Friesland College Friesland College Friesland College

Pedagogisch medewerker kinderopvang

Pedagogisch medewerker kinderopvang

Pedagogisch medewerker kinderopvang Niveau 3 - bbl, bol

De kleintjes zijn bij jou in goede handen

Een slaperig hoofdje tegen je schouder. Uitgestrekte armpjes van een kind dat blij is om jou weer te zien. Stoere verhalen na schooltijd.... Je komt het tegen in de kinderopvang.

Knutselen, zingen, buiten spelen, sporten, koken. Het zijn allemaal activiteiten die jij met de kinderen onderneemt. Bij de kleintjes besteed je ook veel tijd aan verzorging. Jij zorgt ervoor dat de kinderen niks tekort komen.

Jouw toekomst

Wat houdt het beroep in?

Als pedagogisch medewerker in de kinderopvang inventariseer je de behoeften en wensen van het kind. En stimuleer je de ontwikkeling van het kind door organiseren van activiteiten. Hierbij bied je persoonlijke verzorging aan en zorg je voor een veilig pedagogisch klimaat.

Naast het directe werk met kinderen voer je ook gesprekken met de ouders/verzorgers van het kind. Ook maak je een plan van aanpak voor de begeleiding. Je zorgt voor de uitvoering van een dagprogramma en voert huishoudelijke taken uit op de groep waar je werkt.

Waar kun je werken?
 • kindercentrum
 • kinderdagverblijf
 • buitenschoolse opvang
 • peuterspeelzaal
 • integraal kindcentrum

Deze video is afkomstig van SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) en geeft een algemene indruk van de praktijk en het werkveld.

Hoe leer je?

Bol

Je start in een basisjaar samen met studenten van de opleidingen Onderwijsassistent en Gespecialiseerd pedagogisch werk. Je doet ervaring op met werken in een integraal kindcentrum. Dat biedt diensten aan als kinderopvang, buitenschoolse opvang en vaak ook peuterspeelzaalwerk.

Na het basisjaar maak je een definitieve keuze voor een profiel. Je krijgt dan te maken met onderwerpen en keuzedelen gericht op je gekozen profiel. Je hebt elk schooljaar een vaste studieloopbaanbegeleider die je ondersteunt bij je opleiding.

Praktijkroute
Je kunt de opleiding ook volgen in de praktijkroute. De praktijkroute wordt georganiseerd met verschillende vaste partners (integrale kindcentra) in de regio Leeuwarden. Vanaf de eerste dag van je opleiding ben je hier te vinden als collega in opleiding. Je wordt daar voor vijftien uren gekoppeld aan een medewerker van de organisatie.

Naast deze praktijk kun je ook delen van lessen of coaching op locatie krijgen. Hierdoor ontstaat er een directe verbinding tussen praktijk en theorie. Met je eigen studieloopbaanbegeleider bespreek je de vooruitgang en houd je bij wat je nog moet leren voor je opleiding. Zo plannen jullie samen jouw route naar het diploma.

Meer creativiteit door aansluiting bij D'Drive

Door de aansluiting van deze opleiding bij D'Drive, school voor Creatieve industrie & Pedagogisch werk, brengen we meer creativiteit in de opleiding. Zo krijg je een groter palet aan creatieve activiteiten die je met groepen kunt doen.

Bbl

Voor het bbl-traject (werken/leren) moet je een betaalde baan hebben van minimaal zestien tot twintig uren per week bij een voor jouw opleiding erkende instelling. Dat regel je zelf.

Je start in een basisjaar, samen met studenten van de opleidingen Onderwijsassistent en Gespecialiseerd pedagogisch werk. Je leert onder andere hoe je zorgt voor een veilige en vertrouwde omgeving voor de kinderen. En ook hoe je daarin een goede balans vindt tussen rust, structuur, uitdaging, activiteiten en spel.

Ook verdiep jij je in opvoeding, verzorging en ontwikkeling van het kind. Je doet ervaring op met werken in een integraal kindcentrum. Dat biedt diensten aan als kinderopvang, buitenschoolse opvang en vaak ook peuterspeelzaalwerk.

Na het basisjaar maak je een definitieve keuze voor een profiel. Je krijgt dan te maken met onderwerpen en keuzedelen gericht op je gekozen profiel. Je hebt elk schooljaar een vaste studieloopbaanbegeleider die je ondersteunt bij je opleiding.

Meer creativiteit door aansluiting bij D'Drive

Door de aansluiting van deze opleiding bij D'Drive, school voor Creatieve industrie & Pedagogisch werk, brengen we meer creativiteit

in de opleiding. Zo krijg je een groter palet aan creatieve activiteiten die je met groepen kunt doen.

