Pedagogisch medewerker kinderopvang

Pedagogisch medewerker kinderopvang

Pedagogisch medewerker kinderopvang 3 - BBL, BOL

De kleintjes zijn bij jou in goede handen

Een slaperig hoofdje tegen je schouder. Uitgestrekte armpjes van een kind dat blij is om jou weer te zien. Stoere verhalen na schooltijd.... Je komt het tegen in de kinderopvang.

Knutselen, zingen, buiten spelen, sporten, koken. Het zijn allemaal activiteiten die jij met de kinderen onderneemt. Bij de kleintjes besteed je ook veel tijd aan verzorging. Jij zorgt ervoor dat de kinderen niks tekort komen.

Pedagogisch medewerker kinderopvang in het kort

Wat houdt het beroep in?

Als pedagogisch medewerker in de kinderopvang inventariseer je de behoeften en wensen van het kind. En stimuleer je de ontwikkeling van het kind door organiseren van activiteiten. Hierbij bied je persoonlijke verzorging aan en zorg je voor een veilig pedagogisch klimaat.

Naast het directe werk met kinderen voer je ook gesprekken met de ouders/verzorgers van het kind. Ook maak je een plan van aanpak voor de begeleiding. Je zorgt voor de uitvoering van een dagprogramma en voert huishoudelijke taken uit op de groep waar je werkt.

Waar kun je werken?

 • kindercentrum
 • kinderdagverblijf
 • buitenschoolse opvang
 • peuterspeelzaal
 • integraal kindcentrum

Deze video is afkomstig van SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) en geeft een algemene indruk van de praktijk en het werkveld.

Praktische informatie

Hoe leer je?

Bol (school en stage)

Je start in een basisjaar samen met studenten van de opleidingen Onderwijsassistent en Gespecialiseerd pedagogisch werk. Je doet ervaring op met werken in een integraal kindcentrum. Dat biedt diensten aan als kinderopvang, buitenschoolse opvang en vaak ook peuterspeelzaalwerk.

Na het basisjaar maak je een definitieve keuze voor een profiel. Je krijgt dan te maken met onderwerpen en keuzedelen gericht op je gekozen profiel. Je hebt elk schooljaar een vaste studieloopbaanbegeleider die je ondersteunt bij je opleiding.

Bbl (werken en leren)

Bij een bbl-opleiding heb je een betaalde baan voor ongeveer vier dagen per week en ga je één dag per week naar school. Deze route is bedoeld voor studenten van 18 jaar en ouder bent en al een bij voorkeur een betaalde baan in het onderwijs hebt. Heb je nu nog geen betaalde baan in het onderwijs, maar binnen een jaar waarschijnlijk wel? Dan kun je ook goed voor deze variant kiezen.

Ben je 18 jaar of ouder en heb je nog geen betaalde baan in het onderwijs, dan kun je starten met de opleiding bij het team Maatwerk. Dit is een bol-opleiding. Ben je 16 of 17 jaar, dan adviseren wij je om te starten in de bol-opleiding regulier (school en stage).

Het is dus belangrijk dat je bij de start van de bbl-opleiding al een werkplek hebt gevonden voor gemiddeld 18 uur per week bij een erkend leerbedrijf. ​Je bent daarnaast één dag per week op school. Naast deze schooldag vraagt de opleiding één zelfstudiedag. De duur van de opleiding is 2 tot 3 jaar. Je komt in een gecombineerde groep met studenten van de opleidingen Onderwijsassistent, ​Pedagogisch Medewerker Kinderopvang en Gespecialiseerd pedagogisch medewerker. Het programma bestaat uit Nederlands, Engels, rekenen & burgerschap, beroepsvakken en keuzedelen. 

Je hebt elk schooljaar een vaste studieloopbaanbegeleider die je ondersteunt bij je opleiding.

De Pedagogisch medewerker kinderopvang richt zich op het werken met kinderen van 0 tot 16 jaar binnen bijv. de kinderopvang, IKC, BSO of Peuterspeelzaal. 

Meer creativiteit door aansluiting bij D'Drive

Door de aansluiting van deze opleiding bij D'Drive, school voor Creatieve industrie & Pedagogisch werk, brengen we meer creativiteit in de opleiding. Zo krijg je een groter palet aan creatieve activiteiten die je met groepen kunt doen.

Meer informatie over hoe je leert bij het Friesland College

Wat leer je?

