Friesland College Friesland College Friesland College

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

Niveau 4 - bbl, bol - 3 jaar

Leeuwarden & Heerenveen

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker Niveau 4 - bbl, bol

Elk kind is bij jou in goede handen

Leuke, uitdagende en creatieve activiteiten inzetten bij de begeleiding van kinderen met een achterstand in hun ontwikkeling. Veroorzaakt door bijvoorbeeld gedragsproblemen of een handicap. Dat is naast verzorgen en coördineren een van je belangrijkste taken als gespecialiseerd pedagogisch medewerker. Ook ben je het aanspreekpunt voor ouders, collega’s en andere betrokkenen van kinderen met specifieke begeleidingsvragen.

Jouw toekomst

Wat houdt het beroep in?

Als gespecialiseerd pedagogisch medewerker stel je een activiteitenprogramma op en lever je een bijdrage aan de ontwikkeling en uitvoering van een begeleidingsplan. Je biedt opvang en persoonlijke verzorging. Ook draag je zorg voor huishoudelijke werkzaamheden.

Daarnaast bied je (specifieke) ontwikkelingsgerichte activiteiten aan en heb je coördinerende taken. Bovendien voer je gesprekken met ouders/opvoeders en het kind.

Waar kun je werken?

Je kunt op de volgende werkplekken terechtkomen:

 • kinderdagverblijf
 • buitenschoolse opvang
 • peuterspeelzaal
 • integraal kindcentrum
 • het onderwijs (basisschool, brede school, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs)
 • organisaties die ondersteuning bieden aan kinderen of jongeren, bijvoorbeeld vanwege hun leef- of opvoedingssituatie of omdat ze een zintuigelijke, lichamelijke of verstandelijke beperking hebben.

Deze video is afkomstig van SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) en geeft een algemene indruk van de praktijk en het werkveld.

Bol

Je start in een basisjaar, samen met studenten van de opleidingen Onderwijsassistent en Gespecialiseerd pedagogisch werk. Je doet ervaring op met werken in een integraal kindcentrum dat diensten als kinderopvang, buitenschoolse opvang en vaak ook peuterspeelzaalwerk aanbiedt.

Na het basisjaar maak je een definitieve keuze voor een profiel. Je krijgt dan te maken met de onderwerpen en keuzedelen die daarbij horen.

Je hebt elk schooljaar een vaste studieloopbaanbegeleider die je ondersteunt bij je opleiding.

Praktijkroute
Je kunt je opleiding ook volgen in de praktijkroute. In Leeuwarden onder andere bij Proloog en Stichting Kinderopvang Friesland. In Heerenveen bij De Basis, Meilân, Kinderwoud, Het Nordwin college en SO Fryslân in Heerenveen. Vanaf de eerste dag van je opleiding ben je hier te vinden als collega in opleiding. Je wordt wekelijks voor vijftien uren gekoppeld aan een medewerker van de organisatie. Je volgt daar voor een groot deel ook je lessen (ongeveer vijftien uren). Reken daarnaast ongeveer op tien uren zelfstudie.

Door deze manier van leren ontstaat er een directe verbinding tussen praktijk en theorie. Met je studieloopbaanbegeleider bespreek je de voortgang en houd je bij wat je nog moet leren voor je opleiding Zo plannen jullie samen jouw route naar het diploma.

Meer creativiteit door aansluiting bij D'Drive
Door de aansluiting van deze opleiding bij D'Drive, school voor Creatieve industrie & Pedagogisch werk, brengen we meer creativiteit in de opleiding. Zo krijg je een groter palet aan creatieve activiteiten die je met groepen kunt doen.

Bbl

Het is belangrijk dat je bij aanvang van deze opleiding al een werkplek hebt gevonden voor minimaal twintig uren per week bij een erkend leerbedrijf. Je bent daarnaast een tot twee dagen per week op school. De duur van de opleiding is afhankelijk van jouw vooropleiding en studievoortgang.

Je start in een basisjaar, samen met studenten van de opleidingen Onderwijsassistent en Gespecialiseerd pedagogisch werk. Na dit basisjaar maak je een definitieve keuze voor een profiel. Je krijgt dan te maken met onderwerpen en keuzedelen gericht op je gekozen profiel.

