Online Open Week 1 t/m 4 november 2021

Info & aanmelden online infoweek
Friesland College Friesland College Friesland College

Online Open Week 1 t/m 4 november 2021

Info & aanmelden online infoweek
Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen 4 - BBL, BOL

Maatschappelijke zorg, Pers. begeleider specifieke doelgroepen

Aandacht geven aan kwetsbare mensen. Mensen helpen regie te krijgen over hun eigen leven. Dat doe je als je werkt in de maatschappelijke zorg. Door jouw begeleiding wordt het leven van je cliënten weer de moeite waard. Kortom, een beroep waar je veel voldoening uit haalt.

Jouw toekomst

Wat houdt het beroep in?

Je werkt met volwassen of oudere cliënten die het niet lukt om zelfstandig deel te nemen aan de samenleving.  Want vaak hebben ze te maken met meerdere complexe problemen. Bijvoorbeeld met dementie of een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking. Of met een verslaving of psychiatrische problemen. Je kunt ook denken aan vrouwen die tijdelijk een onderkomen zoeken in een instelling voor vrouwenopvang. Sommige cliënten hebben echt langdurige ondersteuning nodig en wonen daarom in een instelling. Anderen begeleid je tijdelijk bij het terugkeren in de samenleving. 

Als begeleider, groepsleider, jobcoach, trajectbegeleider: 

 • ondersteun en motiveer je een groep cliënten bij activiteiten  
 • ondersteun, informeer en adviseer je de cliënt en naastbetrokkenen  
 • inventariseer je ondersteuningsvragen van de cliënt  
 • ondersteun je de cliënt bij de persoonlijke verzorging, wonen en het huishouden  
 • ondersteun je de cliënt bij dagbesteding  
 • reageer je op onvoorziene en crisissituaties  
 • schrijf je het ondersteuningsplan 
 • begeleid je de cliënt bij het versterken van de eigen kracht  
 • ondersteun je de cliënt bij maatschappelijke participatie  
 • voer je coördinerende taken uit.  
Waar kun je werken?
 • geestelijke gezondheidszorg 
 • ouderenzorg 
 • dak- en thuislozenopvang 
 • verslavingszorg 
 • opvang voor vrouwen (en kinderen)  
 • asielzoekerscentrum 
 • gevangeniswezen

Praktische informatie

Als je kiest voor een opleiding bij het Friesland College, kies je voor praktijkgestuurd leren 

De voordelen van leren bij het Friesland College

 • Je leert in de echte praktijk en past nieuwe kennis en vaardigheden meteen toe
 • Je bent vanaf het begin van je opleiding van grote betekenis voor de sector
 • Je hebt in overleg met je coach zeggenschap over je eigen planning
 • Je kunt op veel plaatsen in Friesland terecht, dus ook dicht bij huis. Lees meer >
 • Je leert alleen wat je nog moet leren: maatwerk

Lees hier meer over de voordelen van leren bij het Friesland College >

Meerdere opleidingslocaties 
Omdat jij leert ín zorglocaties kun je op meerdere plaatsen in de provincie terecht. Behalve in Leeuwarden en Heerenveen vind je opleidingslocaties in de omgeving van Dokkum, Drachten en Harlingen. Grote kans dus dat je dicht bij huis een groot deel van je opleiding kunt volgen. Lees meer over de opleidingslocaties >

Hoe leer je?

Praktijkroute (bol)

Oriëntatie 
Je start met een oriëntatieperiode waarin je de school, medestudenten, docenten en vaak ook meteen de praktijklocatie leert kennen. Je maakt aan de hand van praktische opdrachten kennis met je toekomstig beroep(enveld) en met praktijkgestuurd leren.  

De praktijk 
Na de oriëntatie ga je zo snel mogelijk aan de slag in de praktijk (praktijkroute). Hoe snel dit is, hangt af van de plekken die op dat moment beschikbaar zijn. Dit heeft te maken met de afspraken die de school steeds maakt met het werkveld. Als er niet meteen een praktijkplaats is, werk je op school praktijkgestuurd via gerichte opdrachten.  

Werkplaatsen
Tijdens werkplaatsen ga je verder in op de theorie over de onderwerpen die je tegenkomt in de praktijk of bij praktijkopdrachten op school. Je oefent er ook je vaardigheden. Omdat je midden in de praktijk staat, kun je de vaardigheden en kennis die je hebt opgedaan in deze werkplaatsen meteen weer toepassen. Zo leer je effectief.

Persoonlijke route 
Je kijkt regelmatig terug op wat je gedaan en geleerd hebt. Begeleid door je docenten en de medewerkers in de instelling of op school ontdek je zo wat je al geleerd hebt en wat je nog moet leren. Je stelt op deze manier je persoonlijke route samen.  

Examen 
Of je nu op school begint of meteen in de praktijkroute, de weg die je volgt leidt tot één en hetzelfde examen. In dat examen laat je zien of je alles wat je voor de opleiding moet doen, hebt behaald. 

Werken en leren (bbl)

De praktijk
Voor het bbl-traject heb je een arbeidscontract van minimaal 16 uur per week bij een voor niveau 4 erkende instelling. Dat regel je zelf. Tijdens de opleiding doe je ook 320 uur ervaring op in een ander zorgveld dan waarin jij werkt.

