hebt geleerd. Dit doe je samen met je studieloopbaanbegeleider, docent en werkbegeleider. Bovendien is er veel contact en samenwerking tussen school en de praktijk, waardoor zicht blijft op je groei en ontwikkeling. Zo houd je tijdens je leerproces je sterke en zwakke punten in de gaten, zodat je weet waar jij nog aan moet werken. Jouw leerproces staat steeds centraal. Als dit betekent dat jij voor een bepaald vak meer of minder tijd nodig hebt, dan kan jouw planning daarop worden aangepast.

Een rooster dat bij jou past

Er zijn lessen en werkplaatsen waarvoor je je kunt inschrijven. Andere zijn verplicht en zijn ingeroosterd. Er  worden diverse onderwerpen aangeboden. Vaak door docenten, maar soms ook door medewerkers uit de praktijk. Daarnaast heb jezelf ook invloed op de inhoud. De begeleidend docent is er namelijk voor jou. Dus als je verdieping of ondersteuning nodig hebt bij een bepaald onderwerp of een praktijksituatie, dan kun je daar altijd naar vragen.

BBL (werken en leren)

Voor het bbl-traject heb je een arbeidscontract van minimaal 16 uur per week bij een voor mbo-niveau 4 erkende organisatie nodig. Dit is een voorwaarde om te kunnen starten met het bbl-traject. Je moet zelf deze werkplek regelen.

Je weekindeling

Naast je werk ga je één dag in de week naar school. Het kan ook voorkomen dat je ‘s avonds les krijgt.

Oriëntatie

Je start met een oriëntatieperiode waarin je de opleiding, medestudenten en docenten leert kennen. Je maakt aan de hand van praktische opdrachten kennis met het praktijkgestuurd leren.

Werkplaatsen

Je gaat tijdens werkplaatsen verder in op de theorie over onderwerpen die je tegenkomt in de praktijk. Je oefent er vaardigheden en je kunt ze de dan de volgende dag meteen toepassen.

Persoonlijke route

Je kijkt regelmatig terug. Begeleid door je docenten en de medewerkers in de instelling ontdek je zo wat je al geleerd hebt en wat je nog moet leren om aan de exameneisen te kunnen voldoen. Je stelt op deze manier je persoonlijke route samen. Omdat je midden in de praktijk staat, kun je de vaardigheden en kennis die je hebt opgedaan meteen toepassen. Zo werk je op een effectieve manier toe naar je diploma.

Meer informatie over hoe je leert bij het Friesland College

Wat leer je?

Je besteedt veel aandacht aan je persoonlijke ontwikkeling. Samenwerken, initiatief nemen, flexibel inspelen op situaties en verantwoordelijkheid nemen voor je eigen toekomst. Hierdoor ben je straks met je diploma op zak niet alleen een goede vakman of vakvrouw, maar ook een stevige persoonlijkheid die klaar is voor een succesvolle toekomst!

Persoonlijke ontwikkeling

Jouw persoonlijke ontwikkeling vinden we belangrijk op het Friesland College. Je wordt namelijk opgeleid tot een goede beroepsprofessional, maar dat betekent ook dat je buiten jouw vak sterk in je schoenen staat. De vaardigheden waar je tijdens de opleiding mee bezig gaat, helpen jou verder in het vak, maar ook daarbuiten. Denk bijvoorbeeld aan samenwerken, initiatief nemen flexibel inspelen op situaties en verantwoordelijkheid nemen.

Beroepsgerichte onderwerpen

 • verkennen en observeren
 • ervaren, taken en plannen
 • trends en innovatie
 • wetten en regelgeving over kwetsbaarheid en sociale ongelijkheid
 • begeleiden, belangenbehartiging en methodes
 • praktische uitvoering van het begeleidings- en activiteitenplan
 • ethiek en dilemma’s
 • toekomst en evaluatie.

Algemene vakken

Naast de beroepsgerichte vakken volg je ook enkele algemene vakken, namelijk:

 • Nederlands
 • Rekenen
 • Loopbaan en burgerschap
 • Engels

Keuzedelen

Bij iedere mbo-opleiding volg je keuzedelen. Dit zijn vakken waarmee je jouw kennis kan verbreden of verdiepen. In overleg met je studiebegeleider kies je keuzedelen die aansluiten bij jouw leertraject.

Meer informatie over keuzedelen

Doorleren

Je kunt na deze studie verder doorleren voor:

 • hbo - Social Work
 • hbo - Associate Degree (Ad) Service, Welzijn & Zorg
 • hbo - Pabo
 • hbo - lerarenopleidingen
 • hbo - Pedagogiek
 • hbo - Toegepaste psychologie
 • hbo - Vaktherapie en andere verwante hbo-opleidingen

Toelating

Maximaal 85 plaatsen beschikbaar
In verband met het aantal beschikbare stageplaatsen en de kansen op de arbeidsmarkt geldt voor deze opleiding een numerus fixus, optie 1. Dat betekent dat we elk studiejaar maximaal 85 nieuwe bol-studenten inschrijven.


Meer informatie over toelating

Opleidingsduur en maatwerk

De opleiding duurt drie jaar. Ben je een volwassene (zij-instromer of omscholer) en heb je al een achtergrond in deze richting? Dan hangt de opleidingsduur af van de kennis en ervaring die je al hebt opgedaan. Want wat je al kunt hoef je niet meer te leren! Dat betekent dat we soms maatwerk kunnen bieden. Dit bespreken we dan met je.

Kosten

Je betaalt het lesgeld dat is vastgesteld door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap. Naast het lesgeld kunnen er ook kosten bijkomen voor leermiddelen die je nodig hebt tijdens de opleiding. Ook raden we je aan om een laptop aan te schaffen.

Studie in cijfers

Studie in Cijfers geeft objectieve informatie over deze opleiding en de kansen van deze opleiding op de arbeidsmarkt, daarnaast vergelijkt het de opleiding met de landelijke cijfers.

Bekijk de Studie in Cijfers van deze opleiding >

Deel deze pagina via

Kijk voor aanmelden en de actuele informatie op Frieslandcollege.nl