Bewegingsagoog

Bewegingsagoog

Bewegingsagoog 4 - BOL

Beweging als middel om mensen te helpen

Je vindt het een challenge om mensen in beweging te brengen. Omdat je weet dat sporten en bewegen goed en gezond is. Je vind het een nog grotere uitdaging om dit te doen met mannen, vrouwen en kinderen die op lichamelijk, sociaal, emotioneel of cognitief terrein specifieke coaching nodig hebben. Denk bijvoorbeeld aan rolstoelgebruikers, ouderen, patiënten of gedetineerden.

Je vindt het interessant om je in te leven in de mensen met wie je werkt. Je kent hun situatie en achtergrond en weet wat ze wel en niet kunnen. Je bedenkt en presenteert specifieke sport- en spelvormen, recreatieve bezigheden of uitnodigende ’bewegingservaringen’. Zo zet je beweging in als middel om het welzijn van je cliënten te verbeteren. Mooi werk toch!

Let op: je geeft bij je aanmelding voor deze opleiding aan welke locatie je voorkeur heeft. Hier houden we zoveel mogelijk rekening mee.

Bewegingsagoog in het kort

Wat houdt het beroep in?

Aanbieden van sport- en bewegingsactiviteiten (SB-activiteiten) aan mensen met een lichamelijke, verstandelijke en/of sociale beperking. Dat is wat je doet als bewegingsagoog. Je stelt eerst vast welke SB-activiteiten mogelijk zijn en stelt vervolgens een agogisch SB-programma op. Je zet de projecten op en zorgt voor de uitvoering.  Daarbij monitor je of de gestelde doelen bereikt zijn.

Ook voer je beheer- en onderhoudstaken uit, doe je front- en backofficewerkzaamheden en heb je coördinerende en beleidsondersteunende taken. Indien nodig pas je EHBSO (eerste hulp bij sportongelukken) toe en reanimatie

Waar kun je werken?

 • Revalidatiecentra
 • Ziekenhuizen
 • Jeugdhulpverlening
 • Psychiatrische behandelcentra
 • Gehandicaptenzorg
 • Ouderenzorg
 • Gevangenissen
 • Je kunt ook zelfstandig ondernemer worden

Deze video is afkomstig van SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) en geeft een algemene indruk van de praktijk en het werkveld.

Praktische informatie

Hoe leer je?

De lessen worden verzorgd op de locaties in Leeuwarden en Heerenveen. Daar volg je de theorie- en praktijkvakken.

Je opleiding is opgebouwd uit verschillende onderdelen: theorie, praktijk, coaching en sport.

Praktijk en theorie gekoppeld 

Je start met een introductieperiode. Daarin leer je medestudenten, docenten en de school kennen.  In het eerste jaar ga je stagelopen in één van de werkvelden Buurt, Onderwijs & Sport, Sport- & bewegingsagogie, Sportinstructie, Training & Coaching of Sport, Bewegen & Gezondheid.

Vanaf het tweede jaar loop je stage in het sportwerkveld dat past bij de uitstroomrichting van jouw keuze. Je stage is georganiseerd in nauwe samenspraak tussen school en het werkveld. Waar mogelijk nemen we uiteraard de voorkeuren van jou als student mee. Stageplekken zijn altijd afhankelijk van de beschikbaarheid en bereidwilligheid in het werkveld.

Studieloopbaanbegeleider

Je hebt gedurende de opleiding een eigen studieloopbaanbegeleider, die je begeleidt bij je studieloopbaan. Je bespreekt met hem of haar wat je wilt en wat je kunt met je opleiding. Coaching vindt zowel individueel als groepsgewijs plaats. Halverwege elk studiejaar bespreken we je resultaten met je. Daarbij letten we vooral op jouw ontwikkeling op school en in de praktijk.

Sport

Natuurlijk ben je ook sportief bezig. Je krijgt te maken met sport en spel. Bijvoorbeeld zwemmen, klimmen, turnen, volleybal, voetbal, basketbal en tennis.

Meer informatie over hoe je leert bij het Friesland College

Wat leer je?

Beroepsgerichte onderwerpen

 • lesgeven (didactiek)
 • trainen (trainingskunde)
 • sport en gedrag
 • les- en training geven (dat doe je binnen en buiten school: aan je eigen klas, op een basisschool of bij een sportvereniging)
 • organiseren van evenementen voor grote en kleine groepen

Algemene vakken

 • Nederlands
 • rekenen
 • Engels
 • Loopbaan & Burgerschap

Keuzedelen

Tijdens deze opleiding kies je 4 verschillende keuzedelen. Een keuzedeel wordt uitgevoerd bij voldoende deelname.

Aangeboden keuzedelen

 • Assistent gymnastiek leider KNGU
 • Assisteren bij Sport en Recreatie
 • Bewegen in de buurt
 • Dans en bewegen op muziek
 • Digitale vaardigheden/tactische video-analyse
 • Duiken
 • Fitness
 • Fryske sporten
 • Gezonde leefstijl
 • Instructeur conditie-/hersteltraining
 • Instructeur: judo, skiën, snowboarden, windsurfen, zeilen of zwemonderwijs
 • Kaatsen
 • Korfbal
 • Lifeguard
 • Outdoor activiteiten
 • Schaatstrainer
 • Seniorensport
 • Specifieke doelgroepen sport en bewegen
 • Sportmassage
 • Tennis
 • Topsportvaardigheden
 • Trainer-coach: basketbal, hockey, voetbal of volleybal
 • Urban sports
 • Veilig sportklimaat
 • Voetbal pupillen-trainer
 • Voorbereiding hbo sport
 • Wellness en sauna
Meer informatie over keuzedelen

Doorleren

Hbo:

 • Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO)
 • Fysiotherapie
 • Sport­kunde
 • Pabo
 • Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH)
 • Psycho­motorische Therapie (PMT)

Deel deze pagina via

Kijk voor aanmelden en de actuele informatie op Frieslandcollege.nl