Friesland College Friesland College Friesland College

Maatschappelijk verzorgende IG

Niveau 3 - bbl, bol - 3 jaar

Leeuwarden & Heerenveen

Maatschappelijk verzorgende IG Niveau 3 - bbl, bol

Je kunt veel voor mensen betekenen

Maatschappelijk verzorgende IG

Ben jij op zoek naar afwisselend werk, waarin je veel voor mensen kunt betekenen? Denk dan eens aan Maatschappelijk verzorgende IG. Je werkt voor mensen van alle leeftijden met een verstandelijke, lichamelijke, zintuiglijke of psychische beperking. Ook (chronisch) zieken, verslaafden en dak- of thuislozen kunnen tot je cliënten behoren. Jij geeft ze de juiste aandacht en zorg en helpt ze om zoveel mogelijk regie over hun eigen leven te houden. Welke wensen, normen, waarden en achtergrond ze ook hebben, één ding is zeker: je krijgt van hen veel waardering voor jouw inzet!

Jouw toekomst

Wat houdt het beroep in?
 • je ondersteunt bij (voeren van regie op) wonen, het huishouden en persoonlijke verzorging 
 • je verricht eenvoudige verpleegtechnische handelingen 
 • je herkent en reageert op somatische en/of psychische veranderingen bij een cliënt  
 • je stimuleert de zorgvrager om deel te nemen aan dagbesteding of andere activiteiten en biedt ondersteuning hierbij 
 • je inventariseert ondersteuningsvragen van de cliënt  
 • je stelt (mede) een zorgplan op en geeft voorlichting, advies en instructie  
Waar kun je werken?
 • gehandicaptenzorg 
 • geestelijke gezondheidszorg 
 • verzorgings- en verpleeghuizen 
 • thuiszorg 
 • maatschappelijke opvang 
 • welzijnsinstellingen 
 • justitiële inrichtingen 
 • asielzoekerscentra 
 • ziekenhuizen 

 

Deze video is afkomstig van SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) en geeft een algemene indruk van de praktijk en het werkveld.

De opleiding

De veranderingen in de sector brengen met zich mee dat welzijn en zorg steeds meer een combi vormen. Daarom kiezen wij ervoor om de opleidingen Verzorgde IG én Medewerker maatschappelijke zorg 3 gecombineerd aan te bieden als Maatschappelijk verzorgende IG. Je haalt dan twee diploma's op niveau 3. Zo ben je breed opgeleid en klaar voor een toekomst in de veranderende wereld van zorg en welzijn. 

Als je kiest voor een opleiding bij het Friesland College, kies je voor praktijkgestuurd leren 

De voordelen van leren bij het Friesland College

 • Je leert in de echte praktijk en past nieuwe kennis en vaardigheden meteen toe
 • Je bent vanaf het begin van je opleiding van grote betekenis voor de sector
 • Je hebt in overleg met je coach zeggenschap over je eigen planning
 • Je kunt op veel plaatsen in Friesland terecht, dus ook dicht bij huis. Lees meer >
 • Je leert alleen wat je nog moet leren: maatwerk

Lees hier meer over de voordelen van leren bij het Friesland College >

Meerdere opleidingslocaties 
Omdat jij leert ín zorglocaties kun je op meerdere plaatsen in de provincie terecht. Behalve in Leeuwarden en Heerenveen vind je opleidingslocaties in de omgeving van Dokkum, Drachten en Harlingen. Grote kans dus dat je dicht bij huis een groot deel van je opleiding kunt volgen. Lees meer over de opleidingslocaties >

 

School/stage (praktijkroute), bol

Oriëntatie 
Je start met een oriëntatieperiode waarin je de school, medestudenten, docenten en vaak ook meteen de praktijklocatie leert kennen. Je maakt aan de hand van praktische opdrachten kennis met je toekomstig beroep(enveld) en met het praktijkgestuurd leren.   

De praktijk in 
Na de oriëntatie ga je zo snel mogelijk aan de slag in de praktijk (praktijkroute). Hoe snel dit is, hangt af van de plekken die op dat moment beschikbaar zijn. Dit heeft te maken met de afspraken die de school steeds maakt met het werkveld. Als er niet meteen een praktijkplaats is, werk je op school praktijkgestuurd via gerichte opdrachten.  

