Online Open Week 1 t/m 4 november 2021

Info & aanmelden online infoweek
Friesland College Friesland College Friesland College

Online Open Week 1 t/m 4 november 2021

Info & aanmelden online infoweek
Muzikant

Muzikant

Muzikant 4 - BOL

Muziek is je passie

Ontwikkel je talent

LET OP: De opleiding Muzikant Uitvoerend/Muzikant Sound Design is vol. Als je je inschrijft, kom je op de wachtlijst te staan en nemen we contact met je op. Wellicht is de opleiding Event Producer of Podium- en Evenemententechniek iets voor jou. Wil je liever een gesprek met een van onze loopbaanadviseurs? Maak dan hier een afspraak.

Je speelt muziek, je componeert muziek, je bent muziek. Je geniet van (eigen) improvisaties en solo’s. En je vindt het fantastisch om samen met anderen muziek naar een hoger niveau te spelen. Voor professionele muzikanten is muziek maken meer dan een hobby. Het is een passie die pas stopt als de laatste noot gespeeld is. En dat is vaak diep in de nacht.

D’Drive en Neushoorn: samen een inspirerende broedplaats voor creatief talent
Neushoorn is ’s avonds een bruisend cultureel centrum en overdag een school voor de richting Podiumkunsten, Productie & Events. Want dan zijn de zalen, oefenruimtes, productieruimtes, gangen en lokalen het domein van onze mbo-studenten.

Jouw toekomst

Wat houdt het beroep in?

Als muzikant ben je dagelijks bezig met het bedenken en voorbereiden van optredens en opdrachten. Met een eigen aanpak en stijl werk je zelfstandig en voor verschillende opdrachtgevers. Dat doe je vaak in verschillende situaties en op onregelmatige tijden. Veel muzikanten geven ook workshops en coachen bands, bijvoorbeeld op (muziek)scholen. Je werkt freelance en bent dus zelf verantwoordelijk voor je omzet.

Praktische informatie

De opleiding Muzikant wordt aangeboden via de BOL-leerweg. Je gaat naar school en loopt stage. De opleiding duurt 3 jaar en wordt gegeven op niveau 4.
Je leert alle technieken en vaardigheden die je nodig hebt om je te ontwikkelen tot professionele muzikant.

Naast vaktechnische ontwikkeling wordt binnen de opleiding ook veel aandacht besteed aan persoonlijke ontwikkeling. Hierdoor ben je straks met je diploma op zak niet alleen een goede muzikant, maar ook een stevige persoonlijkheid die klaar is voor een succesvolle toekomst!

Ervaring
Voorwaarde voor deze opleiding is dat je al enige ervaring hebt op ten minste één hoofdvakinstrument (gitaar, drums, zang, etc.).

Let op
Op dit moment is het maximaal aantal nieuw ingeschreven studenten bereikt. De opleiding zit nu vol en er vinden daarom ook geen audities meer plaats. Aanmelden voor dit schooljaar is niet meer mogelijk, aanmelden voor het schooljaar 2021-2022 wel.

Hoe leer je?

Je leert praktijkgestuurd. Kom je in de praktijk iets tegen waar je meer over wilt of moet weten, dan ga je daar op school mee aan de slag. Je leert dus door eerst te doen. Je bent dan ook een groot deel van je opleiding via stage op de werkvloer te vinden.

Leereenheden
De opleiding is opgebouwd uit leereenheden rond een bepaald thema. Een leereenheid bestaat doorgaans uit vijf tot tien weken. Je bent dan bezig met steeds nieuwe praktijkopdrachten. Deze opdrachten zijn meestal opgesteld in samenwerking met het regionale bedrijfsleven. De opdrachtgever is daarom meestal een echte klant. Je werkt zelfstandig, maar ook in groepsverband. Dit kan eventueel met studenten van andere opleidingen.

Je verdiept je in het vak tijdens workshops en lessen op school. Je oefent veel in repetitieruimtes en studio's. Zo bepaal je je eigen richting en profiel als muzikant. Je gebruikt verschillende bronnen om je product op te leveren.

Portfolio
Onderdeel van de opleiding is het samenstellen van een portfolio, waarmee je kunt laten zien wat je hebt gedaan en wat je in je mars hebt.

