Friesland College Friesland College Friesland College

Onderwijsassistent

Niveau 4 - bbl, bol - 3 jaar

Leeuwarden & Heerenveen

Onderwijsassistent Niveau 4 - bbl, bol

De extra handen in de klas die hard nodig zijn

Als onderwijsassistent ben je vraagbaak, hulp, ondersteuner en 'maatje' van leerlingen. Dat kan in het basis-, speciaal, voortgezet, middelbaar beroeps- en zelfs in het volwassenenonderwijs.

Jij bent flexibel en weet leerlingen op de juiste manier te ondersteunen. Meedoen met de schoolmusical, met groepjes of individuele leerlingen werken...

Lesgeven aan een hele klas, organiseren van een sportdag... Het maakt jou allemaal niet uit. Jij hoort immers bij het team en zo zien collega's en leerlingen jou ook.

Jouw toekomst

Wat houdt het beroep in?

Je bereidt de uitvoering van lesactiviteiten voor en voert deze uit. Hierbij bied je ook (specifieke) ontwikkelingsgerichte lesactiviteiten aan. Daarnaast voer je administratieve en diverse taken uit rondom de lessen en heb je coördinerende taken binnen de school. Buiten de lessen houd je toezicht op de leerlingen en begeleid ze ook.

Waar kun je werken?
 • basisonderwijs
 • voortgezet onderwijs
 • middelbaar beroepsonderwijs
 • speciaal onderwijs
 • volwasseneneducatie
 • integraal kindcentrum

Deze video is afkomstig van SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) en geeft een algemene indruk van de praktijk en het werkveld.

Bol

Je start in een basisjaar, samen met studenten van de opleidingen Pedagogisch werker kinderopvang en Gespecialiseerd pedagogisch werker. Na een jaar maak je een definitieve keuze voor een profiel.

In het basisjaar staat begeleiden van kinderen en jongeren bij hun ontwikkeling centraal. Op school leer je hoe je lesactiviteiten voorbereidt en uitvoert en hoe je kunt ondersteunen bij de lessen. Ook leer je waar je op moet letten als je toezicht houdt en begeleidt buiten de lessen. We bereiden je daarnaast voor op het uitvoeren van administratieve, verzorgende en coördinerende taken binnen de school.

Na het basisjaar maak je een definitieve keuze voor een profiel. Je krijgt dan te maken met onderwerpen en keuzedelen gericht op je gekozen profiel.

Je hebt elk schooljaar een vaste studieloopbaanbegeleider die je ondersteunt bij je opleiding.

Praktijkroute

Je kunt je opleiding ook volgen in de praktijkroute. In Leeuwarden kan dat onder andere bij Proloog en Stichting Kinderopvang Friesland. En in Heerenveen bij De Basis, Meilân, Kinderwoud, Nordwin College en SO Fryslân in Heerenveen.

Vanaf de eerste dag van je opleiding ben je hier te vinden als collega in opleiding. Je wordt voor vijftien uren gekoppeld aan een medewerker van de organisatie. Je volgt er voor een groot deel ook je lessen (ongeveer vijftien uren). Reken daarnaast ongeveer op tien uren zelfstudie.

Hierdoor ontstaat er een directe verbinding tussen praktijk en theorie. Met je eigen studieloopbaanbegeleider bespreek je de voortgang en houd je bij wat je nog moet leren voor je opleiding Zo plannen jullie samen jouw route naar het diploma.

Meer creativiteit door aansluiting bij D'Drive

Door de aansluiting van deze opleiding bij D'Drive, school voor Creatieve industrie & Pedagogisch werk, brengen we meer creativiteit in de opleiding. Zo krijg je een groter palet aan creatieve activiteiten die je met groepen kunt doen.

Meer informatie over hoe je leert bij het Friesland College

Persoonlijke ontwikkeling

Je besteedt veel aandacht aan je persoonlijke ontwikkeling. Je leert samenwerken, initiatief nemen, flexibel inspelen op situaties en verantwoordelijkheid nemen voor je eigen toekomst. Hierdoor ben je straks met je diploma op zak niet alleen een goede vakman of vakvrouw. Je bent ook een stevige persoonlijkheid die klaar is voor een succesvolle toekomst!

Beroepsgerichte onderwerpen:

 • ontwikkelingspsychologie
 • pedagogiek en psychologie
 • algemene en bijzondere didactiek
 • observeren/rapporteren
 • wereldoriëntatie
 • algemene professionaliteit
 • sociaal communicatieve vaardigheden

Algemene vakken:

 • Nederlands
 • rekenen
 • Loopbaan en Burgerschap
 • Engels

Tijdens je mbo-opleiding volg je ook keuzedelen. Daarvan is er in ieder geval één gericht op het beroep en één op algemene ontwikkeling. Je kiest deze zelf (in overleg met je coach). Zo bepaal je jouw unieke route en onderscheid je je richting je toekomstige werkgever. Want keuzedelen die je met een voldoende hebt afgerond, komen ook op je mbo-diploma te staan.

