Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 - BBL, BOL

Elk kind is bij jou in goede handen

Leuke, uitdagende en creatieve activiteiten inzetten bij de begeleiding van kinderen met een achterstand in hun ontwikkeling. Veroorzaakt door bijvoorbeeld gedragsproblemen of een handicap. Dat is naast verzorgen en coördineren een van je belangrijkste taken als gespecialiseerd pedagogisch medewerker. Ook ben je het aanspreekpunt voor ouders, collega’s en andere betrokkenen van kinderen met specifieke begeleidingsvragen.

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker in het kort

Wat houdt het beroep in?

Als gespecialiseerd pedagogisch medewerker stel je een activiteitenprogramma op en lever je een bijdrage aan de ontwikkeling en uitvoering van een begeleidingsplan. Je biedt opvang en persoonlijke verzorging. Ook draag je zorg voor huishoudelijke werkzaamheden.

Daarnaast bied je (specifieke) ontwikkelingsgerichte activiteiten aan en heb je coördinerende taken. Bovendien voer je gesprekken met ouders/opvoeders en het kind.

Waar kun je werken?

Je kunt op de volgende werkplekken terechtkomen:

 • kinderdagverblijf
 • buitenschoolse opvang
 • peuterspeelzaal
 • integraal kindcentrum
 • het onderwijs (basisschool, brede school, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs)
 • organisaties die ondersteuning bieden aan kinderen of jongeren, bijvoorbeeld vanwege hun leef- of opvoedingssituatie of omdat ze een zintuigelijke, lichamelijke of verstandelijke beperking hebben.

Deze video is afkomstig van SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) en geeft een algemene indruk van de praktijk en het werkveld.

Praktische informatie

Hoe leer je?

Bol (school en stage)

Je start in een basisjaar, samen met studenten van de opleidingen Onderwijsassistent en Gespecialiseerd pedagogisch werk. Je doet ervaring op met werken in een integraal kindcentrum dat diensten als kinderopvang, buitenschoolse opvang en vaak ook peuterspeelzaalwerk aanbiedt.

Na het basisjaar maak je een definitieve keuze voor een profiel. Je krijgt dan te maken met de onderwerpen en keuzedelen die daarbij horen.

Je hebt elk schooljaar een vaste studieloopbaanbegeleider die je ondersteunt bij je opleiding.

Bbl (werken en leren)

Bij een bbl-opleiding heb je een betaalde baan voor ongeveer vier dagen per week en ga je één dag per week naar school. Deze route is bedoeld voor studenten van 18 jaar en ouder bent en al een bij voorkeur een betaalde baan in het onderwijs hebt. Heb je nu nog geen betaalde baan in het onderwijs, maar binnen een jaar waarschijnlijk wel? Dan kun je ook goed voor deze variant kiezen.

Ben je 18 jaar of ouder en heb je nog geen betaalde baan in het onderwijs, dan kun je starten met de opleiding bij het team Maatwerk. Dit is een bol-opleiding. Ben je 16 of 17 jaar, dan adviseren wij je om te starten in de bol-opleiding regulier (school en stage).

Het is dus belangrijk dat je bij de start van de bbl-opleiding al een werkplek hebt gevonden voor gemiddeld 18 uur per week bij een erkend leerbedrijf. ​Je bent daarnaast één dag per week op school. Naast deze schooldag vraagt de opleiding één zelfstudiedag. De duur van de opleiding is 2 tot 3 jaar. Je komt in een gecombineerde groep met studenten van de opleidingen Onderwijsassistent, ​Pedagogisch Medewerker Kinderopvang en Gespecialiseerd pedagogisch medewerker. Het programma bestaat uit Nederlands, Engels, rekenen & burgerschap, beroepsvakken en keuzedelen. 

Je hebt elk schooljaar een vaste studieloopbaanbegeleider die je ondersteunt bij je opleiding.

De Gespecialiseerd pedagogisch medewerker richt zich op het werken met kinderen van 0 tot 16 jaar binnen bijv. de kinderopvang, IKC, BSO of Peuterspeelzaal.  

