Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg

Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg

Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg 4 - BBL, BOL

Zorg en aandacht voor anderen

Als persoonlijk begeleider werk je bij instellingen voor wonen, dagbesteding en vrije tijd. Je richt je op het zelfstandig functioneren, de maatschappelijke participatie rehabilitatie en/of preventie van het welbevinden van je cliënt. Daarbij vind je balans in wat de cliënt zelf kan en wat er aan ondersteuning nodig is. Je ondersteunt de cliënten individueel en in groepsverband en kunt goed omgaan met spanningen tussen de wensen en mogelijkheden van de cliënt en alle betrokkenen. 

Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg in het kort

 • Leren in een rijke leeromgeving met diverse leermethoden, flexibel en vaak op maat, zodat de opleiding goed bij jouw past
 • Je werkt met leerwerkkaarten; hierop staat aangegeven wat je moet laten zien aan groei en ontwikkeling van jouw taken, houding en je kennis
 • Je wordt altijd ondersteund door een docent of werkbegeleider
 • Door de sterke samenwerking tussen de opleiding en de praktijk leer je de sector goed kennen

Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg in de praktijk

Als persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg richt je je op het herstel, behoud of ontwikkeling van de zelfredzaamheid van jouw cliënt. Hierbij houd je rekening met hun behoeften, kracht en leefsituatie. Dit doe je in samenwerking met de cliënt zelf en de naastbetrokkenen. Met hen ga je daarom ook vaak de dialoog aan. Hiervoor moet je kunnen omgaan met spanningen en verschillende wensen van alle partijen. De insteek is steeds, wat is goed voor de cliënt en waar is die tot in staat, te verenigen met de inbreng van naastbetrokkenen en jouw mogelijkheden als persoonlijke begeleider maatschappelijke zorg.

Ben jij begripvol, communicatief en sta je stevig in je schoenen? Dan is Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg wat voor jou!

Waar kun je gaan werken?

 • Welzijnsinstellingen
 • Psychiatrische klinieken
 • Sociale werkplaatsen
 • Verslavingsklinieken
 • Vrouwenopvang
 • Maatschappelijke opvang
 • Opvang voor dak- en thuislozen
 • Verpleeghuizen
 • Asielzoekerscentra
 • Woongroepen en dagopvang

Deze video is afkomstig van SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) en geeft een algemene indruk van de praktijk en het werkveld.

Praktische informatie

Hoe leer je?

BOL (school en stage)

Oriëntatie

Je start met een oriëntatieperiode  waarin je de opleiding, je medestudenten en de docenten leert kennen. Je maakt aan de hand van praktische opdrachten kennis met je toekomstige beroep en met het praktijkgestuurd leren.

Praktijk en verdieping

Na de oriëntatie ga je meteen aan de slag in de praktijk. Daarnaast ga je tijdens de lessen en werkplaatsen verder in op de theorie over onderwerpen die je tegenkomt in de praktijk. Je oefent er ook je vaardigheden. Omdat je midden in de praktijk staat, kun je dat wat je vandaag leert, morgen meteen toepassen. Zo leer je effectief.

Begeleiding, reflecteren en je eigen route uitstippelen

In je opleiding kijk je regelmatig terug op wat je hebt gedaan en hebt geleerd. Dit doe je samen met je studieloopbaanbegeleider, docent en werkbegeleider. Bovendien is er veel contact en samenwerking tussen school en de praktijk, waardoor zicht blijft op je groei en ontwikkeling. Zo houd je tijdens je leerproces je sterke en zwakke punten in de gaten, zodat je weet waar jij nog aan moet werken. Jouw leerproces staat steeds centraal. Als dit betekent dat jij voor een bepaald vak meer of minder tijd nodig hebt, dan kan jouw planning daarop worden aangepast.

Een rooster dat bij jou past

Er zijn lessen en werkplaatsen waarvoor je je kunt inschrijven. Andere zijn verplicht en zijn ingeroosterd. Er worden diverse onderwerpen aangeboden. Vaak door docenten, maar soms ook door medewerkers uit de zorg. Daarnaast heb jezelf ook invloed op de inhoud. De begeleidend docent is er namelijk voor jou. Dus als je verdieping of ondersteuning nodig hebt bij een bepaald onderwerp of praktijksituatie, dan kun je daar naar vragen.

Naast dat je veel praktijkervaring opdoet in de echte praktijk, kun je ook in de praktijkruimtes op school aan de slag met praktijkvaardigheden. Hier kun je oefenen en je alvast voorbereiden op jouw toekomstige beroep. De middelen die hier gebruikt worden, zijn gelijk aan de middelen in de praktijk.

