Bert van den Berg

Docent

Initiator vrijheidstableau voor Triangel

Van docenten wordt in projecten vaak best wat extra inzet verwacht. Bert doet dat met verve, als het gaat om projecten rond bevrijding en vrijheid. Zo hadden we in het afgelopen jaar - in de tijd dat we door corona geen ouderen konden ontvangen voor een ontbijt op Bevrijdingsdag - een expositie met indrukwekkende foto's in Heerenveen en Leeuwarden. Bijzonder en permanent is het tableau met tegels, waarin studenten hebben verbeeld hoe zij vrijheid zien. Dat staat op de campus in Leeuwarden, na een passende onthulling door CdK Arno Brok.