Loopbaan & Burgerschap | Friesland College

Loopbaan & Burgerschap
Naast eisen voor een beroep hebben we in Nederland ook wettelijke eisen rond Loopbaan en Burgerschap: in jouw opleiding moet je actief meedoen aan de onderdelen op dit gebied. 

Het gaat bij ‘Loopbaan’ over zaken als je eigen loopbaan sturen, actief deelnemen aan onze maatschappij, vitaal burgerschap, het maken van politieke keuzes en kritisch consument zijn.

Het onderdeel ‘Burgerschap’ draagt ertoe bij dat je je ook buiten je beroep goed kunt redden. In de coaching is er nadrukkelijk aandacht voor  jouw toekomstmogelijkheden en de kansen op de arbeidsmarkt.

Voor je mbo-diploma moet je in jouw opleiding voldoende deelnemen aan activiteiten voor loopbaan en burgerschap. Ook kun je meedoen aan activiteiten van het Friesland College, die breder zijn dan je eigen opleiding. Zo kun je lid worden van de Centrale Studentenraad.

In je portfolio laat je zien wat je gedaan hebt en welk resultaat dit had.