Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg

Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg

Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg 4 - BBL, BOL

Zorg jij straks voor mensen met een beperking?

Vanaf schooljaar 2022/2023 worden de opleidingen Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg en Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen samengevoegd tot 1 opleiding: Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg

Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg in het kort

 • Er is veel vraag naar zorgpersoneel 
 • Je leert in de echte praktijk en past nieuwe kennis en vaardigheden meteen toe 
 • Je bent vanaf het begin van je opleiding van grote betekenis voor de sector 
 • Je kunt op veel plaatsen in Friesland terecht, dus ook dicht bij huis. Lees meer > 
 • Neem de regie over jouw leerproces. 


Deze video is afkomstig van SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) en geeft een algemene indruk van de praktijk en het werkveld.

Opleiding Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg in de praktijk

Als persoonlijk begeleider in de maatschappelijke zorg sta jij klaar voor jouw cliënten. Je ondersteunt bij dagelijkse bezigheden, zoals invulling van vrije tijd, scholing en werk. Je helpt de cliënt de regie op het eigen leven te pakken. Daarnaast verleen je zorg. Denk bijvoorbeeld aan het checken en toedienen van medicijnen en het verlenen van eerste hulp bij verwonding, verstikking, verslikking en vergiftiging. Dit alles leer en oefen je tijdens werkplaatsen op school en in de praktijk. 

Waar kun je gaan werken? 

 • Welzijnsinstellingen 
 • Psychiatrische klinieken 
 • Sociale werkplaatsen 
 • Verslavingsklinieken 
 • Vrouwenopvang 
 • Maatschappelijke opvang 
 • Opvang voor dak- en thuislozen 
 • Verpleeghuizen 
 • Asielzoekerscentra 
 • Woongroepen en dagopvang 

Praktische informatie

Hoe leer je?

Bol (school en stage)

Als je kiest voor deze opleiding, zal je veel in de praktijk bezig gaan. Theorie die je leert tijdens lessen en werkplaatsen heb je nodig in de praktijk. Maar ook nieuwe dingen waar je in de praktijk tegenaan loopt kun je onderzoeken op school. Dit heet praktijkgestuurd leren. Op school krijg je theorieles en praktijkles en word je begeleid door een studieloopbaanbegeleider. Ook ga je stagelopen. Studenten van Begeleider maatschappelijke zorg niveau 3, Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg niveau 4 en van Sociaal werker volgen gezamenlijk dit eerste studiejaar. 

Bbl (werken en leren)

Werk je al in een niveau 4-erkende instelling? Dan kun je kiezen voor de bbl-opleiding. BBL is voor volwassenen die zich willen laten omscholen of bijscholen. Je werkt 4 dagen in de week en gaat 2 dagdelen in de week naar school.

Meer informatie over hoe je leert bij het Friesland College

Wat leer je?

Tijdens een mbo-opleiding loop je stage en volg je vakken op school. Lees hieronder waar je tijdens de opleiding Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg mee aan de slag gaat. 

Persoonlijke ontwikkeling 

Om anderen goede ondersteuning te kunnen bieden, moet je zelf sterk in je schoenen staan. Daarom wordt er tijdens de opleiding Persoonlijke begeleider maatschappelijke zorg veel aandacht besteed aan jouw persoonlijke ontwikkeling. Je gaat bezig met vaardigheden als samenwerken, initiatief nemen en verantwoordelijkheid nemen. Deze eigenschappen komen van pas bij jouw latere beroep in de zorg, maar helpen jou ook tijdens de studie en daarbuiten. 

Over het beroep 

Als persoonlijk begeleider in de maatschappelijke zorg heb je een gevarieerd takenpakket. Je biedt ondersteuning, verleent zorg en stelt ondersteuningsplannen op voor jouw cliënten. Ook jouw doelgroep is gevarieerd, dus heb je kennis nodig van onder andere psychologie, psychiatrie en sociologie. Dit alles leer je tijdens de opleiding. 