 • De baby
 • Gekwalificeerd nanny
 • Expressief talent
 • Combinatiefunctionaris
 • Fries
 • Jeugd- en opvoedhulp
 • Programmeren met kinderen
 • Ontwikkelingsgericht werken in de voor- en vroegschoolse educatie

Keuzedelen voor examinering doorstroom pabo:

 • Aardrijkskunde
 • Geschiedenis
 • Natuur en techniek
Meer informatie over keuzedelen

Je kunt doorstromen naar de pabo of naar een lerarenopleiding. Mbo-studenten die willen doorstromen naar de pabo moeten voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek toelatingstoetsen doen. Ter ondersteuning hiervan bieden we extra keuzedelen aan. Mocht je pabo overwegen na je mbo-opleiding, dan adviseren we je deze keuzedelen te volgen.

Om toegelaten te worden tot deze mbo-opleiding moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo heb je een bepaalde (voor)opleiding nodig en moet je meedoen aan de georganiseerde intakeactiviteiten die voor jouw mbo-opleiding gelden.

 • diploma vmbo-k
 • overgangsbewijs naar 4-havo
 • mbo-diploma Verzorgende of Maatschappelijke zorg 3

We voeren een intakegesprek met je en je maakt een Intredetoets voor Nederlands en rekenen.

Voordat je start met de opleiding moet je in het bezit zijn van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag).

Meer informatie over Toelating en intake

Een deel van jouw mbo-opleiding wordt door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap rechtstreeks aan het Friesland College betaald. Het overige lesgeld en eventuele extra kosten komen voor rekening van de student.

OpMaat-traject

Soms kun je de opleiding versneld volgen. Naast de algemene toelatingseisen zijn de criteria hiervoor:

 • je voldoet aan de wettelijke toelatingseisen voor niveau 4
 • je hebt extra leerervaring
 • je hebt werkervaring in een bij de opleiding passend werkveld
 • je niveau van Nederlands en rekenen is minimaal 1F
 • je bent minimaal 18 jaar
 • je hebt vóór de start van de opleiding zelf een stageplaats gevonden en bent in het bezit van een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Bij de aanmelding voor een OpMaat-traject schrijf je eerst een motivatiebrief. Voorafgaand aan de start van het OpMaat-traject doorlopen we met jou een EVC-procedure. Daarbij maken we inzichtelijk waar mogelijkheden liggen voor eventuele versnelling.

Studie in Cijfers geeft objectieve informatie over deze opleiding en de kansen van deze opleiding op de arbeidsmarkt, daarnaast vergelijkt het de opleiding met de landelijke cijfers.

Bekijk de Studie in Cijfers van deze opleiding >

Hoe leer je?

Bol

Je start in een basisjaar, samen met studenten van de opleidingen Pedagogisch werker kinderopvang en Gespecialiseerd pedagogisch werker. Na een jaar maak je een definitieve keuze voor een profiel.

In het basisjaar staat begeleiden van kinderen en jongeren bij hun ontwikkeling centraal. Op school leer je hoe je lesactiviteiten voorbereidt en uitvoert en hoe je kunt ondersteunen bij de lessen. Ook leer je waar je op moet letten als je toezicht houdt en begeleidt buiten de lessen. We bereiden je daarnaast voor op het uitvoeren van administratieve, verzorgende en coördinerende taken binnen de school.

Na het basisjaar maak je een definitieve keuze voor een profiel. Je krijgt dan te maken met onderwerpen en keuzedelen gericht op je gekozen profiel.

Je hebt elk schooljaar een vaste studieloopbaanbegeleider die je ondersteunt bij je opleiding.

Praktijkroute

Je kunt je opleiding ook volgen in de praktijkroute. In Leeuwarden kan dat onder andere bij Proloog en Stichting Kinderopvang Friesland. En in Heerenveen bij De Basis, Meilân, Kinderwoud, Nordwin College en SO Fryslân in Heerenveen.

Vanaf de eerste dag van je opleiding ben je hier te vinden als collega in opleiding. Je wordt voor vijftien uren gekoppeld aan een medewerker van de organisatie. Je volgt er voor een groot deel ook je lessen (ongeveer vijftien uren). Reken daarnaast ongeveer op tien uren zelfstudie.