Persoonlijke ontwikkeling

Je besteedt veel aandacht aan je persoonlijke ontwikkeling. Je leert samenwerken, initiatief nemen, flexibel inspelen op situaties en verantwoordelijkheid nemen voor je eigen toekomst. Hierdoor ben je straks met je diploma op zak niet alleen een goede vakman of -vrouw. Je bent ook een stevige persoonlijkheid die klaar is voor een succesvolle toekomst!

Beroepsgerichte onderwerpen:

- ontwikkelingspsychologie
- pedagogiek
- doelgroepen en beperkingen
- sociaalcommunicatieve vaardigheden
- activiteiten
- methodisch werken
- observeren/ rapporteren
- professionaliteit
- huishoudelijke werkzaamheden.

Algemene vakken:

- Nederlands
- rekenen
- Loopbaan en Burgerschap
- Engels.

Keuzedelen

We bieden onder meer de volgende keuzedelen aan:

 • De baby
 • Gekwalificeerd nanny
 • Expressief talent
 • Combinatiefunctionaris
 • Nederlands 3F
 • Fries
 • Jeugd- en opvoedhulp
 • Programmeren met kinderen
 • Ontwikkelingsgericht werken in de voor- en vroegschoolse educatie
Meer informatie over keuzedelen

Kosten

Voor stages moet je in het bezit zijn van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) en ingeschreven zijn in het personenregister. In 2022 kost een VOG € 41,35. Ook moet je je inschrijven voor het personenregister. Dat kost eenmalig € 12,00.

Je moet ook in het bezig van een laptop zijn.

Meer informatie over opleidingskosten

Volwassenen

OpMaat-traject

Soms kun je de opleiding versneld volgen. Naast de algemene toelatingseisen zijn de criteria hiervoor:

 • je voldoet aan de wettelijke toelatingseisen voor niveau 3
 • je hebt extra leerervaring
 • je hebt werkervaring in een bij de opleiding passend werkveld
 • je niveau van Nederlands en rekenen is minimaal 1F
 • je bent minimaal 18 jaar
 • je hebt vóór de start van de opleiding zelf een stageplaats gevonden en bent in het bezit van een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Lees hier de ervaringen met bbl-opleidingen voor volwassenen

 • Friesland College leidt medewerkers Kinderwoud op naar niveau 4
  De kinderopvang is voortdurend in beweging. Nieuwe regels, andere inzichten… Het vak vraagt dan ook om professionals die mee bewegen en zich een Leven Lang Ontwikkelen, zoals dat tegenwoordig heet. Zo gingen 25 medewerkers van Kinderwoud de uitdaging aan om zich in een BBL-traject van 1,5 jaar op het Friesland College verder te scholen tot Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker op mbo-niveau 4. Dat was een succes. ‘Het was leuk én we hebben samen flinke stappen gemaakt.’

Volwassenen

OpMaat-traject

Soms kun je de opleiding versneld volgen. Naast de algemene toelatingseisen zijn de criteria hiervoor:

 • je voldoet aan de wettelijke toelatingseisen voor niveau 3
 • je hebt extra leerervaring
 • je hebt werkervaring in een bij de opleiding passend werkveld
 • je niveau van Nederlands en rekenen is minimaal 1F
 • je bent minimaal 18 jaar
 • je hebt vóór de start van de opleiding zelf een stageplaats gevonden en bent in het bezit van een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Bij de aanmelding voor een OpMaat-traject schrijf je een motivatiebrief.

Voorafgaand aan de start van het OpMaat-traject doorlopen we met jou een EVC-procedure. Daarbij maken we inzichtelijk waar jouw mogelijkheden liggen voor eventuele versnelling.

Lees hier de ervaringen met bbl-opleidingen voor volwassenen

 • Friesland College leidt medewerkers Kinderwoud op naar niveau 4
  De kinderopvang is voortdurend in beweging. Nieuwe regels, andere inzichten… Het vak vraagt dan ook om professionals die mee bewegen en zich een Leven Lang Ontwikkelen, zoals dat tegenwoordig heet. Zo gingen 25 medewerkers van Kinderwoud de uitdaging aan om zich in een BBL-traject van 1,5 jaar op het Friesland College verder te scholen tot Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker op mbo-niveau 4. Dat was een succes. ‘Het was leuk én we hebben samen flinke stappen gemaakt.’

Studie in cijfers

Studie in Cijfers geeft objectieve informatie over deze opleiding en de kansen van deze opleiding op de arbeidsmarkt, daarnaast vergelijkt het de opleiding met de landelijke cijfers.

Bekijk de Studie in Cijfers van deze opleiding >

Deel deze pagina via

Kijk voor aanmelden en de actuele informatie op Frieslandcollege.nl