Friesland College Friesland College Friesland College

Maatschappelijke zorg, Pers. begeleider specifieke doelgroepen

Niveau 4 - bbl, bol - 3 jaar

Leeuwarden & Heerenveen

Maatschappelijke zorg, Pers. begeleider specifieke doelgroepen Niveau 4 - bbl, bol

Maatschappelijke zorg, Pers. begeleider specifieke doelgroepen

Aandacht geven aan kwetsbare mensen. Mensen helpen regie te krijgen over hun eigen leven. Dat doe je als je werkt in de maatschappelijke zorg. Door jouw begeleiding wordt het leven van je cliënten weer de moeite waard. Kortom, een beroep waar je veel voldoening uit haalt.

Jouw toekomst

Wat houdt het beroep in?

Je werkt met volwassen of oudere cliënten die het niet lukt om zelfstandig deel te nemen aan de samenleving.  Want vaak hebben ze te maken met meerdere complexe problemen. Bijvoorbeeld met dementie of een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking. Of met een verslaving of psychiatrische problemen. Je kunt ook denken aan vrouwen die tijdelijk een onderkomen zoeken in een instelling voor vrouwenopvang. Sommige cliënten hebben echt langdurige ondersteuning nodig en wonen daarom in een instelling. Anderen begeleid je tijdelijk bij het terugkeren in de samenleving. 

Als begeleider, groepsleider, jobcoach, trajectbegeleider: 

 • ondersteun en motiveer je een groep cliënten bij activiteiten  
 • ondersteun, informeer en adviseer je de cliënt en naastbetrokkenen  
 • inventariseer je ondersteuningsvragen van de cliënt  
 • ondersteun je de cliënt bij de persoonlijke verzorging, wonen en het huishouden  
 • ondersteun je de cliënt bij dagbesteding  
 • reageer je op onvoorziene en crisissituaties  
 • schrijf je het ondersteuningsplan 
 • begeleid je de cliënt bij het versterken van de eigen kracht  
 • ondersteun je de cliënt bij maatschappelijke participatie  
 • voer je coördinerende taken uit.  
Waar kun je werken?
 • geestelijke gezondheidszorg 
 • ouderenzorg 
 • dak- en thuislozenopvang 
 • verslavingszorg 
 • opvang voor vrouwen (en kinderen)  
 • asielzoekerscentrum 
 • gevangeniswezen

 

Deze video is afkomstig van SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) en geeft een algemene indruk van de praktijk en het werkveld.

De opleiding

Als je kiest voor een opleiding bij het Friesland College, kies je voor praktijkgestuurd leren 

De voordelen van leren bij het Friesland College

 • Je leert in de echte praktijk en past nieuwe kennis en vaardigheden meteen toe
 • Je bent vanaf het begin van je opleiding van grote betekenis voor de sector
 • Je hebt in overleg met je coach zeggenschap over je eigen planning
 • Je kunt op veel plaatsen in Friesland terecht, dus ook dicht bij huis. Lees meer >
 • Je leert alleen wat je nog moet leren: maatwerk

Lees hier meer over de voordelen van leren bij het Friesland College >

Meerdere opleidingslocaties 
Omdat jij leert ín zorglocaties kun je op meerdere plaatsen in de provincie terecht. Behalve in Leeuwarden en Heerenveen vind je opleidingslocaties in de omgeving van Dokkum, Drachten en Harlingen. Grote kans dus dat je dicht bij huis een groot deel van je opleiding kunt volgen. Lees meer over de opleidingslocaties >

Praktijkroute (bol)

Oriëntatie 
Je start met een oriëntatieperiode waarin je de school, medestudenten, docenten en vaak ook meteen de praktijklocatie leert kennen. Je maakt aan de hand van praktische opdrachten kennis met je toekomstig beroep(enveld) en met praktijkgestuurd leren.  

De praktijk 
Na de oriëntatie ga je zo snel mogelijk aan de slag in de praktijk (praktijkroute). Hoe snel dit is, hangt af van de plekken die op dat moment beschikbaar zijn. Dit heeft te maken met de afspraken die de school steeds maakt met het werkveld. Als er niet meteen een praktijkplaats is, werk je op school praktijkgestuurd via gerichte opdrachten.  

Werkplaatsen 
Wat je tegenkomt in je werk of tijdens het werken aan de gerichte praktijkopdrachten, diep je uit in onze werkplaatsen. Hier ga je verder in op de theorie over de onderwerpen die je tegenkomt en oefen je vaardigheden. Omdat je midden in de praktijk staat, kun je de vaardigheden en kennis die je hebt opgedaan in deze werkplaatsen meteen weer toepassen. Zo leer je effectief.  