BBL (werken en leren)

Voor het bbl-traject heb je een arbeidscontract van minimaal 16 uur per week bij een voor mbo-niveau 4 erkende organisatie. Dit is een voorwaarde om te kunnen starten met het bbl-traject. Je moet zelf deze werkplek regelen.

Je weekindeling

Naast je werk ga je één dag in de week naar school. Het kan ook voorkomen dat je ‘s avonds les krijgt.

Oriëntatie

Je start met een oriëntatieperiode waarin je de opleiding, medestudenten en docenten leert kennen. Je maakt aan de hand van praktische opdrachten kennis met het praktijkgestuurd leren.

Werkplaatsen

Naast je werk doe je theoretische kennis op. De onderwerpen waar jij je in verdiept, stem je voor een groot deel af op dat wat jij in de praktijk tegenkomt.

Persoonlijke route

Je kijkt regelmatig terug. Begeleid door je docenten en de medewerkers in de instelling ontdek je zo wat je al geleerd hebt en wat je nog moet leren om aan de exameneisen te kunnen voldoen. Je stelt op deze manier je persoonlijke route samen. Omdat je midden in de praktijk staat, kun je de vaardigheden en kennis die je hebt opgedaan in de werkplaatsen meteen toepassen. Zo werk je op een effectieve manier toe naar je diploma.

Meer informatie over hoe je leert bij het Friesland College

Wat leer je?

Je besteedt veel aandacht aan je persoonlijke ontwikkeling. Samenwerken, initiatief nemen, flexibel inspelen op situaties en verantwoordelijkheid nemen voor je eigen toekomst. Hierdoor ben je straks met je diploma op zak niet alleen een goede vakman of vakvrouw, maar ook een stevige persoonlijkheid die klaar is voor een succesvolle toekomst!

Persoonlijke ontwikkeling

Jouw persoonlijke ontwikkeling vinden we belangrijk op het Friesland College. Je wordt namelijk opgeleid tot een goede beroepsprofessional, maar dat betekent ook dat je buiten jouw vak sterk in je schoenen staat. De vaardigheden waar je tijdens de opleiding mee bezig gaat, helpen jou verder in het vak, maar ook daarbuiten. Denk bijvoorbeeld aan samenwerken, initiatief nemen flexibel inspelen op situaties en verantwoordelijkheid nemen.

Over het beroep

Tijdens deze opleiding leer je onder andere:

 • Afstemmen van je werkzaamheden op de behoefte van je cliënt
 • Opstellen van een ondersteuningsplan
 • Cliënten ondersteunen bij dagelijkse taken
 • Inspelen op crisissituaties

Algemene vakken

Naast de beroepsgerichte vakken volg je ook enkele algemene vakken, namelijk:

 • Nederlands
 • Rekenen
 • Loopbaan en burgerschap
 • Engels

Keuzedelen

Bij iedere mbo-opleiding volg je keuzedelen. Dit zijn vakken waarmee je jouw kennis kan verbreden of verdiepen. In overleg met je studieloopbaanbegeleider kies je keuzedelen die aansluiten bij jouw leerroute.

Meer informatie over keuzedelen

Doorleren

Je kunt na deze studie verder doorleren voor:

 • hbo - Social Work
 • hbo - Pedagogiek
 • hbo - Toegepaste Psychologie
 • hbo – Verpleegkunde
 • hbo – Vaktherapie
 • hbo - Pabo
 • Associate degree (Ad) Service, Welzijn & Zorg

Toelating

Je kan je aanmelden voor deze opleiding als je in bezit bent van 1 van de volgende:

 • Diploma vmbo kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (voorkeur)
 • Overgangsbewijs naar 4 havo
 • Mbo-diploma niveau 2
 • Mbo-diploma niveau 3

Aanvullende eis voor bbl

Om in aanmerking te komen voor een bbl-opleiding werk je minimaal 16 uur bij een erkend voor niveau 3 organisatie.

Meer informatie over toelating

Opleidingsduur en maatwerk

De opleiding duurt drie jaar. Ben je een volwassene (zij-instromer of omscholer) en heb je al een achtergrond in deze richting? Dan hangt de opleidingsduur af van de kennis en ervaring die je al hebt opgedaan. Want wat je al kunt hoef je niet meer te leren! Dat betekent dat we soms maatwerk kunnen bieden. Dit bespreken we dan met je.

Kosten

Je betaalt het lesgeld dat is vastgesteld door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap. Naast het lesgeld kunnen er ook kosten bijkomen voor leermiddelen die je nodig hebt tijdens de opleiding. Ook raden we je aan om een laptop aan te schaffen.

Meer informatie over opleidingskosten

Deel deze pagina via

Kijk voor aanmelden en de actuele informatie op Frieslandcollege.nl