Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen 4 - BBL, BOL

Jij helpt cliënten verder

Heb je al een mbo-vooropleiding passend bij deze opleiding en/of ben je al werkzaam in de zorg-sector? Dan is deze opleiding geschikt voor jou! Aandacht geven aan kwetsbare mensen. Mensen helpen regie te krijgen over hun eigen leven. Dat doe je als je werkt in de maatschappelijke zorg. Door jouw begeleiding wordt het leven van je cliënten weer de moeite waard. Kortom, een beroep waar je veel voldoening uit haalt.

Vanaf schooljaar 2022/2023 worden de opleidingen Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg en Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen samengevoegd tot 1 opleiding: Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg. Ben je net klaar met de middelbare school, meld je dan aan voor die opleiding.

Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen in het kort

 • Jouw leertraject is maatwerk
 • Je leert in de echte praktijk en past nieuwe kennis en vaardigheden meteen toe
 • Je bent vanaf het begin van je opleiding van grote betekenis voor de sector
 • Je hebt in overleg met je coach zeggenschap over je eigen planning
 • Je kunt op veel plaatsen in Friesland terecht, dus ook dicht bij huis. Lees meer >

Opleiding Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen in de praktijk

Als je kiest voor deze opleiding, zal je veel in de praktijk bezig gaan. Theorie die je leert tijdens lessen en werkplaatsen heb je nodig in de praktijk. Maar ook nieuwe dingen waar je in de praktijk tegenaan loopt kun je onderzoeken op school. Dit heet praktijkgestuurd leren.

Als persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen werk je in de maatschappelijke zorg. Je werkt met volwassen of oudere cliënten die het niet lukt om zelfstandig deel te nemen aan de samenleving. Want vaak hebben ze te maken met meerdere complexe problemen, bijvoorbeeld met dementie of een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking. Of met een verslaving of psychiatrische problemen. Je kunt ook denken aan vrouwen die tijdelijk een onderkomen zoeken in een instelling voor vrouwenopvang. Sommige cliënten hebben echt langdurige ondersteuning nodig en wonen daarom in een instelling. Anderen begeleid je tijdelijk bij het terugkeren in de samenleving.

Als begeleider, groepsleider, jobcoach, trajectbegeleider:

 • ondersteun en motiveer je een groep cliënten bij activiteiten
 • ondersteun, informeer en adviseer je de cliënt en naastbetrokkenen
 • inventariseer je ondersteuningsvragen van de cliënt
 • ondersteun je de cliënt bij de persoonlijke verzorging, wonen en het huishouden
 • ondersteun je de cliënt bij dagbesteding
 • reageer je op onvoorziene en crisissituaties
 • schrijf je het ondersteuningsplan
 • begeleid je de cliënt bij het versterken van de eigen kracht
 • ondersteun je de cliënt bij maatschappelijke participatie
 • voer je coördinerende taken uit.

Waar kun je gaan werken?

Als je het diploma voor Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen hebt behaald, kan je gaan werken bij:

 • verzorgings- en verpleeghuizen
 • thuiszorg
 • maatschappelijke opvang
 • welzijnsinstellingen
 • verslavingszorg
 • asielzoekerscentra

Praktische informatie

Hoe leer je?

BOL (school en stage)

Als je kiest voor deze opleiding, zal je veel in de praktijk bezig gaan. Theorie die je leert tijdens lessen en werkplaatsen heb je nodig in de praktijk. Maar ook nieuwe dingen waar je in de praktijk tegenaan loopt kun je onderzoeken op school. Dit heet praktijkgestuurd leren. Op school krijg je theorieles en praktijkles en word je begeleid door een studieloopbaanbegeleider. Ook ga je stagelopen. Studenten van Begeleider maatschappelijke zorg niveau 3, Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg niveau 4 en van Sociaal werker volgen gezamenlijk dit eerste studiejaar.

BBL (werken en leren)

Werk je al in een niveau 4-erkende instelling? Dan kun je kiezen voor de bbl-opleiding. BBL is voor volwassenen die zich willen laten omscholen of bijscholen. Je werkt 4 dagen in de week en gaat 2 dagdelen in de week naar school.

Meer informatie over hoe je leert bij het Friesland College

Wat leer je?

Bij de opleiding Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen leer je veel over het werken in de maatschappelijke zorg, maar ook is er aandacht voor jouw persoonlijke ontwikkeling en volg je enkele algemene vakken.

Persoonlijke ontwikkeling

Tijdens de opleiding is er veel aandacht voor je persoonlijke ontwikkeling. Je leert reflecteren op je eigen handelen, samenwerken, initiatief nemen, flexibel inspelen op situaties en verantwoordelijkheid nemen voor je eigen toekomst. Deze vaardigheden heb je niet alleen nodig in jouw latere beroep, maar komen ook daarbuiten van pas.

