Gymnastiek assistent leider 2
Cursus voor volwassenen

Gymnastiek assistent leider 2

Gymnastiek assistent leider 2 2 - cursus

Wil je een gymnastiek- of turndocent assisteren tijdens de les? Dat kan met het KNGU-diploma Gymnastiek Assistent Leider 2.

Cursus Gymnastiek assistent leider 2 in het kort

  • Startdatum: Kan op elk gewenst moment starten
  • Cursusduur: circa 20 weken
  • Locatie: Heerenveen, of in overleg een andere stageplaats

Met een cursus Gymnastiek Assistent Leider 2 leer je de verschillende grondvormen en profielelementen te herkennen en te beoordelen. Tijdens de stage doe je ervaring op met onderdelen als hulpverlenen/vangen en het aanleren van eenvoudige methodieken.

Je gaat aan de slag met verschillende materialen en toestellen en leert alles over veiligheid.

Praktische informatie

Hoe leer je?

De cursus Gymnastiek Assistent Leider 2 bestaat uit een praktijk deel en een theorie deel. In jouw stage (het praktijk deel) verzorg je zes observatielessen, zeven uitgewerkte lesopdrachten, en twee examenopdrachten (assisteren bij een activiteit en begeleiden van sporters). Je wordt hierbij beoordeeld door een praktijkbegeleider van de vereniging.

De cursus wordt aangeboden door de KNGU. Via het CIOS Heerenveen/Leeuwarden worden afspraken gemaakt over de uitvoeringslocatie en praktijkbegeleider. De cursus kent een flexibele instroom. In overleg met jou zal gekozen worden voor een startmoment.

Wat leer je?

De cursus wordt volledig via praktijk uitgevoerd op een erkend stageadres onder begeleiding van een bevoegde praktijkbegeleider. Tijdens deze stage worden de verschillende grondvormen van bewegen (zoals lopen, springen, schommelen, zwaaien en balanceren) en de verschillende profielelementen (handstandvormen, kleine en grote cirkeldraaien, rollen, vrije- en steunsprongen) doorgenomen. Je leert op eenvoudige wijze de elementen te herkennen en te beoordelen. Tijdens de stage doe je ook ervaring op met onderdelen als hulpverlenen/vangen en het aanleren van eenvoudige methodieken. Daarnaast komen de verschillende materialen en toestellen aan bod en leer je alles over veiligheid. Tijdens de stage worden de door de student uitgewerkte lesopdrachten besproken.

Studiebelasting

De cursus kent een studiebelasting van ongeveer 100 uren, bestaande uit 60 uren stage en ongeveer 40 uren zelfstudie/opdrachten.

Toelating

Om toegelaten te kunnen worden ben je minimaal 16 jaar.

Evaluatie en Erkenning

De cursus duurt ongeveer 20 weken en wordt afgesloten met drie Proeves van Bekwaamheid (PVB). Hierin laat je zien dat je de leerstof beheerst, dat je beschikt over de benodigde vaardigheden en een juiste instelling. Je verzamelt de gemaakte toetsen en de PVB's in een portfolio. Wanneer je de cursus met goed gevolg hebt afgerond, ontvang je het diploma Gymnastiek Assistent Leider 2 van de KNGU. Het diploma geeft géén lesgeefbevoegdheid. Om deze volledige bevoegdheid te krijgen, kun je na deze cursus ook de KNGU-opleiding Trainer Coach Gymsport 3 volgen via het CIOS of de KNGU.

Kosten

200-euro (dit is incl. werkdocument, examen en diploma). Soms betaalt je werkgever (een deel van) de kosten. Bekijk ook de informatie over subsidiemogelijkheden en belastingvoordeel.

Meer informatie

Voor vragen en informatie over deze cursus kun je contact opnemen met: expertisecentrumcios@fcroc.nl.

Deel deze pagina via

Kijk voor aanmelden en de actuele informatie op Frieslandcollege.nl