Je hebt elk schooljaar een vaste studieloopbaanbegeleider die je ondersteunt bij je opleiding.

Meer creativiteit door aansluiting bij D'Drive
Door de aansluiting van deze opleiding bij D'Drive, school voor Creatieve industrie & Pedagogisch werk, brengen we meer creativiteit in de opleiding. Zo krijg je een groter palet aan creatieve activiteiten die je met groepen kunt doen.

Meer informatie over hoe je leert bij het Friesland College

Persoonlijke ontwikkeling
Je besteedt veel aandacht aan je persoonlijke ontwikkeling. Je leert samenwerken, initiatief nemen, flexibel inspelen op situaties en verantwoordelijkheid nemen voor je eigen toekomst. Hierdoor ben je straks met je diploma op zak niet alleen een goede vakman of vakvrouw. Je bent ook een stevige persoonlijkheid die klaar is voor een succesvolle toekomst.

Beroepsgerichte onderwerpen: 

 • ontwikkelingspsychologie
 • pedagogiek
 • doelgroepen en beperkingen
 • sociaal-communicatieve vaardigheden
 • activiteiten
 • methodisch werken
 • observeren/ rapporteren
 • professionaliteit
 • huishoudelijke werkzaamheden 

Algemene vakken: 

 • Nederlands
 • rekenen
 • Loopbaan en Burgerschap
 • Engels

Tijdens je mbo-opleiding volg je ook keuzedelen. Daarvan is er in ieder geval één gericht op het beroep en één op algemene ontwikkeling. Je kiest deze zelf (in overleg met je coach). Zo bepaal je jouw unieke route en onderscheid je je richting je toekomstige werkgever. Want keuzedelen die je met een voldoende hebt afgerond, komen ook op je mbo-diploma te staan.

We bieden onder meer de volgende keuzedelen aan:

 • De baby
 • Gekwalificeerd nanny
 • Expressief talent
 • Combinatiefunctionaris
 • Nederlands 3F
 • Fries
 • Jeugd- en opvoedhulp
 • Programmeren met kinderen
 • Ontwikkelingsgericht werken in de voor- en vroegschoolse educatie 

Keuzedelen voor examinering doorstroom pabo:

 • Aardrijkskunde
 • Geschiedenis
 • Natuur en techniek
Meer informatie over keuzedelen

Na deze opleiding kun je verder met de volgende hbo-opleidingen:

 • Social work
 • Pedagogiek
 • Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

Om toegelaten te worden tot deze mbo-opleiding moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo heb je een bepaalde (voor)opleiding nodig en moet je meedoen aan de georganiseerde intakeactiviteiten die voor jouw mbo-opleiding gelden.

Voor deze opleiding geldt dat je een van de volgende toelatingspapieren nodig hebt:

 • diploma vmbo-k
 • overgangsbewijs naar 4-havo
 • mbo-diploma Verzorgende of Maatschappelijke zorg 3 

Je krijgt een intakegesprek. Voordat je start met de opleiding moet je in het bezit zijn van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag).

Meer informatie over Toelating en intake

Een deel van jouw mbo-opleiding wordt door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap rechtstreeks aan het Friesland College betaald. Het overige lesgeld en eventuele extra kosten komen voor rekening van de student.

OpMaat-traject
Soms kun je de opleiding versneld volgen via het OpMaat-traject. Naast de algemene toelatingseisen zijn de criteria hiervoor:

 • je voldoet aan de wettelijke toelatingseisen voor niveau 3
 • je hebt extra leerervaring
 • je hebt werkervaring in een bij de opleiding passend werkveld
 • je niveau van Nederlands en rekenen is minimaal 1F
 • je bent minimaal 18 jaar
 • je hebt vóór de start van de opleiding zelf een stageplaats gevonden
 • je bent in het bezit van een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). 

Bij de aanmelding voor een OpMaat-traject schrijf je een motivatiebrief.