Meer creativiteit door aansluiting bij D'Drive

Door de aansluiting van deze opleiding bij D'Drive, school voor Creatieve industrie & Pedagogisch werk, brengen we meer creativiteit in de opleiding. Zo krijg je een groter palet aan creatieve activiteiten die je met groepen kunt doen.

Meer informatie over hoe je leert bij het Friesland College

Wat leer je?

Persoonlijke ontwikkeling

Je besteedt veel aandacht aan je persoonlijke ontwikkeling. Je leert samenwerken, initiatief nemen, flexibel inspelen op situaties en verantwoordelijkheid nemen voor je eigen toekomst. Hierdoor ben je straks met je diploma op zak niet alleen een goede vakman of vakvrouw. Je bent ook een stevige persoonlijkheid die klaar is voor een succesvolle toekomst.

Beroepsgerichte onderwerpen: 

 • ontwikkelingspsychologie
 • pedagogiek
 • doelgroepen en beperkingen
 • sociaal-communicatieve vaardigheden
 • activiteiten
 • methodisch werken
 • observeren/ rapporteren
 • professionaliteit
 • huishoudelijke werkzaamheden

Algemene vakken: 

 • Nederlands
 • rekenen
 • Loopbaan en Burgerschap
 • Engels

Keuzedelen

We bieden onder meer de volgende keuzedelen aan:

 • De baby
 • Gekwalificeerd nanny
 • Expressief talent
 • Combinatiefunctionaris
 • Nederlands 3F
 • Fries
 • Jeugd- en opvoedhulp
 • Programmeren met kinderen
 • Ontwikkelingsgericht werken in de voor- en vroegschoolse educatie

De resultaten van je keuzedelen tellen mee voor je opleiding.

Meer informatie over keuzedelen

Doorleren

Na deze opleiding kun je verder met de volgende hbo-opleidingen:

 • Social work
 • Pedagogiek
 • Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

Kosten

Voor stages moet je in het bezit zijn van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) en ingeschreven zijn in het personenregister. In 2022 kost een VOG € 41,35. Ook moet je je inschrijven voor het personenregister. Dat kost eenmalig € 12,00.

Je moet ook in het bezig van een laptop zijn.

Meer informatie over opleidingskosten

Volwassenen

OpMaat-traject

Soms kun je de opleiding versneld volgen via het OpMaat-traject. Naast de algemene toelatingseisen zijn de criteria hiervoor:

 • je voldoet aan de wettelijke toelatingseisen voor niveau 3
 • je hebt extra leerervaring
 • je hebt werkervaring in een bij de opleiding passend werkveld
 • je niveau van Nederlands en rekenen is minimaal 1F
 • je bent minimaal 18 jaar
 • je hebt vóór de start van de opleiding zelf een stageplaats gevonden
 • je bent in het bezit van een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Lees hier de ervaringen met bbl-opleidingen voor volwassenen

 • Friesland College leidt medewerkers Kinderwoud op naar niveau 4
  De kinderopvang is voortdurend in beweging. Nieuwe regels, andere inzichten… Het vak vraagt dan ook om professionals die mee bewegen en zich een Leven Lang Ontwikkelen, zoals dat tegenwoordig heet. Zo gingen 25 medewerkers van Kinderwoud de uitdaging aan om zich in een BBL-traject van 1,5 jaar op het Friesland College verder te scholen tot Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker op mbo-niveau 4. Dat was een succes. ‘Het was leuk én we hebben samen flinke stappen gemaakt.’

Studie in cijfers

Studie in Cijfers geeft objectieve informatie over deze opleiding en de kansen van deze opleiding op de arbeidsmarkt, daarnaast vergelijkt het de opleiding met de landelijke cijfers.

Bekijk de Studie in Cijfers van deze opleiding >

Deel deze pagina via

Kijk voor aanmelden en de actuele informatie op Frieslandcollege.nl