Algemene vakken 

Naast beroepsgerichte vakken volg je op elke mbo-opleiding ook enkele algemene vakken: 

 • Nederlands 
 • Rekenen 
 • Loopbaan & Burgerschap 
 • Engels 

Keuzedelen

Naast het reguliere aanbod kan je ook een eigen draai aan jouw opleiding geven. Dit kan door middel van keuzedelen. Dit zijn vakken waarmee je je kan verdiepen in een onderwerp of waarmee je jouw kennis verbreedt, zoals: 

 • Praktijkonderzoek 
 • Mensen met niet aangeboren hersenletsel 
 • Persoonlijk profileren 
 • Arbo, veiligheid en kwaliteit 
 • Wijkgericht werken 
 • Zorginnovatie en techniek 
 • Een moderne vreemde taal, zoals Spaans, Duits of Frans
Meer informatie over keuzedelen

Doorleren

Als je Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg op niveau 4 hebt afgerond, kan je doorstromen naar een hbo-opleiding, zoals: 

 • Pedagogiek 
 • Social work 
 • Vaktherapie

Toelating

Je kan je aanmelden voor deze opleiding als je in bezit bent van 1 van de volgende: 

 • Diploma vmbo kader of theoretische leerweg 
 • Overgangsbewijs van 3 naar 4 
 • Diploma mbo niveau 3 

Maatwerk voor volwassenen 

Heb je al ervaring of een eerdere opleiding gevolgd, dan hangt de opleidingsduur af van de kennis en ervaring die je al hebt opgedaan. Want wat je al kunt hoef je niet meer te leren! Dat betekent dat we maatwerk kunnen bieden passend bij jouw kennis en ervaring. We bespreken dit met je tijdens de intake. 

Om in aanmerking te komen voor maatwerk ben je tenminste 20 jaar oud en heb je daarnaast: 

 • minimaal een mbo-diploma op niveau 3 in de sector Zorg, Welzijn, Sport of Onderwijs. Denk hierbij aan Verzorgende IG, Maatschappelijke zorg 3, (Sociaal) Pedagogisch werk 3, CIOS Sport- en bewegingsleider of Onderwijsassistent 
 • ofde propedeuse van een hbo-opleiding in de richting zorg, welzijn of onderwijs 
 • ofeen ouder vergelijkbaar diploma zoals (Sociaal) Pedagogisch werk, Kinderverzorging/ Jeugdverzorging (KV/JV), MBO Inrichtingswerk (IW), Agogisch werk (AW), Intas Ziekenverzorging, MDGO én recente werkervaring in deze richting 
 • en ben je in staat om in een jaar voor Nederlands het niveau 3F te behalen. 
Meer informatie over toelating

Kosten

Een deel van jouw mbo-opleiding wordt door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap rechtstreeks aan het Friesland College betaald. Het overige lesgeld en eventuele extra kosten komen voor rekening van de student.

Meer informatie over opleidingskosten

Maatwerk voor volwassenen

Maatwerk en opleidingsduur
Heb je al ervaring of een eerdere opleiding gevolgd, dan hangt de opleidingsduur af van de kennis en ervaring die je al hebt opgedaan. Want wat je al kunt hoef je niet meer te leren! Dat betekent dat we maatwerk kunnen bieden passend bij jouw kennis en ervaring. We bespreken dit met je tijdens de intake.

Om in aanmerking te komen voor maatwerk ben je tenminste 20 jaar oud en heb je daarnaast

 • minimaal een mbo-diploma op niveau 3 in de sector Zorg, Welzijn, Sport of Onderwijs. Denk hierbij aan Verzorgende IG, Maatschappelijke zorg 3, (Sociaal) Pedagogisch werk 3, CIOS Sport- en bewegingsleider of Onderwijsassistent
 • of de propedeuse van een hbo-opleiding in de richting zorg, welzijn of onderwijs
 • of een ouder vergelijkbaar diploma zoals (Sociaal) Pedagogisch werk, Kinderverzorging/ Jeugdverzorging (KV/JV), MBO Inrichtingswerk (IW), Agogisch werk (AW), Intas Ziekenverzorging, MDGO én recente werkervaring in deze richting
 • en ben je in staat om in een jaar voor Nederlands het niveau 3F te behalen.

Deel deze pagina via

Kijk voor aanmelden en de actuele informatie op Frieslandcollege.nl