Werkgroep PRIO (Partner in Innoveren & Opleiden)

Daadkracht: dat typeert PRIO, Partner in Innoveren en Opleiden. Een autonome werkgroep binnen de School voor Commercie en Dienstverlening, die zich vol overgave stort op de kansen vanuit de Kwaliteitsagenda.

De opdracht van PRIO is om diverse opleidingen te koppelen aan de beroepspraktijk om zo o.a. volledige kerntaken te examineren in een hybride omgeving en om vernieuwing te realiseren in de branche. Hierbij wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van een methode die probleemoplossend werkt en waarmee buitengewone, creatieve resultaten behaald kunnen worden. Ook is het de ambitie van PRIO om wendbare vakmensen op te leiden in samenwerking met ondernemers uit de regio.

Een prachtig voorbeeld hiervan is de samenwerking van de opleidingen Travel & Hospitality en Manager Ondernemer Horeca met het Toerisme Collectief Friesland (TCF). Zowel in Leeuwarden (De Blokhuispoort) als in Heerenveen (’t Knooppunt) brengen de “Prioniers”, ondernemers en vernieuwend, inspirerend onderwijs samen. Actuele vraagstukken vanuit de praktijk worden met enthousiasme aangepakt, zoals onze MBO studenten dat kunnen; met buitengewone, creatieve oplossingen als resultaat.

De collega’s in kwestie hebben het afgelopen schooljaar hele toffe dingen gedaan om zo studenten te koppelen aan de beroepspraktijk, de doorstroom naar het HBO te versterken en een toffe mindset te bewerkstelligen. Dit sluit naadloos aan op de visie van het Friesland College: praktijkgestuurd leren, waarbij leren tot stand komt door echte ervaringen op te doen.

PRIO bouwt een netwerk op met zowel interne als externe belanghebbenden die bekend zijn met de opleidingen, kerntaken en een langdurige relatie willen opbouwen en in gezamenlijkheid werken aan de verbetering en implementatie van deze onderwerpen. Dit is niet altijd zonder slag of stoot gegaan.

De werkgroep is ontstaan door collega’s met een diepgewortelde passie voor studenten, MBO onderwijs en innovatie. PRIO wordt genomineerd om hen te bedanken voor het harde werken. En om het feit dat zij, ondanks corona en negativiteit, de studenten tof en vernieuwd onderwijs aanbieden waarbij ervaringen worden opgedaan welke nooit vergeten zullen worden.

Neem ook gerust een kijkje op Insta account van PRIO