Friesland College Friesland College Friesland College
Schakelprogramma HBO

Schakelprogramma HBO

Schakelprogramma HBO

Schakelprogramma HBO - - hbo

Schakelprogramma HBO

Schakelprogramma HBO

Ben je nieuw in Nederland en ben je hoger opgeleid? Spreek je al redelijk goed Nederlands en wil je naar het HBO? Het Schakelprogramma HBO bereidt je voor op toetsen en de vaardigheden die nodig zijn voor toelating tot een studie in het hogere beroepsonderwijs. Friesland College heeft de kennis en de mogelijkheden om jouw toelating tot het hbo te laten slagen.

Je wilt een nieuw leven opbouwen in Nederland! Met werk dat past bij jouw niveau en interesses. Je hebt dan meestal een Nederlands diploma nodig om in aanmerking te komen voor bepaalde vacatures. Vaak is dat een hbo- diploma in het betreffende vakgebied. Maar om deel te nemen aan een hbo opleiding in Nederland heb je wel bepaalde basiskennis nodig. Die kennis krijg je tijdens het doen van het schakelprogramma HBO op het Friesland College in samenwerking met NHL Stenden. Samen met jou bereiden we je voor op je toelating tot het HBO.

Wat willen we samen bereiken?

 • Dat je de hbo-opleiding kiest die past bij het werk dat je ambieert
 • Dat je aangenomen wordt bij een hbo-opleiding
 • Dat je goed voorbereid begint aan je hbo-opleiding
 • Dat je over de juiste vaardigheden beschikt om je hbo-opleiding af te ronden
 • Dat je op een hoger niveau de Nederlandse taal leert beheersen
 • Dat je goed leert omgaan met de Nederlandse cultuur en gebruiken

Wat maakt deze opleiding zo uniek en succesvol?

 • Friesland College is een betrouwbaar opleidingsinstituut met oog voor de kwaliteit van dienstverlening
 • Je Nederlands wordt met het programma naar het niveau B2 gebracht voor toelating tot het HBO
 • Je volgt ook lessen Engels tot het hbo-toelatingsniveau
 • Je volgt een cursus met coaching en studiekeuzebegeleiding als belangrijke onderdelen
 • Je leert omgaan met culturele diversiteit en meertaligheid
 • Er zijn mogelijkheden voor een maatwerktraject
 • De School voor Volwasseneneducatie van het Friesland College heeft het
 • Blik op Werk keurmerk blikopwerk.nl

Wat houdt deze opleiding in?
Tijdens het schakelprogramma HBO krijg je les in de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. Verder leer je omgaan met culturele verschillen en meerdere talen binnen het hbo.

Je krijgt een coach en wordt begeleid bij je studiekeuze, afhankelijk daarvan zijn er mogelijkheden om een extra cursus te volgen om je voor te bereiden op de toelatingstoetsen van de door jou gekozen hbo-opleiding.

Wat heb je nodig?
Om de opleiding te volgen heb je werkboeken en een computer met internet nodig.

Wanneer kan je beginnen?
Bij voldoende deelname zijn de start data in februari en september.

Meer weten?
Meld je dan nu aan. Dan nodigen wij je uit voor een intakegesprek. We kijken dan samen naar wat jij wilt en wat er mogelijk is. Neem dan contact op via ons contactformulier of bel op werkdagen tussen 8.30 en16.00 met 088 – 060 22 00.

Praktische informatie

Wat leer je?

De volgende vakken komen binnen het schakelprogramma HBO aan bod: 

 • Nederlands van niveau B1 naar B2 (voorbereiding op het Staatsexamen NT2 Deel II)
 • Engels van niveau A2 naar B1
 • Wiskunde, rekenen naar niveau 3F
 • Coaching & studiekeuzebegeleiding
 • Cultural diversity & multilingualism (Leren omgaan met culturele verschillen en meerdere talen binnen het hbo)
 • Afhankelijk van je studiekeuze zijn er mogelijkheden om een extra cursus te volgen om je voor te bereiden op de toelatingstoetsen van jou gekozen hbo-opleiding.

Doorleren

Uiteraard ga jij na het schakelprogramma HBO beginnen aan de hogere beroepsopleiding van jouw keuze.

Toelating

Na ontvangst van je aanmelding nodigen wij je uit voor een persoonlijk intakegesprek. De toelating wordt dan met je besproken. We kijken samen naar de toelatingseisen, wat je toekomstplannen en jouw mogelijkheden zijn.

Naast het intakegesprek gelden voor het schakelprogramma HBO voor statushouders die zich willen voorbereiden op een hbo-studie de volgende toelatingseisen:

 • Je bent 18 jaar of ouder
 • Je hebt een diplomawaardering die gelijkstaat aan minstens havo of mbo-niveau 4
 • Als je geen havo-diploma hebt dan volgt een capaciteitentest
 • Je Nederlands is bij aanvang op niveau B1 of 2F
 • Je Engels is bij aanvang op minimaal A2 niveau
 • Je hebt, indien van toepassing, nog geld van het DUO-budget om te kunnen gebruiken

Kosten

De cursus kan, mits er nog voldoende geld beschikbaar is, vanuit je DUO-budget voor inburgering worden betaald. De cursus is vrijgesteld van btw. Als je niet meer voldoende DUO-budget hebt bespreken we de mogelijkheden voor een maatwerktraject tijdens de intake.

Kijk voor meer informatie hierover op www.duo.nl.

Blik op Werk

Het keurmerk Blik op werk is aanwezig door de samenwerking van het Friesland College met NHL Stenden. Dit betekent dat de kwaliteit van de cursus gewaarborgd is en dat je voor dit programma een lening af kunt sluiten. Bij het behalen van een staatsexamen wordt de lening voor vluchtelingstudenten omgezet in een gift.

Meer informatie over Blik op Werk

Deel deze pagina via

Kijk voor aanmelden en de actuele informatie op Frieslandcollege.nl