Hierdoor ontstaat er een directe verbinding tussen praktijk en theorie. Met je eigen studieloopbaanbegeleider bespreek je de voortgang en houd je bij wat je nog moet leren voor je opleiding Zo plannen jullie samen jouw route naar het diploma.

Meer creativiteit door aansluiting bij D'Drive

Door de aansluiting van deze opleiding bij D'Drive, school voor Creatieve industrie & Pedagogisch werk, brengen we meer creativiteit in de opleiding. Zo krijg je een groter palet aan creatieve activiteiten die je met groepen kunt doen.

Meer informatie over hoe je leert bij het Friesland College

Wat leer je?

Persoonlijke ontwikkeling

Je besteedt veel aandacht aan je persoonlijke ontwikkeling. Je leert samenwerken, initiatief nemen, flexibel inspelen op situaties en verantwoordelijkheid nemen voor je eigen toekomst. Hierdoor ben je straks met je diploma op zak niet alleen een goede vakman of vakvrouw. Je bent ook een stevige persoonlijkheid die klaar is voor een succesvolle toekomst!

Beroepsgerichte onderwerpen:

 • ontwikkelingspsychologie
 • pedagogiek en psychologie
 • algemene en bijzondere didactiek
 • observeren/rapporteren
 • wereldoriëntatie
 • algemene professionaliteit
 • sociaal communicatieve vaardigheden

Algemene vakken:

 • Nederlands
 • rekenen
 • Loopbaan en Burgerschap
 • Engels

Keuzedelen

Tijdens je mbo-opleiding volg je ook keuzedelen. Daarvan is er in ieder geval één gericht op het beroep en één op algemene ontwikkeling. Je kiest deze zelf (in overleg met je coach). Zo bepaal je jouw unieke route en onderscheid je je richting je toekomstige werkgever. Want keuzedelen die je met een voldoende hebt afgerond, komen ook op je mbo-diploma te staan.

 • De baby
 • Gekwalificeerd nanny
 • Expressief talent
 • Combinatiefunctionaris
 • Fries
 • Jeugd- en opvoedhulp
 • Programmeren met kinderen
 • Ontwikkelingsgericht werken in de voor- en vroegschoolse educatie

Keuzedelen voor examinering doorstroom pabo:

 • Aardrijkskunde
 • Geschiedenis
 • Natuur en techniek
Meer informatie over keuzedelen

Doorleren

Je kunt doorstromen naar de pabo of naar een lerarenopleiding. Mbo-studenten die willen doorstromen naar de pabo moeten voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek toelatingstoetsen doen. Ter ondersteuning hiervan bieden we extra keuzedelen aan. Mocht je pabo overwegen na je mbo-opleiding, dan adviseren we je deze keuzedelen te volgen.

Toelating en intake

Om toegelaten te worden tot deze mbo-opleiding moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo heb je een bepaalde (voor)opleiding nodig en moet je meedoen aan de georganiseerde intakeactiviteiten die voor jouw mbo-opleiding gelden.

 • diploma vmbo-k
 • overgangsbewijs naar 4-havo
 • mbo-diploma Verzorgende of Maatschappelijke zorg 3

We voeren een intakegesprek met je en je maakt een Intredetoets voor Nederlands en rekenen.

Voordat je start met de opleiding moet je in het bezit zijn van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag).

Meer informatie over Toelating en intake

Kosten

Een deel van jouw mbo-opleiding wordt door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap rechtstreeks aan het Friesland College betaald. Het overige lesgeld en eventuele extra kosten komen voor rekening van de student.

Volwassenen

OpMaat-traject

Soms kun je de opleiding versneld volgen. Naast de algemene toelatingseisen zijn de criteria hiervoor:

 • je voldoet aan de wettelijke toelatingseisen voor niveau 4
 • je hebt extra leerervaring
 • je hebt werkervaring in een bij de opleiding passend werkveld
 • je niveau van Nederlands en rekenen is minimaal 1F
 • je bent minimaal 18 jaar
 • je hebt vóór de start van de opleiding zelf een stageplaats gevonden en bent in het bezit van een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Bij de aanmelding voor een OpMaat-traject schrijf je eerst een motivatiebrief. Voorafgaand aan de start van het OpMaat-traject doorlopen we met jou een EVC-procedure. Daarbij maken we inzichtelijk waar mogelijkheden liggen voor eventuele versnelling.

Studie in Cijfers geeft objectieve informatie over deze opleiding en de kansen van deze opleiding op de arbeidsmarkt, daarnaast vergelijkt het de opleiding met de landelijke cijfers.

Bekijk de Studie in Cijfers van deze opleiding >

Kijk voor aanmelden en de actuele informatie op Frieslandcollege.nl