Werkplaatsen 
Wat je tegenkomt in je werk of tijdens het werken aan de gerichte praktijkopdrachten diep je uit in onze werkplaatsen. Hier ga je verder in op de theorie over de onderwerpen die je tegenkomt en oefen je vaardigheden. Omdat je midden in de praktijk staat, kun je daar de vaardigheden en kennis die je in de werkplaatsen hebt opgedaan, meteen weer toepassen. Zo leer je effectief.  

Begeleiding 
Je kijkt regelmatig terug op wat je gedaan en geleerd hebt. Begeleid door je docenten en de medewerkers in de instelling of op school ontdek je zo wat je al geleerd hebt en wat je nog moet leren. Je stelt op deze manier je persoonlijke route samen.   

Examen 
Of je nu op school begint of meteen in de praktijkroute, de weg die je volgt leidt tot één en hetzelfde examen. In dat examen laat je zien of je alles wat je voor de opleiding moet doen, hebt behaald.

Werken/leren, bbl

Voor het bbl-traject (werken/leren) heb je een betaalde baan van minimaal zestien tot twintig uren per week bij een voor niveau 3-erkende instelling. Dat regel je zelf.

Praktijkgestuurd 
Je start met een oriëntatieperiode waarin je de school, medestudenten en docenten leert kennen. Je maakt aan de hand van praktische opdrachten kennis met het praktijkgestuurd leren. Naast je werk besteed je minimaal twee dagdelen aan het oefenen van vaardigheden en het opdoen van kennis. Dit doe je in werkplaatsen op school, in de instelling waar je werkt of in een collega-instelling. Je werkt praktijkgestuurd aan alle onderwerpen die voor de opleiding belangrijk zijn.

Werkplaatsen 
Wat je tegenkomt in je werk of tijdens het werken aan de gerichte praktijkopdrachten diep je uit in onze werkplaatsen. Hier ga je verder in op de theorie over de onderwerpen die je tegenkomt en oefen je vaardigheden. Omdat je midden in de praktijk staat, kun je daar de vaardigheden en kennis die je in de werkplaatsen hebt opgedaan, meteen weer toepassen. Zo leer je effectief.

Persoonlijke route 
Je kijkt regelmatig terug op wat je gedaan en geleerd hebt. Begeleid door je docenten en de medewerkers in de instelling of op school ontdek je zo wat je al geleerd hebt en wat je nog moet leren. Je stelt op deze manier je persoonlijke route samen.  

Meer informatie over hoe je leert bij het Friesland College

Persoonlijke ontwikkeling 
Je besteedt veel aandacht aan je persoonlijke ontwikkeling. Je leert samenwerken, initiatief nemen, flexibel inspelen op situaties en verantwoordelijkheid nemen voor je eigen toekomst. Hierdoor ben je straks met je diploma op zak niet alleen een goede vakman of vakvrouw. Je bent ook  ook een stevige persoonlijkheid die klaar is voor een succesvolle toekomst.  

Beroepsgerichte onderdelen 

 • ziektebeelden 
 • ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen)  
 • kennis van de doelgroepen  
 • kennis van mogelijke communicatietechnieken 
 • ontwikkelingspsychologie 
 • begeleidingsmethodieken 
 • aanbieden van activiteiten 
 • eenvoudige verpleegtechnische handelingen  

Algemene vakken 

 • Nederlands 
 • rekenen 
 • Loopbaan en Burgerschap 

Tijdens je mbo-opleiding volg je ook keuzedelen. Daarvan is er in ieder geval één gericht op het beroep en één op algemene ontwikkeling. Je kiest deze zelf (in overleg met je coach). Zo bepaal je jouw unieke route en onderscheid je je richting je toekomstige werkgever. Want keuzedelen die je met een voldoende hebt afgerond, komen ook op je mbo-diploma te staan.

Keuzedelen van deze opleiding zijn: 

 • Praktijkonderzoek 
 • Mensen met niet aangeboren hersenletsel 
 • Persoonlijk profileren 
 • Arbo, veiligheid en kwaliteit 
 • Wijkgericht werken 
 • Zorginnovatie en techniek 
Meer informatie over keuzedelen

Maatschappelijke zorg 

 • Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg 4 
 • Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen 4 
 • Mbo-Verpleegkundige 4 

Sociaal werk 

 • Sociaal cultureel werker 4 
 • Sociaal maatschappelijk dienstverlener 4

Verpleegkundige

Om toegelaten te worden tot deze mbo-opleiding moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo heb je een bepaalde (voor)opleiding nodig en moet je meedoen aan de georganiseerde intakeactiviteiten die voor jouw mbo-opleiding gelden.

