Cursus Duits
Cursus voor volwassenen

Cursus Duits

Cursus Duits 2 - cursus

Taalcursus Duits

Een online cursus voor werkgevers, werkzoekenden en werkenden die zich (beter) in het Duits willen kunnen redden en zo hun kansen op de arbeidsmarkt willen vergroten.

Je kan voor deze cursus gebruik maken van het STAP-budget. Onderaan deze pagina lees je hier meer over.

Cursus Duits in het kort

 • Startdatum: dinsdag 13 september 2022
 • Deelnemers: minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers
 • Cursusduur: 20 avondlessen van 1 ½ uur
 • Lesmoment: dinsdagavond van 19.00-20.30 uur
 • Locatie: Online
 • Studiebelasting: 60-150 uur, afhankelijk van je leerdoel en wijze van afronding (zie punt evaluatie en erkenning)
 • Kosten: € 990,-

Cursus Duits in de praktijk

Tijdens deze cursus Duits leer je de meest gesproken moedertaal in Europa. Je kunt dan makkelijker communiceren met klanten in o.a. horeca, toerisme en de cultuursector. Denk hierbij aan het kunnen vertalen van de menukaart of in het Duits instructies kunnen geven bij de verhuur van een zeilboot. Dit zal voor een extra fijne klantbeleving bij Duitstalige gasten zorgen.

Maar ook in de handel, logistiek, zorg, techniek en luchtvaart is Duits vaak van onschatbare waarde. Want er komen niet alleen heel veel Duitstaligen naar Nederland op vakantie; Duitsland is ook de belangrijkste handelspartner van Nederland! En als je als werknemer de Duitse taal beheerst en bijvoorbeeld een offerte in het Duits kunt sturen, heb je natuurlijk een streepje voor op de arbeidsmarkt.

Je gaat vanuit je eigen startniveau, leervraag en beroepspraktijk online aan de slag met het ontwikkelen van je Duitse taalvaardigheden. Ook voor de werkzoekende is dit keuzedeel een uitstekende toevoeging op het CV.

Praktische informatie

Hoe leer je?

De nadruk tijdens deze cursus Duits ligt op maatwerk en de praktische toepasbaarheid van de Duitse taal. Het aanbod en de werkwijze worden daarom zo goed mogelijk afgestemd op jouw leervraag en (toekomstige) beroepspraktijk.

Online lessen

Naast de wekelijkse bijeenkomsten onder begeleiding van een ervaren docent, biedt deze cursus jou een digitale leeromgeving, die 24/7 tot je beschikking staat. Zo kun je zelf bepalen, wanneer en hoe vaak je tijd aan de ontwikkeling van je taalvaardigheid besteedt.

De docent ondersteunt jou hierbij met tips, feedback en passende taalactiviteiten.

Praktijkgestuurd leren

Het aanbod is gericht op leren door doen. Dat betekent, dat je van begin af aan actief met de taal bezig bent. De hiervoor benodigde basiskennis ontwikkel je al doende en deels onbewust met behulp van diverse bronnen.

Wat leer je?

De cursus bestaat uit meerdere onderdelen. De precieze inhoud wordt afgestemd op jouw wensen. Hieronder vallen:

 • Schriftelijk communiceren (bijv. e-mail, offerte, contract schrijven)
 • Mondeling communiceren (bijv. informatie vragen, uitleg geven, bedieningsgesprek)
 • Geschreven informatie begrijpen (bijv. gebruiksaanwijzing, advertentie, boekingsaanvraag)
 • Gesproken informatie begrijpen (bijv. instructie, nieuwsbericht, klacht van gast of klant)
 • Ondersteunende basiskennis, taalregels en strategieën.

Studiebelasting

 • 20 wekelijkse lessen
 • 60-150 uur afhankelijk van je leerdoel en wijze van afronding.

Toelating

Toegankelijk voor iedereen. Het aanbod kan worden afgestemd op jouw leervraag en startniveau.

Evaluatie en erkenning

Met een taalverklaring

In deze taalverklaring wordt voor elke taalvaardigheid het door jou behaalde niveau vermeld. De mogelijke vaardigheden zijn: spreken, gesprek voeren, schrijven, lezen en luisteren.

Bij deze manier van afronding kun je je op de ontwikkeling van de kennis en vaardigheden richten, die voor jou het meest van belang zijn.

Je ontvangt de taalverklaring aan het einde van de cursus via de post.

Met een certificaat voor het keuzedeel Duits in het beroepsonderwijs

Hiervoor leg je een examen af in Leeuwarden voor de onderdelen luisteren, lezen, gesprek voeren, spreken en schrijven.

Bij deze manier van afronden ligt de focus op de ontwikkeling van alle 5 vaardigheden en het daaraan gekoppelde examen. Er zal hierdoor minder ruimte zijn voor de ontwikkeling van een specifieke, voor jou belangrijke vaardigheid.

Kosten

€ 990,- incl. taalverklaring of certificaat.

STAP-budget

€ 1.000 korting op een cursus of opleiding met het STAP-budget.

Deze cursus of opleiding is te volgen met het STAP-budget. Wil je hier gebruik van maken? Geef dit dan aan op het aanmeldformulier en vraag je STAP-budget aan bij het UWV.

Het STAP-budget is een opleidingsbudget van de Rijksoverheid van maximaal €1.000,- die je als volwassene (jaarlijks) kunt gebruiken voor scholing en ontwikkeling. De rijksoverheid wil met STAP (Stimulering Arbeidsmarkt Positie) dat mensen met hun eigen persoonlijke loopbaanontwikkeling aan de slag gaan. Zo krijgt iedereen meer kans bij het houden van zijn of haar baan of om een andere baan te vinden.

Voor meer informatie over het STAP-budget klik hier.

Bekijk hier het volledige STAP-aanbod

Meer informatie

Voor vragen en/of meer informatie over deze cursus kun je contact opnemen met: fc-extra@fcroc.nl.

Deel deze pagina via

Kijk voor aanmelden en de actuele informatie op Frieslandcollege.nl