Meer informatie over hoe je leert bij het Friesland College

Wat leer je?

Persoonlijke ontwikkeling

Je besteedt veel aandacht aan je persoonlijke ontwikkeling. Je leert samenwerken, initiatief nemen, flexibel inspelen op situaties en verantwoordelijkheid nemen voor je eigen toekomst. Hierdoor ben je straks met je diploma op zak niet alleen een goede vakman of -vrouw. Je bent ook een stevige persoonlijkheid die klaar is voor een succesvolle toekomst!

Beroepsgerichte onderwerpen:

- ontwikkelingspsychologie
- pedagogiek
- doelgroepen en beperkingen
- sociaalcommunicatieve vaardigheden
- activiteiten
- methodisch werken
- observeren/ rapporteren
- professionaliteit
- huishoudelijke werkzaamheden.

Algemene vakken:

- Nederlands
- rekenen
- Loopbaan en Burgerschap
- Engels.

Keuzedelen

Tijdens je mbo-opleiding volg je ook keuzedelen. Daarvan is er in ieder geval één gericht op het beroep en één op algemene ontwikkeling. Je kiest deze zelf (in overleg met je coach). Zo bepaal je jouw unieke route en onderscheid je je richting je toekomstige werkgever. Want keuzedelen die je met een voldoende hebt afgerond, komen ook op je mbo-diploma te staan.

 • De baby
 • Gekwalificeerd nanny
 • Expressief talent
 • Combinatiefunctionaris
 • Nederlands 3F
 • Fries
 • Jeugd- en opvoedhulp
 • Programmeren met kinderen
 • Ontwikkelingsgericht werken in de voor- en vroegschoolse educatie

Keuzedelen voor examinering van doorstroom naar pabo:

 • Aardrijkskunde
 • Geschiedenis
 • Natuur en techniek
Meer informatie over keuzedelen

Doorleren

Mbo-opleidingen op niveau 4:

 • Gespecialiseerd pedagogisch werker
 • Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg
 • Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen
 • Sociaal cultureel werker
 • Onderwijsassistent
 • Sociaal maatschappelijk dienstverlener
 • Mbo-verpleegkundige

Toelating en intake

Om toegelaten te worden tot deze mbo-opleiding moet je aan een aantal voorwaarden voldoen.

Meer informatie over Toelating en intake

Kosten

Een deel van jouw mbo-opleiding wordt door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap rechtstreeks aan het Friesland College betaald. Het overige lesgeld en eventuele extra kosten komen voor rekening van de student.

Volwassenen

Volwassenen

OpMaat-traject

Soms kun je de opleiding versneld volgen. Naast de algemene toelatingseisen zijn de criteria hiervoor:

 • je voldoet aan de wettelijke toelatingseisen voor niveau 3
 • je hebt extra leerervaring
 • je hebt werkervaring in een bij de opleiding passend werkveld
 • je niveau van Nederlands en rekenen is minimaal 1F
 • je bent minimaal 18 jaar
 • je hebt vóór de start van de opleiding zelf een stageplaats gevonden en bent in het bezit van een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Bij de aanmelding voor een OpMaat-traject schrijf je een motivatiebrief.

Voorafgaand aan de start van het OpMaat-traject doorlopen we met jou een EVC-procedure. Daarbij maken we inzichtelijk waar jouw mogelijkheden liggen voor eventuele versnelling.

Lees hier de ervaringen met bbl-opleidingen voor volwassenen

 • Friesland College leidt medewerkers Kinderwoud op naar niveau 4
  De kinderopvang is voortdurend in beweging. Nieuwe regels, andere inzichten… Het vak vraagt dan ook om professionals die mee bewegen en zich een Leven Lang Ontwikkelen, zoals dat tegenwoordig heet. Zo gingen 25 medewerkers van Kinderwoud de uitdaging aan om zich in een BBL-traject van 1,5 jaar op het Friesland College verder te scholen tot Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker op mbo-niveau 4. Dat was een succes. ‘Het was leuk én we hebben samen flinke stappen gemaakt.’

Studie in cijfers

Studie in Cijfers geeft objectieve informatie over deze opleiding en de kansen van deze opleiding op de arbeidsmarkt, daarnaast vergelijkt het de opleiding met de landelijke cijfers.

Bekijk de Studie in Cijfers van deze opleiding >

Deel deze pagina via

Kijk voor aanmelden en de actuele informatie op Frieslandcollege.nl