Voorafgaand aan de start van het OpMaat-traject doorlopen we met jou een EVC-procedure. Daarbij maken we inzichtelijk waar jouw mogelijkheden liggen voor eventuele versnelling.

Lees hier de ervaringen met bbl-opleidingen voor volwassenen

 • Friesland College leidt medewerkers Kinderwoud op naar niveau 4
  De kinderopvang is voortdurend in beweging. Nieuwe regels, andere inzichten… Het vak vraagt dan ook om professionals die mee bewegen en zich een Leven Lang Ontwikkelen, zoals dat tegenwoordig heet. Zo gingen 25 medewerkers van Kinderwoud de uitdaging aan om zich in een BBL-traject van 1,5 jaar op het Friesland College verder te scholen tot Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker op mbo-niveau 4. Dat was een succes. ‘Het was leuk én we hebben samen flinke stappen gemaakt.’

Hoe leer je?

Bol

Je start in een basisjaar, samen met studenten van de opleidingen Onderwijsassistent en Gespecialiseerd pedagogisch werk. Je doet ervaring op met werken in een integraal kindcentrum dat diensten als kinderopvang, buitenschoolse opvang en vaak ook peuterspeelzaalwerk aanbiedt.

Na het basisjaar maak je een definitieve keuze voor een profiel. Je krijgt dan te maken met de onderwerpen en keuzedelen die daarbij horen.

Je hebt elk schooljaar een vaste studieloopbaanbegeleider die je ondersteunt bij je opleiding.

Praktijkroute
Je kunt je opleiding ook volgen in de praktijkroute. In Leeuwarden onder andere bij Proloog en Stichting Kinderopvang Friesland. In Heerenveen bij De Basis, Meilân, Kinderwoud, Het Nordwin college en SO Fryslân in Heerenveen. Vanaf de eerste dag van je opleiding ben je hier te vinden als collega in opleiding. Je wordt wekelijks voor vijftien uren gekoppeld aan een medewerker van de organisatie. Je volgt daar voor een groot deel ook je lessen (ongeveer vijftien uren). Reken daarnaast ongeveer op tien uren zelfstudie.

Door deze manier van leren ontstaat er een directe verbinding tussen praktijk en theorie. Met je studieloopbaanbegeleider bespreek je de voortgang en houd je bij wat je nog moet leren voor je opleiding Zo plannen jullie samen jouw route naar het diploma.

Meer creativiteit door aansluiting bij D'Drive
Door de aansluiting van deze opleiding bij D'Drive, school voor Creatieve industrie & Pedagogisch werk, brengen we meer creativiteit in de opleiding. Zo krijg je een groter palet aan creatieve activiteiten die je met groepen kunt doen.

Bbl

Het is belangrijk dat je bij aanvang van deze opleiding al een werkplek hebt gevonden voor minimaal twintig uren per week bij een erkend leerbedrijf. Je bent daarnaast een tot twee dagen per week op school. De duur van de opleiding is afhankelijk van jouw vooropleiding en studievoortgang.

Je start in een basisjaar, samen met studenten van de opleidingen Onderwijsassistent en Gespecialiseerd pedagogisch werk. Na dit basisjaar maak je een definitieve keuze voor een profiel. Je krijgt dan te maken met onderwerpen en keuzedelen gericht op je gekozen profiel.

Je hebt elk schooljaar een vaste studieloopbaanbegeleider die je ondersteunt bij je opleiding.

Meer creativiteit door aansluiting bij D'Drive
Door de aansluiting van deze opleiding bij D'Drive, school voor Creatieve industrie & Pedagogisch werk, brengen we meer creativiteit in de opleiding. Zo krijg je een groter palet aan creatieve activiteiten die je met groepen kunt doen.

Meer informatie over hoe je leert bij het Friesland College

Wat leer je?

Persoonlijke ontwikkeling
Je besteedt veel aandacht aan je persoonlijke ontwikkeling. Je leert samenwerken, initiatief nemen, flexibel inspelen op situaties en verantwoordelijkheid nemen voor je eigen toekomst. Hierdoor ben je straks met je diploma op zak niet alleen een goede vakman of vakvrouw. Je bent ook een stevige persoonlijkheid die klaar is voor een succesvolle toekomst.