Begeleiding
Samen met je studieloopbaanbegeleider kijk je regelmatig terug op wat je al hebt geleerd hebt en wat je nog moet leren. Je stelt op deze manier jouw leertraject samen, zodat je aan het eind van je traject voldoet aan de eisen voor het mbo-diploma.

Stage (BPV)
In het eerste en tweede jaar loop je 1 dag per week stage. In het derde jaar 2 dagen. Je doet praktijkervaring op bij verschillende bedrijven uit het werkveld.

Meer informatie over hoe je leert bij het Friesland College

Wat leer je?

Persoonlijke ontwikkeling
Je besteedt veel aandacht aan je persoonlijke ontwikkeling. Je leert samenwerken, initiatief nemen, flexibel inspelen op situaties en verantwoordelijkheid nemen voor je eigen toekomst. 

Vakspecifieke ontwikkeling
Tijdens de opleiding ben je vooral bezig met het zelf maken van producties en het spelen in bands. We besteden veel aandacht aan componeren, samenstellen van een breed repertoire, oefenen en de uiteindelijke performance.

Je krijgt beroepsgerichte onderdelen, zoals:

 • gehoortraining
 • theorie en begeleiding op je instrument
 • sounddesign
 • geluidstechniek
 • ondernemerschap

Algemene vakken

 • Nederlands
 • rekenen
 • Loopbaan en Burgerschap.

Als artiest ontwikkel je zelf activiteiten buiten de school. Die tellen mee voor je portfolio en beoordeling.

Doorleren

Bij voldoende studieresultaten is toelating mogelijk op de volgende hbo-opleidingen:

 • Rockacademie Tilburg
 • Academie voor Popcultuur
 • Leisure Management in Leeuwarden
 • Conservatorium

In je laatste jaar kun je je hierop voorbereiden.

Toelating

Om toegelaten te worden tot deze mbo-opleiding moet je aan een aantal voorwaarden voldoen.

Als je je wilt inschrijven voor de opleiding Muzikant uitvoerend nodigen we je uit voor een auditie. De opdrachten ter voorbereiding vind je als bijlage bij de uitnodiging.

Maximaal 32 plaatsen beschikbaar
In verband met het aantal beschikbare stageplaatsen en de kansen op de arbeidsmarkt geldt voor de opleiding Muzikant sounddesign en Muzikant uitvoerend een numerus fixus. Dat betekent dat we elk studiejaar maximaal 32 nieuwe studenten voor deze twee opleidingen inschrijven. De intakeprocedure voor de opleiding Muzikant uitvoerend wijkt daarom af van andere intakeprocedures binnen het Friesland College.

Intakeprocedure
De intakeprocedure voor de opleiding Muzikant uitvoerend wijkt daarom af van andere intakeprocedures binnen het Friesland College.

Auditie

 • Dinsdag 13 april 2021
 • Woensdag 14 april 2021
 • Dinsdag 1 juni 2021

Voor toelating tot de opleiding Artiest Muziek moet je niet alleen aan de wettelijke vooropleidingseisen voldoen maar ook aan een aantal aanvullende eisen. Zo moet je het technische en fysieke vermogen hebben om een kunstuiting uit te voeren. Ook heb je creatieve en artistieke aanleg. Tijdens de auditie toetsen we of je aan alle eisen voldoet en toelaatbaar bent tot de opleiding.

Tijdens de auditie beoordelen we je op drie onderdelen:

 • Bandgedeelte. Je studeert tijdens het bandgedeelte een nummer in waar een leadsheet, tekst en audiofile van aanwezig is.
  We beoordelen je op samenwerkend vermogen, samenspeelvaardigheden, instrumentbeheersing, muzikaliteit en leerbaarheid.
 • Hoofdvak. Je studeert zelfstandig de opdracht in die je thuis hebt ontvangen en voert deze tijdens de auditie uit.
  We beoordelen je op instrumentbeheersing en kwaliteit van uitvoeren (timing, sound, zuiverheid, speeltechniek, articulatie en dynamiek).
 • Motivatiebrief. In de motivatiebrief geef je aan dat je je verdiept hebt in de opleiding en ook blijkt je drive om voor deze opleiding te kiezen. Het juiste niveau vooropleiding is vereist.