Persoonlijke route 
Je kijkt regelmatig terug op wat je gedaan en geleerd hebt. Begeleid door je docenten en de medewerkers in de instelling of op school ontdek je zo wat je al geleerd hebt en wat je nog moet leren. Je stelt op deze manier je persoonlijke route samen.  

Examen 
Of je nu op school begint of meteen in de praktijkroute, de weg die je volgt leidt tot één en hetzelfde examen. In dat examen laat je zien of je alles wat je voor de opleiding moet doen, hebt behaald. 

Werken en leren (bbl)

Voor het bbl-traject (werken/leren) moet je een betaalde baan hebben van minimaal zestien tot twintig uren per week bij een voor niveau 4 erkende instelling. Dat regel je zelf. Je gaat daarnaast minimaal 320 uur extern op stage in een ander veld van de zorg dan waarin je werkzaam bent. 

Oriëntatie
Je start met een oriëntatieperiode waarin je de school, medestudenten en docenten leert kennen. Je maakt aan de hand van praktische opdrachten kennis met het praktijkgestuurd leren.  

Vaardigheden en kennis
Naast je werk besteed je gemiddeld minimaal 2 dagdelen aan het oefenen van vaardigheden en het opdoen van kennis. Dit doe je in werkplaatsen op school, in de instelling waar je werkt of in een collega-instelling. Je werkt praktijkgestuurd aan alle onderwerpen die voor de opleiding belangrijk zijn. 
 

Persoonlijke route 
Je kijkt regelmatig terug. Begeleid door je docenten en de medewerkers in de instelling ontdek je zo wat je al geleerd hebt en wat je nog moet leren. Je stelt op deze manier je persoonlijke route samen. Omdat je midden in de praktijk staat, kun je de vaardigheden en kennis die je hebt opgedaan in de werkplaatsen meteen weer toepassen. Zo werk je op een effectieve manier toe naar het examen.  

Meer informatie over hoe je leert bij het Friesland College

Persoonlijke ontwikkeling 
Je besteedt veel aandacht aan je persoonlijke ontwikkeling. Je leert samenwerken, initiatief nemen, flexibel inspelen op situaties en verantwoordelijkheid nemen voor je eigen toekomst. Hierdoor ben je straks met je diploma op zak niet alleen een goede vakman of vakvrouw. Je bent ook een stevige persoonlijkheid die klaar is voor een succesvolle toekomst! 

Beroepsgerichte onderwerpen 

 • psychologie
 • psychiatrie 
 • sociologie 
 • communicatieve vaardigheden
 • samenwerkingsvaardigheden
 • methodiek
 • ziekteleer
 • wetskennis 

 Algemene vakken 

 • Nederlands 
 • rekenen 
 • loopbaan en burgerschap 
 • Engels 

 

Tijdens je mbo-opleiding volg je ook keuzedelen. Daarvan is er in ieder geval één gericht op het beroep en één op algemene ontwikkeling. Je kiest deze zelf (in overleg met je coach). Zo bepaal je jouw unieke route en onderscheid je je richting je toekomstige werkgever. Want keuzedelen die je met een voldoende hebt afgerond, komen ook op je mbo-diploma te staan.

Keuzedelen van de opleiding zijn: 

 • Praktijkonderzoek
 • Mensen met niet aangeboren hersenletsel
 • Persoonlijk profileren
 • Arbo, veiligheid en kwaliteit
 • Wijkgericht werken
 • Zorginnovatie en techniek 
Meer informatie over keuzedelen

Hbo 

 • Culturele en Maatschappelijke Vorming 
 • Maatschappelijk Werk en Dienstverlening 
 • Sociaal Pedagogische Hulpverlening 

Om toegelaten te worden tot deze mbo-opleiding moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo heb je een bepaalde (voor)opleiding nodig en moet je meedoen aan de georganiseerde intakeactiviteiten die voor jouw mbo-opleiding gelden.

Voor deze opleiding ben je toelaatbaar met het diploma vmbo-gemengd/theoretisch. Tijdens de intake bespreken we met je wat je verwacht van de opleiding en welk beeld je hebt van de opleiding en het beroep. 

Meer informatie over Toelating en intake

Een deel van jouw mbo-opleiding wordt door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap rechtstreeks aan het Friesland College betaald. Het overige lesgeld en eventuele extra kosten komen voor rekening van de student.