Beroepsgerichte onderwerpen: 

 • ontwikkelingspsychologie
 • pedagogiek
 • doelgroepen en beperkingen
 • sociaal-communicatieve vaardigheden
 • activiteiten
 • methodisch werken
 • observeren/ rapporteren
 • professionaliteit
 • huishoudelijke werkzaamheden 

Algemene vakken: 

 • Nederlands
 • rekenen
 • Loopbaan en Burgerschap
 • Engels

Keuzedelen

Tijdens je mbo-opleiding volg je ook keuzedelen. Daarvan is er in ieder geval één gericht op het beroep en één op algemene ontwikkeling. Je kiest deze zelf (in overleg met je coach). Zo bepaal je jouw unieke route en onderscheid je je richting je toekomstige werkgever. Want keuzedelen die je met een voldoende hebt afgerond, komen ook op je mbo-diploma te staan.

We bieden onder meer de volgende keuzedelen aan:

 • De baby
 • Gekwalificeerd nanny
 • Expressief talent
 • Combinatiefunctionaris
 • Nederlands 3F
 • Fries
 • Jeugd- en opvoedhulp
 • Programmeren met kinderen
 • Ontwikkelingsgericht werken in de voor- en vroegschoolse educatie 

Keuzedelen voor examinering doorstroom pabo:

 • Aardrijkskunde
 • Geschiedenis
 • Natuur en techniek
Meer informatie over keuzedelen

Doorleren

Na deze opleiding kun je verder met de volgende hbo-opleidingen:

 • Social work
 • Pedagogiek
 • Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

Toelating en intake

Om toegelaten te worden tot deze mbo-opleiding moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo heb je een bepaalde (voor)opleiding nodig en moet je meedoen aan de georganiseerde intakeactiviteiten die voor jouw mbo-opleiding gelden.

Voor deze opleiding geldt dat je een van de volgende toelatingspapieren nodig hebt:

 • diploma vmbo-k
 • overgangsbewijs naar 4-havo
 • mbo-diploma Verzorgende of Maatschappelijke zorg 3 

Je krijgt een intakegesprek. Voordat je start met de opleiding moet je in het bezit zijn van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag).

Meer informatie over Toelating en intake

Kosten

Een deel van jouw mbo-opleiding wordt door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap rechtstreeks aan het Friesland College betaald. Het overige lesgeld en eventuele extra kosten komen voor rekening van de student.

Volwassenen

OpMaat-traject
Soms kun je de opleiding versneld volgen via het OpMaat-traject. Naast de algemene toelatingseisen zijn de criteria hiervoor:

 • je voldoet aan de wettelijke toelatingseisen voor niveau 3
 • je hebt extra leerervaring
 • je hebt werkervaring in een bij de opleiding passend werkveld
 • je niveau van Nederlands en rekenen is minimaal 1F
 • je bent minimaal 18 jaar
 • je hebt vóór de start van de opleiding zelf een stageplaats gevonden
 • je bent in het bezit van een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). 

Bij de aanmelding voor een OpMaat-traject schrijf je een motivatiebrief.

Voorafgaand aan de start van het OpMaat-traject doorlopen we met jou een EVC-procedure. Daarbij maken we inzichtelijk waar jouw mogelijkheden liggen voor eventuele versnelling.

Lees hier de ervaringen met bbl-opleidingen voor volwassenen

 • Friesland College leidt medewerkers Kinderwoud op naar niveau 4
  De kinderopvang is voortdurend in beweging. Nieuwe regels, andere inzichten… Het vak vraagt dan ook om professionals die mee bewegen en zich een Leven Lang Ontwikkelen, zoals dat tegenwoordig heet. Zo gingen 25 medewerkers van Kinderwoud de uitdaging aan om zich in een BBL-traject van 1,5 jaar op het Friesland College verder te scholen tot Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker op mbo-niveau 4. Dat was een succes. ‘Het was leuk én we hebben samen flinke stappen gemaakt.’
Kijk voor aanmelden en de actuele informatie op Frieslandcollege.nl