Over het beroep

Je wordt opgeleid tot vakspecialist in de persoonlijke begeleiding. Daar heb je vakkennis bij nodig. Zo ga je leren over de volgende onderwerpen:

 • psychologie
 • psychiatrie
 • sociologie
 • communicatieve vaardigheden
 • samenwerkingsvaardigheden
 • methodiek
 • ziekteleer
 • wetskennis

Algemene vakken

Zoals bij elke mbo-opleiding krijg je ook bij Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen te maken met algemene vakken. Naast de beroepsgerichte vakken volg je deze algemene vakken:

 • Nederlandse taal
 • rekenen
 • loopbaan en burgerschap
 • Engels

Keuzedelen

Verder volg je ook keuzedelen. Dit zijn vakken die je zelf mag kiezen. Zo geef je een eigen draai aan jouw opleiding. Je kan je verdiepen in een bepaald onderwerp, of juist jouw kennis verbreden. Zo kan je bijvoorbeeld kiezen uit:

 • Praktijkonderzoek
 • Mensen met niet aangeboren hersenletsel
 • Persoonlijk profileren
 • Arbo, veiligheid en kwaliteit
 • Wijkgericht werken
 • Een moderne vreemde taal, zoals Spaans, Duits of Frans
Meer informatie over keuzedelen

Doorleren

Na het behalen van jouw diploma voor de opleiding Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen kan je doorstuderen op het hbo. Je zou bijvoorbeeld kunnen kiezen voor:

 • Sociaal Pedagogische Hulpverlening
 • PABO
 • Culturele Maatschappelijke Vorming

Toelating

Je kan je aanmelden voor deze opleiding als je in bezit bent van 1 van de volgende:

 • Diploma vmbo kader of theoretische leerweg
 • Overgangsbewijs van 3 naar 4
 • Diploma mbo niveau 3

Ben je volwassen en wil je je aanmelden, dan:

 • heb je minimaal een mbo-diploma op niveau 3 in de sectoren zorg, welzijn, sport of onderwijs. Denk hierbij aan Verzorgende-IG , Maatschappelijke zorg 3, (Sociaal) Pedagogisch werk 3, CIOS Sport- en bewegingsleider of Onderwijsassistent.
 • óf de propedeuse van een hbo-opleiding in de richting zorg, welzijn of onderwijs.
 • óf een ouder vergelijkbaar diploma zoals (Sociaal) Pedagogisch werk, Kinderverzorging/ Jeugdverzorging (KV/JV), mbo Inrichtingswerk (IW), Agogisch werk (AW), Intas Ziekenverzorging, MDGO én recente werkervaring in deze richting
 • én ben je in staat om in een jaar voor Nederlands het niveau 3F te behalen.
Meer informatie over toelating

Kosten

Een deel van jouw mbo-opleiding wordt door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap rechtstreeks aan het Friesland College betaald. Het overige lesgeld en eventuele extra kosten komen voor rekening van de student.

Meer informatie over opleidingskosten

Volwassenen

Voor volwassenen hangt de opleidingsduur af van de kennis en ervaring die je al hebt opgedaan. Want wat je al kunt hoef je niet meer te leren. Dat betekent dat we maatwerk kunnen bieden, passend bij jouw kennis en ervaring. We bespreken dit met je tijdens de intake. 

Om in aanmerking te komen voor maatwerk ben je tenminste 20 jaar én

 • heb je minimaal een mbo-diploma op niveau 3 in de sectoren Zorg, Welzijn, Sport of Onderwijs. Denk hierbij aan Verzorgende IG, Maatschappelijke zorg 3, (Sociaal) Pedagogisch werk 3, CIOS Sport- en bewegingsleider of Onderwijsassistent
 • óf de propedeuse van een hbo-opleiding in de richting zorg, welzijn of onderwijs
 • óf een ouder vergelijkbaar diploma zoals (Sociaal) Pedagogisch werk, Kinderverzorging/ Jeugdverzorging (KV/JV), MBO Inrichtingswerk (IW), Agogisch werk (AW), Intas Ziekenverzorging, MDGO én recente werkervaring in deze richting
 • én ben je in staat om in een jaar voor Nederlands het niveau 3F te behalen.

Aanvullende eis voor bbl

Om in aanmerking te komen voor een bbl-opleiding (werken en leren) heb je een arbeidscontract van minimaal 16 uren per week bij een erkend leerbedrijf.

Opleidingsduur

De opleiding duurt 4 jaar. Ben je een volwassene en heb je al een achtergrond in deze richting? Dan  hangt de opleidingsduur af van de kennis en ervaring die je al hebt opgedaan. Want wat je al kunt hoef je niet meer te leren! Dat betekent dat we soms maatwerk kunnen bieden. We bespreken dit met je tijdens de intake.

Deel deze pagina via

Kijk voor aanmelden en de actuele informatie op Frieslandcollege.nl