Cursus Duits
Cursus voor volwassenen

Cursus Duits

Cursus Duits 2 - cursus

Taalcursus Duits

Een online cursus voor werkgevers, werkzoekenden en werkenden die zich (beter) in het Duits willen kunnen redden en zo hun kansen op de arbeidsmarkt willen vergroten.

Je kan voor deze cursus gebruik maken van subsidie vanuit ‘Het Noorden Leert Door’. Onderaan deze pagina lees je hier meer over.

Cursus Duits in het kort

 • Startdatum: 7 februari 2023
 • Deelnemers: minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers
 • Cursusduur: 20 avondlessen van 1 ½ uur
 • Lesmoment: dinsdagavond van 19.00-20.30 uur
 • Locatie: Online
 • Studiebelasting: 60-150 uur, afhankelijk van je leerdoel en wijze van afronding (zie punt evaluatie en erkenning)
 • Kosten: € 990,-
 • Niveau: afhankelijk van je eigen startniveau (A1/A2, A2/B1, B1/B2)

Cursus Duits in de praktijk

Tijdens deze cursus Duits leer je de meest gesproken moedertaal in Europa. Je kunt dan makkelijker communiceren met klanten in o.a. horeca, toerisme en de cultuursector. Denk hierbij aan het kunnen vertalen van de menukaart of in het Duits instructies kunnen geven bij de verhuur van een zeilboot. Dit zal voor een extra fijne klantbeleving bij Duitstalige gasten zorgen.

Maar ook in de handel, logistiek, zorg, techniek en luchtvaart is Duits vaak van onschatbare waarde. Want er komen niet alleen heel veel Duitstaligen naar Nederland op vakantie; Duitsland is ook de belangrijkste handelspartner van Nederland! En als je als werknemer de Duitse taal beheerst en bijvoorbeeld een offerte in het Duits kunt sturen, heb je natuurlijk een streepje voor op de arbeidsmarkt.

Je gaat vanuit je eigen startniveau, leervraag en beroepspraktijk online aan de slag met het ontwikkelen van je Duitse taalvaardigheden. Ook voor de werkzoekende is dit keuzedeel een uitstekende toevoeging op het CV.

Praktische informatie

Hoe leer je?

De nadruk tijdens deze cursus Duits ligt op maatwerk en de praktische toepasbaarheid van de Duitse taal. Het aanbod en de werkwijze worden daarom zo goed mogelijk afgestemd op jouw leervraag en (toekomstige) beroepspraktijk.

Online lessen

Naast de wekelijkse bijeenkomsten onder begeleiding van een ervaren docent, biedt deze cursus jou een digitale leeromgeving, die 24/7 tot je beschikking staat. Zo kun je zelf bepalen, wanneer en hoe vaak je tijd aan de ontwikkeling van je taalvaardigheid besteedt.

De docent ondersteunt jou hierbij met tips, feedback en passende taalactiviteiten.

Praktijkgestuurd leren

Het aanbod is gericht op leren door doen. Dat betekent, dat je van begin af aan actief met de taal bezig bent. De hiervoor benodigde basiskennis ontwikkel je al doende en deels onbewust met behulp van diverse bronnen.

Wat leer je?

De cursus bestaat uit meerdere onderdelen. De precieze inhoud wordt afgestemd op jouw wensen. Hieronder vallen:

 • Schriftelijk communiceren (bijv. e-mail, offerte, contract schrijven)
 • Mondeling communiceren (bijv. informatie vragen, uitleg geven, bedieningsgesprek)
 • Geschreven informatie begrijpen (bijv. gebruiksaanwijzing, advertentie, boekingsaanvraag)
 • Gesproken informatie begrijpen (bijv. instructie, nieuwsbericht, klacht van gast of klant)
 • Ondersteunende basiskennis, taalregels en strategieën.

Studiebelasting

 • 20 wekelijkse lessen
 • 60-150 uur afhankelijk van je leerdoel en wijze van afronding.

Toelating

Toegankelijk voor iedereen. Het aanbod kan worden afgestemd op jouw leervraag en startniveau.

Evaluatie en erkenning

Met een taalverklaring

In deze taalverklaring wordt voor elke taalvaardigheid het door jou behaalde niveau vermeld. De mogelijke vaardigheden zijn: spreken, gesprek voeren, schrijven, lezen en luisteren.

Bij deze manier van afronding kun je je op de ontwikkeling van de kennis en vaardigheden richten, die voor jou het meest van belang zijn.

Je ontvangt de taalverklaring aan het einde van de cursus via de post.

Met een certificaat voor het keuzedeel Duits in het beroepsonderwijs

Hiervoor leg je een examen af in Leeuwarden voor de onderdelen luisteren, lezen, gesprek voeren, spreken en schrijven.

Bij deze manier van afronden ligt de focus op de ontwikkeling van alle 5 vaardigheden en het daaraan gekoppelde examen. Er zal hierdoor minder ruimte zijn voor de ontwikkeling van een specifieke, voor jou belangrijke vaardigheid.

Kosten

€ 990,- incl. taalverklaring of certificaat.

Het Noorden Leert Door

De subsidieregeling Het Noorden Leert Door is er voor iedereen tussen de 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd. Het maakt daarbij dus niet uit of je in loondienst bent, een flexibel contract hebt, werk zoekt of zelfstandige/zzp’er bent. Via deze subsidieregeling kun je gebruik maken van kosteloze scholing!

Friesland College heeft, samen met een aantal partners in de Noordelijke provincies, deze subsidieaanvraag toegewezen gekregen. Onder de naam ‘Het Noorden Leert door’ is hieruit een aanbod opgesteld van cursussen die met deze subsidie gefinancierd kunnen worden. Wil je gebruik maken van deze subsidie, meld je dan hier aan.

Klik hier voor meer informatie over Het Noorden Leert Door.

Bekijk hier het volledige aanbod

Meer informatie

Voor vragen en/of meer informatie over deze cursus kun je contact opnemen met: m.vanlenthe@fcroc.nl.

Deel deze pagina via

Misschien ook interessant voor jou
Kijk voor aanmelden en de actuele informatie op Frieslandcollege.nl