Voor deze opleiding heb je minimaal het diploma vmbo-kader.

Meer informatie over Toelating en intake

Een deel van jouw mbo-opleiding wordt door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap rechtstreeks aan het Friesland College betaald. Het overige lesgeld en eventuele extra kosten komen voor rekening van de student.

De opleidingsduur hangt af van de kennis en ervaring die je al hebt opgedaan. Want wat je al kunt, hoef je niet meer te leren. Dat betekent dat we maatwerk kunnen bieden, passend bij jouw kennis en ervaring.  

De opleiding

De veranderingen in de sector brengen met zich mee dat welzijn en zorg steeds meer een combi vormen. Daarom kiezen wij ervoor om de opleidingen Verzorgde IG én Medewerker maatschappelijke zorg 3 gecombineerd aan te bieden als Maatschappelijk verzorgende IG. Je haalt dan twee diploma's op niveau 3. Zo ben je breed opgeleid en klaar voor een toekomst in de veranderende wereld van zorg en welzijn. 

Als je kiest voor een opleiding bij het Friesland College, kies je voor praktijkgestuurd leren 

De voordelen van leren bij het Friesland College

 • Je leert in de echte praktijk en past nieuwe kennis en vaardigheden meteen toe
 • Je bent vanaf het begin van je opleiding van grote betekenis voor de sector
 • Je hebt in overleg met je coach zeggenschap over je eigen planning
 • Je kunt op veel plaatsen in Friesland terecht, dus ook dicht bij huis. Lees meer >
 • Je leert alleen wat je nog moet leren: maatwerk

Lees hier meer over de voordelen van leren bij het Friesland College >

Meerdere opleidingslocaties 
Omdat jij leert ín zorglocaties kun je op meerdere plaatsen in de provincie terecht. Behalve in Leeuwarden en Heerenveen vind je opleidingslocaties in de omgeving van Dokkum, Drachten en Harlingen. Grote kans dus dat je dicht bij huis een groot deel van je opleiding kunt volgen. Lees meer over de opleidingslocaties >

 

Hoe leer je?

School/stage (praktijkroute), bol

Oriëntatie 
Je start met een oriëntatieperiode waarin je de school, medestudenten, docenten en vaak ook meteen de praktijklocatie leert kennen. Je maakt aan de hand van praktische opdrachten kennis met je toekomstig beroep(enveld) en met het praktijkgestuurd leren.   

De praktijk in 
Na de oriëntatie ga je zo snel mogelijk aan de slag in de praktijk (praktijkroute). Hoe snel dit is, hangt af van de plekken die op dat moment beschikbaar zijn. Dit heeft te maken met de afspraken die de school steeds maakt met het werkveld. Als er niet meteen een praktijkplaats is, werk je op school praktijkgestuurd via gerichte opdrachten.  

Werkplaatsen 
Wat je tegenkomt in je werk of tijdens het werken aan de gerichte praktijkopdrachten diep je uit in onze werkplaatsen. Hier ga je verder in op de theorie over de onderwerpen die je tegenkomt en oefen je vaardigheden. Omdat je midden in de praktijk staat, kun je daar de vaardigheden en kennis die je in de werkplaatsen hebt opgedaan, meteen weer toepassen. Zo leer je effectief.  

Begeleiding 
Je kijkt regelmatig terug op wat je gedaan en geleerd hebt. Begeleid door je docenten en de medewerkers in de instelling of op school ontdek je zo wat je al geleerd hebt en wat je nog moet leren. Je stelt op deze manier je persoonlijke route samen.   

Examen 
Of je nu op school begint of meteen in de praktijkroute, de weg die je volgt leidt tot één en hetzelfde examen. In dat examen laat je zien of je alles wat je voor de opleiding moet doen, hebt behaald.

Werken/leren, bbl

Voor het bbl-traject (werken/leren) heb je een betaalde baan van minimaal zestien tot twintig uren per week bij een voor niveau 3-erkende instelling. Dat regel je zelf.