Instrumentspecifieke criteria

Drums:

 • Basisvaardigheden in ritmes en fills. Je beheerst achtsten, zestienden en triolen feels
 • Je speeltechniek is in dienst van je so
 • Je kunt een vorm van een popsong spelen en onthouden.
 • Je draagt muzikale oplossingen aan en kunt improviseren daar waar nodig.
 • Je bent creatief, leerbaar en neemt initiatief.

Keys:

 • Kennis hebben en kunnen spelen van mineur- en majeurakkoorden.
 • Begeleiding in achtsten, zestienden en triolen.
 • Je speeltechniek is in dienst van je begeleiding en melodieën.
 • Je hebt vormbesef en muzikaal geheugen.
 • Je kunt een vorm van een popsong spelen en onthouden.
 • Je draagt muzikale oplossingen aan en kunt improviseren daar waar nodig.
 • Je bent creatief, leerbaar en neemt initiatief.

Gitaar:

 • Kennis hebben en kunnen spelen van basis en barré mineur- en majeurakkoorden.
 • Begeleiding in achtsten, zestienden en triolen.
 • Je speeltechniek is in dienst van je begeleiding en melodieën.
 • Je hebt vormbesef en muzikaal geheugen.
 • Je kunt een vorm van een popsong spelen en onthouden.
 • Je draagt muzikale oplossingen aan en kunt improviseren daar waar nodig.
 • Je bent creatief, leerbaar en neemt initiatief.

Basgitaar:

 • Begeleiding in achtsten, zestienden en triolen.
 • Je speeltechniek is in dienst van je begeleiding en melodieën.
 • Je hebt vormbesef en muzikaal geheugen.
 • Je kunt een vorm van een popsong spelen en onthouden.
 • Je draagt muzikale oplossingen aan en kunt improviseren daar waar nodig.
 • Je bent creatief, leerbaar en neemt initiatief.


Pre
: Je speelt in een band en kunt schema en noten lezen. Je hebt theoretische basiskennis  van majeurtoonladders en mineur-/majeurakkoorden.

Uitslag intake dag
Na 1 mei hoor je of je voldoet aan de toelatingseisen van de opleiding en of je wordt toegelaten, dan wel in aanmerking komt voor deelname aan de loting (als sprake is van overaanmelding, de opleiding is een numerus fixus-opleiding).

Heb je je niet vóór 1 mei aangemeld en later alsnog intake gedaan, dan zetten we je op onze wachtlijst in volgorde van aanmelding. Na de laatste auditieronde hoor je ingeval er sprake is van over-aanmelding, na de loting of je wel dan niet toegelaten of op de wachtlijst geplaatst bent.

Plaatsing bij over-aanmelding

Als na de intake sprake is van overschrijding van het maximum van 30 studenten, dan laten we onder de aspirantstudenten die aan alle toelatingseisen voldoen, een onafhankelijk loting uitvoeren. De loting vindt plaats zodra alle studenten die zich voor 1 mei aanmeldden de intake hebben doorlopen. 

Na de loting brengen we alle studenten die mee hebben geloot en hun ouders/verzorgers schriftelijk op de hoogte. 

De studenten die zijn uitgeloot (niet ingeloot) plaatsen we op een wachtlijst, waarbij de volgorde van loting bepalend is voor plaatsing. We brengen alle studenten schriftelijk op de hoogte van dit volgnummer. Wanneer een ingelote student uitvalt, wordt de eerstvolgende op de wachtlijst van de betreffende opleiding alsnog toegelaten. De student informeren we hierover zo spoedig mogelijk.

Studenten die zich ná 1 mei 2021 hebben aangemeld, krijgen een volgnummer in volgorde van aanmelding aansluitend op het laatste nummer van de wachtlijst na loting.  

 

 

Meer informatie over toelating

Kosten

Een deel van je opleiding wordt door de overheid betaald, maar je moet soms ook dingen zelf betalen. We hebben alle informatie over de kosten van je opleiding verzameld.

Meer informatie over opleidingskosten

Studie in cijfers

Studie in Cijfers geeft objectieve informatie over deze opleiding en de kansen van deze opleiding op de arbeidsmarkt, daarnaast vergelijkt het de opleiding met de landelijke cijfers.

Bekijk de Studie in Cijfers van deze opleiding >

Deel deze pagina via

Kijk voor aanmelden en de actuele informatie op Frieslandcollege.nl