Voor volwassenen hangt de opleidingsduur af van de kennis en ervaring die je al hebt opgedaan. Want wat je al kunt hoef je niet meer te leren. Dat betekent dat we maatwerk kunnen bieden, passend bij jouw kennis en ervaring. We bespreken dit met je tijdens de intake. 

Om in aanmerking te komen voor maatwerk ben je tenminste 20 jaar en heb je daarnaast 

 • minimaal een mbo-diploma op niveau 3 in de sectorzorg,welzijn, sport of onderwijs. Denk hierbij aan Verzorgende IG, Maatschappelijke zorg 3, (Sociaal) Pedagogisch werk 3, CIOS Sport- en bewegingsleider of Onderwijsassistent 

of  

 • de propedeuse van een hbo-opleiding in de richting zorg, welzijn of onderwijs

of  

 • een ouder vergelijkbaar diploma zoals (Sociaal) Pedagogisch werk, Kinderverzorging/ Jeugdverzorging (KV/JV), MBO Inrichtingswerk (IW), Agogisch werk (AW),IntasZiekenverzorging, MDGO  

én  

 • recente werkervaring in deze richting
 • en ben je in staat om in een jaar voor Nederlands het niveau 3F te behalen.

De opleiding

Als je kiest voor een opleiding bij het Friesland College, kies je voor praktijkgestuurd leren 

De voordelen van leren bij het Friesland College

 • Je leert in de echte praktijk en past nieuwe kennis en vaardigheden meteen toe
 • Je bent vanaf het begin van je opleiding van grote betekenis voor de sector
 • Je hebt in overleg met je coach zeggenschap over je eigen planning
 • Je kunt op veel plaatsen in Friesland terecht, dus ook dicht bij huis. Lees meer >
 • Je leert alleen wat je nog moet leren: maatwerk

Lees hier meer over de voordelen van leren bij het Friesland College >

Meerdere opleidingslocaties 
Omdat jij leert ín zorglocaties kun je op meerdere plaatsen in de provincie terecht. Behalve in Leeuwarden en Heerenveen vind je opleidingslocaties in de omgeving van Dokkum, Drachten en Harlingen. Grote kans dus dat je dicht bij huis een groot deel van je opleiding kunt volgen. Lees meer over de opleidingslocaties >

Hoe leer je?

Praktijkroute (bol)

Oriëntatie 
Je start met een oriëntatieperiode waarin je de school, medestudenten, docenten en vaak ook meteen de praktijklocatie leert kennen. Je maakt aan de hand van praktische opdrachten kennis met je toekomstig beroep(enveld) en met praktijkgestuurd leren.  

De praktijk 
Na de oriëntatie ga je zo snel mogelijk aan de slag in de praktijk (praktijkroute). Hoe snel dit is, hangt af van de plekken die op dat moment beschikbaar zijn. Dit heeft te maken met de afspraken die de school steeds maakt met het werkveld. Als er niet meteen een praktijkplaats is, werk je op school praktijkgestuurd via gerichte opdrachten.  

Werkplaatsen 
Wat je tegenkomt in je werk of tijdens het werken aan de gerichte praktijkopdrachten, diep je uit in onze werkplaatsen. Hier ga je verder in op de theorie over de onderwerpen die je tegenkomt en oefen je vaardigheden. Omdat je midden in de praktijk staat, kun je de vaardigheden en kennis die je hebt opgedaan in deze werkplaatsen meteen weer toepassen. Zo leer je effectief.  

Persoonlijke route 
Je kijkt regelmatig terug op wat je gedaan en geleerd hebt. Begeleid door je docenten en de medewerkers in de instelling of op school ontdek je zo wat je al geleerd hebt en wat je nog moet leren. Je stelt op deze manier je persoonlijke route samen.  

Examen 
Of je nu op school begint of meteen in de praktijkroute, de weg die je volgt leidt tot één en hetzelfde examen. In dat examen laat je zien of je alles wat je voor de opleiding moet doen, hebt behaald. 

Werken en leren (bbl)

Voor het bbl-traject (werken/leren) moet je een betaalde baan hebben van minimaal zestien tot twintig uren per week bij een voor niveau 4 erkende instelling. Dat regel je zelf. Je gaat daarnaast minimaal 320 uur extern op stage in een ander veld van de zorg dan waarin je werkzaam bent. 

Oriëntatie
Je start met een oriëntatieperiode waarin je de school, medestudenten en docenten leert kennen. Je maakt aan de hand van praktische opdrachten kennis met het praktijkgestuurd leren.  