Praktijkgestuurd 
Je start met een oriëntatieperiode waarin je de school, medestudenten en docenten leert kennen. Je maakt aan de hand van praktische opdrachten kennis met het praktijkgestuurd leren. Naast je werk besteed je minimaal twee dagdelen aan het oefenen van vaardigheden en het opdoen van kennis. Dit doe je in werkplaatsen op school, in de instelling waar je werkt of in een collega-instelling. Je werkt praktijkgestuurd aan alle onderwerpen die voor de opleiding belangrijk zijn.

Werkplaatsen 
Wat je tegenkomt in je werk of tijdens het werken aan de gerichte praktijkopdrachten diep je uit in onze werkplaatsen. Hier ga je verder in op de theorie over de onderwerpen die je tegenkomt en oefen je vaardigheden. Omdat je midden in de praktijk staat, kun je daar de vaardigheden en kennis die je in de werkplaatsen hebt opgedaan, meteen weer toepassen. Zo leer je effectief.

Persoonlijke route 
Je kijkt regelmatig terug op wat je gedaan en geleerd hebt. Begeleid door je docenten en de medewerkers in de instelling of op school ontdek je zo wat je al geleerd hebt en wat je nog moet leren. Je stelt op deze manier je persoonlijke route samen.  

Meer informatie over hoe je leert bij het Friesland College

Wat leer je?

Persoonlijke ontwikkeling 
Je besteedt veel aandacht aan je persoonlijke ontwikkeling. Je leert samenwerken, initiatief nemen, flexibel inspelen op situaties en verantwoordelijkheid nemen voor je eigen toekomst. Hierdoor ben je straks met je diploma op zak niet alleen een goede vakman of vakvrouw. Je bent ook  ook een stevige persoonlijkheid die klaar is voor een succesvolle toekomst.  

Beroepsgerichte onderdelen 

 • ziektebeelden 
 • ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen)  
 • kennis van de doelgroepen  
 • kennis van mogelijke communicatietechnieken 
 • ontwikkelingspsychologie 
 • begeleidingsmethodieken 
 • aanbieden van activiteiten 
 • eenvoudige verpleegtechnische handelingen  

Algemene vakken 

 • Nederlands 
 • rekenen 
 • Loopbaan en Burgerschap 

Keuzedelen

Tijdens je mbo-opleiding volg je ook keuzedelen. Daarvan is er in ieder geval één gericht op het beroep en één op algemene ontwikkeling. Je kiest deze zelf (in overleg met je coach). Zo bepaal je jouw unieke route en onderscheid je je richting je toekomstige werkgever. Want keuzedelen die je met een voldoende hebt afgerond, komen ook op je mbo-diploma te staan.

Keuzedelen van deze opleiding zijn: 

 • Praktijkonderzoek 
 • Mensen met niet aangeboren hersenletsel 
 • Persoonlijk profileren 
 • Arbo, veiligheid en kwaliteit 
 • Wijkgericht werken 
 • Zorginnovatie en techniek 
Meer informatie over keuzedelen

Doorleren

Maatschappelijke zorg 

 • Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg 4 
 • Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen 4 
 • Mbo-Verpleegkundige 4 

Sociaal werk 

 • Sociaal cultureel werker 4 
 • Sociaal maatschappelijk dienstverlener 4

Verpleegkundige

Toelating en intake

Om toegelaten te worden tot deze mbo-opleiding moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo heb je een bepaalde (voor)opleiding nodig en moet je meedoen aan de georganiseerde intakeactiviteiten die voor jouw mbo-opleiding gelden.

Voor deze opleiding heb je minimaal het diploma vmbo-kader.

Meer informatie over Toelating en intake

Kosten

Een deel van jouw mbo-opleiding wordt door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap rechtstreeks aan het Friesland College betaald. Het overige lesgeld en eventuele extra kosten komen voor rekening van de student.

Volwassenen

De opleidingsduur hangt af van de kennis en ervaring die je al hebt opgedaan. Want wat je al kunt, hoef je niet meer te leren. Dat betekent dat we maatwerk kunnen bieden, passend bij jouw kennis en ervaring.  

Kijk voor aanmelden en de actuele informatie op Frieslandcollege.nl