Je weekindeling
Kies je voor de bbl-opleiding, dan kan je week er als volgt uitzien:

 • je werkt minimaal 16 uur per week en verdiept je daarnaast op één vaste dag in de week in de theorie volgens een gedeeltelijk vastgesteld programma óf
 • je werkt minimaal 16 uur in de praktijk en verdiept je op wisselende dagen in de theorie aan de hand van wat jij tegenkomt in de praktijk; je sluit hiermee aan bij de praktijkroute in de instelling

Tijdens de intake bespreken we met jou wat het best bij je past.

Oriëntatie
Je start met een oriëntatieperiode waarin je de school, medestudenten en docenten leert kennen. Je maakt aan de hand van praktische opdrachten kennis met het praktijkgestuurd leren.

Werkplaatsen
Naast je werk oefen jij je vaardigheden en doe je theoretische kennis op. Dit doe je tijdens werkplaatsen op school, in de instelling waar je werkt of in een collega-instelling in de buurt. De onderwerpen waar jij je in verdiept stem je voor een groot deel af op dat wat jij in de praktijk tegenkomt.

Persoonlijke route
Je kijkt regelmatig terug. Begeleid door je docenten en de medewerkers in de instelling ontdek je zo wat je al geleerd hebt en wat je nog moet leren om aan de exameneisen te kunnen voldoen. Je stelt op deze manier je persoonlijke route samen. Omdat je midden in de praktijk staat, kun je de vaardigheden en kennis die je hebt opgedaan in de werkplaatsen meteen toepassen. Zo werk je op een effectieve manier toe naar je diploma.

Meer informatie over hoe je leert bij het Friesland College

Wat leer je?

Persoonlijke ontwikkeling 
Je besteedt veel aandacht aan je persoonlijke ontwikkeling. Je leert samenwerken, initiatief nemen, flexibel inspelen op situaties en verantwoordelijkheid nemen voor je eigen toekomst. Hierdoor ben je straks met je diploma op zak niet alleen een goede vakman of vakvrouw. Je bent ook een stevige persoonlijkheid die klaar is voor een succesvolle toekomst! 

Beroepsgerichte onderwerpen 

 • psychologie
 • psychiatrie 
 • sociologie 
 • communicatieve vaardigheden
 • samenwerkingsvaardigheden
 • methodiek
 • ziekteleer
 • wetskennis 

 Algemene vakken 

 • Nederlands 
 • rekenen 
 • loopbaan en burgerschap 
 • Engels 

 

Keuzedelen

Keuzedelen van de opleiding zijn: 

 • Praktijkonderzoek
 • Mensen met niet aangeboren hersenletsel
 • Persoonlijk profileren
 • Arbo, veiligheid en kwaliteit
 • Wijkgericht werken
 • Zorginnovatie en techniek 
Meer informatie over keuzedelen

Doorleren

Hbo 

 • Culturele en Maatschappelijke Vorming 
 • Maatschappelijk Werk en Dienstverlening 
 • Sociaal Pedagogische Hulpverlening 

Toelating

Om toegelaten te worden tot deze mbo-opleiding moet je aan een aantal voorwaarden voldoen.

Meer informatie over toelating

Kosten

Een deel van je opleiding wordt door de overheid betaald, maar je moet soms ook dingen zelf betalen. We hebben alle informatie over de kosten van je opleiding verzameld.

Meer informatie over opleidingskosten

Maatwerk voor volwassenen

Voor volwassenen hangt de opleidingsduur af van de kennis en ervaring die je al hebt opgedaan. Want wat je al kunt hoef je niet meer te leren. Dat betekent dat we maatwerk kunnen bieden, passend bij jouw kennis en ervaring. We bespreken dit met je tijdens de intake. 

Om in aanmerking te komen voor maatwerk ben je tenminste 20 jaar én

 • heb je minimaal een mbo-diploma op niveau 3 in de sectoren Zorg, Welzijn, Sport of Onderwijs. Denk hierbij aan Verzorgende IG, Maatschappelijke zorg 3, (Sociaal) Pedagogisch werk 3, CIOS Sport- en bewegingsleider of Onderwijsassistent
 • óf de propedeuse van een hbo-opleiding in de richting zorg, welzijn of onderwijs
 • óf een ouder vergelijkbaar diploma zoals (Sociaal) Pedagogisch werk, Kinderverzorging/ Jeugdverzorging (KV/JV), MBO Inrichtingswerk (IW), Agogisch werk (AW), Intas Ziekenverzorging, MDGO én recente werkervaring in deze richting
 • én ben je in staat om in een jaar voor Nederlands het niveau 3F te behalen.

Aanvullende eis voor bbl
Om in aanmerking te komen voor een bbl-opleiding (werken en leren) heb je een arbeidscontract van minimaal 16 uren per week bij een erkend leerbedrijf.

Opleidingsduur
De opleiding duurt 4 jaar. Ben je een volwassene en heb je al een achtergrond in deze richting? Dan  hangt de opleidingsduur af van de kennis en ervaring die je al hebt opgedaan. Want wat je al kunt hoef je niet meer te leren! Dat betekent dat we soms maatwerk kunnen bieden. We bespreken dit met je tijdens de intake.

Studie in cijfers

Studie in Cijfers geeft objectieve informatie over deze opleiding en de kansen van deze opleiding op de arbeidsmarkt, daarnaast vergelijkt het de opleiding met de landelijke cijfers.

Bekijk de Studie in Cijfers van deze opleiding >

Deel deze pagina via

Kijk voor aanmelden en de actuele informatie op Frieslandcollege.nl