Vaardigheden en kennis
Naast je werk besteed je gemiddeld minimaal 2 dagdelen aan het oefenen van vaardigheden en het opdoen van kennis. Dit doe je in werkplaatsen op school, in de instelling waar je werkt of in een collega-instelling. Je werkt praktijkgestuurd aan alle onderwerpen die voor de opleiding belangrijk zijn. 
 

Persoonlijke route 
Je kijkt regelmatig terug. Begeleid door je docenten en de medewerkers in de instelling ontdek je zo wat je al geleerd hebt en wat je nog moet leren. Je stelt op deze manier je persoonlijke route samen. Omdat je midden in de praktijk staat, kun je de vaardigheden en kennis die je hebt opgedaan in de werkplaatsen meteen weer toepassen. Zo werk je op een effectieve manier toe naar het examen.  

Meer informatie over hoe je leert bij het Friesland College

Wat leer je?

Persoonlijke ontwikkeling 
Je besteedt veel aandacht aan je persoonlijke ontwikkeling. Je leert samenwerken, initiatief nemen, flexibel inspelen op situaties en verantwoordelijkheid nemen voor je eigen toekomst. Hierdoor ben je straks met je diploma op zak niet alleen een goede vakman of vakvrouw. Je bent ook een stevige persoonlijkheid die klaar is voor een succesvolle toekomst! 

Beroepsgerichte onderwerpen 

 • psychologie
 • psychiatrie 
 • sociologie 
 • communicatieve vaardigheden
 • samenwerkingsvaardigheden
 • methodiek
 • ziekteleer
 • wetskennis 

 Algemene vakken 

 • Nederlands 
 • rekenen 
 • loopbaan en burgerschap 
 • Engels 

 

Keuzedelen

Tijdens je mbo-opleiding volg je ook keuzedelen. Daarvan is er in ieder geval één gericht op het beroep en één op algemene ontwikkeling. Je kiest deze zelf (in overleg met je coach). Zo bepaal je jouw unieke route en onderscheid je je richting je toekomstige werkgever. Want keuzedelen die je met een voldoende hebt afgerond, komen ook op je mbo-diploma te staan.

Keuzedelen van de opleiding zijn: 

 • Praktijkonderzoek
 • Mensen met niet aangeboren hersenletsel
 • Persoonlijk profileren
 • Arbo, veiligheid en kwaliteit
 • Wijkgericht werken
 • Zorginnovatie en techniek 
Meer informatie over keuzedelen

Doorleren

Hbo 

 • Culturele en Maatschappelijke Vorming 
 • Maatschappelijk Werk en Dienstverlening 
 • Sociaal Pedagogische Hulpverlening 

Toelating en intake

Om toegelaten te worden tot deze mbo-opleiding moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo heb je een bepaalde (voor)opleiding nodig en moet je meedoen aan de georganiseerde intakeactiviteiten die voor jouw mbo-opleiding gelden.

Voor deze opleiding ben je toelaatbaar met het diploma vmbo-gemengd/theoretisch. Tijdens de intake bespreken we met je wat je verwacht van de opleiding en welk beeld je hebt van de opleiding en het beroep. 

Meer informatie over Toelating en intake

Kosten

Een deel van jouw mbo-opleiding wordt door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap rechtstreeks aan het Friesland College betaald. Het overige lesgeld en eventuele extra kosten komen voor rekening van de student.

Maatwerk voor volwassenen

Voor volwassenen hangt de opleidingsduur af van de kennis en ervaring die je al hebt opgedaan. Want wat je al kunt hoef je niet meer te leren. Dat betekent dat we maatwerk kunnen bieden, passend bij jouw kennis en ervaring. We bespreken dit met je tijdens de intake. 

Om in aanmerking te komen voor maatwerk ben je tenminste 20 jaar en heb je daarnaast 

 • minimaal een mbo-diploma op niveau 3 in de sectorzorg,welzijn, sport of onderwijs. Denk hierbij aan Verzorgende IG, Maatschappelijke zorg 3, (Sociaal) Pedagogisch werk 3, CIOS Sport- en bewegingsleider of Onderwijsassistent 

of  

 • de propedeuse van een hbo-opleiding in de richting zorg, welzijn of onderwijs

of  

 • een ouder vergelijkbaar diploma zoals (Sociaal) Pedagogisch werk, Kinderverzorging/ Jeugdverzorging (KV/JV), MBO Inrichtingswerk (IW), Agogisch werk (AW),IntasZiekenverzorging, MDGO  

én  

 • recente werkervaring in deze richting
 • en ben je in staat om in een jaar voor Nederlands het niveau 3F te behalen.
Kijk voor aanmelden en de actuele informatie op Frieslandcollege.nl