Inburgering
Cursus voor volwassenen

Inburgering

Inburgering A2, B1 of B2 - cursus

Inburgering

Je wilt graag in Nederland blijven wonen en werken.

Wil je graag de Nederlandse nationaliteit krijgen? Of hier voor langere tijd blijven wonen en een toekomst opbouwen? Dan moet je geslaagd zijn voor het inburgeringsexamen. Friesland College heeft de kennis en de mogelijkheden jou te helpen om voor het inburgeringsexamen te slagen.

Daar moet je wel wat voor doen! Onder andere het inburgeringsexamen doen en halen. Dat je zonder goede voorbereiding niet slaagt, begrijpen we natuurlijk als geen ander. Daarom biedt Friesland College inburgeringsonderwijs als een uitstekende voorbereiding op de inburgeringsexamens.

Wat willen we samen bereiken?

 • Dat je slaagt voor het inburgeringsexamen
 • Dat je voldoet aan de eisen van de Wet Inburgering
 • Dat jouw inburgering in Nederland zo goed mogelijk verloopt
 • Dat je de Nederlandse taal zo beheerst dat je je goed kunt redden
 • Dat jij in de Nederlandse samenleving je weg kunt vinden
 • Dat je verder kunt, naar werk of naar een vervolgopleiding

Wat maakt deze opleiding zo uniek en succesvol?

 • Je krijgt les van ervaren docenten
 • Je wordt geholpen met het oefenen voor alle onderdelen van het examen
 • Je oefent zelf veel met de computer
 • Je oefent met Nederlandse mensen in je eigen woonomgeving
 • We bekijken samen met jou wanneer je je lessen kunt volgen
 • Het volgen van een taalstage* is een onderdeel van het lesprogramma

Wie moet er inburgeren?
Inburgeren is verplicht voor iedereen die tussen de 18 en 65 oud is én een verblijfsvergunning heeft én niet in het bezit zijn van een paspoort van een land uit de Europese Unie. Je moet goed opletten dat je je inburgeringsexamens hebt afgerond vóór de handhavingsdatum van je inburgeringstermijn.

Vanaf 01-01-2022 geldt inburgeringsplicht ook voor iedereen uit Turkije. Klik hier voor meer informatie.

Wat heb je nodig?
Om de opleiding te volgen heb je werkboeken en een computer met internet nodig.

Wanneer kan je beginnen?
Dit wordt met je besproken tijdens het intakegesprek. Friesland College werkt met een individuele instroom, doorstroom en uitstroom, op basis van een persoonlijk leertraject. We hebben geen ruimte voor nieuwe alfabetiseringscursisten. 

Meer weten?
Wil je meer weten over het inburgeringsexamen? Neem dan contact op via ons contactformulier of bel op werkdagen tussen 8.30 en 16.00 met 088 – 060 22 00.

Praktische informatie

Hoe leer je?

Je krijgt les van ervaren docenten die je helpen met oefenen voor alle onderdelen van het examen. Daarnaast oefen je zelf veel met de computer en met Nederlandse mensen in je eigen woonomgeving. Het volgen van een taalstage kan een onderdeel zijn van het lesprogramma.

De lengte van het opleidingstraject is afhankelijk van hoe snel je leert en van welke kennis en ervaring je al hebt. Verder is het afhankelijk van hoeveel uren per week je naar school gaat en hoeveel uren je buiten schooltijd bezig bent met Nederlands (huiswerk, stages, vrijwilligerswerk, verenigingen). Tijdens het intakegesprek wordt je individuele leertraject met je besproken.

Wat leer je?

Je leert de Nederlandse taal lezen, spreken, begrijpen en schrijven op A2 niveau. Verder leer je ook allerlei dingen over de Nederlandse samenleving. Als je geslaagd bent kun je je zelf in Nederland redden.

Het inburgeringsexamen bestaat uit zes verplichte onderdelen:

 1. Lezen
 2. Luisteren
 3. Spreken
 4. Schrijven
 5. Kennis van de Nederlandse Samenleving (KNM)
 6. Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt** (ONA)
  **(Tijdens het intakegesprek wordt bekeken of je ONA moet volgen.)

Doorleren

Bij Friesland College kun je allerlei opleidingen volgen. We helpen je graag een keuze te maken die bij jou en de arbeidsmarkt past.

Toelating

Tijdens het intakegesprek wordt samen met jou besproken hoeveel lessen je per week gaat volgen en hoe lang jouw opleiding gaat duren. Na ontvangst van jouw aanmelding, krijg je binnen twee weken een uitnodiging voor een intakegesprek.

Kosten

Om je opleiding voor je inburgeringsexamen te betalen, kun je geld lenen van de overheid (DUO). Deze lening is bedoeld voor de opleiding en het examen. Kijk voor meer informatie op www.duo.nl.

Deel deze pagina via

Kijk voor aanmelden en de actuele informatie op Frieslandcollege.nl