Anno N - Samen strijden tegen Friestalige hacker

Educatieve escape-classroom, keuzedeel Frysk (Talencentrum)

Een hacker die de controle op de digiborden in jouw schooltje overneemt, rare opdrachten geeft en zelfs de directrice ontvoert. Dat overkwam de leerlingen van basisschool Bloei in Terherne. Gelukkig was het een spel:  een educatieve escape-classroom van Afûk, het Friesland College en Omrop Fryslân.

De kinderen losten puzzels op, zochten, overlegden en voerden allerlei opdrachten uit om ‘Anno N.’, die steeds weer opdook op de borden, de voet dwars te zetten. Allemaal op hun eigen niveau… Zo konden de kleuters kleurige tekeningen afmaken en kregen de oudste leerlingen lastige vragen over de aarde, oertijd en noem maar op om samen aanwijzingen te vinden in de strijd tegen deze nare hacker.

De voertaal? Fries waar het kon, want de opzet is dat de kinderen spelenderwijs leren omgaan met deze taal. Alle opdrachten waren dan ook in het Fries gesteld. Afûk, Omrop Fryslân en het Friesland College maakten ‘Anno N. fersus skoalbern’ om Fries leren leuker te maken. Dat werkt prima, bleek uit de manier waarop de leerlingen van Bloei opgingen in het spel dat drie dagen lang een deel van de ochtend in beslag nam.

Maar er was nog een boodschap, die goed uitkwam in de landelijke ‘Week tegen het pesten’: Anno N. is vroeger gepest en wil nu wraak nemen. Hoe voorkom je dat nú, met je eigen klasgenoten? Door niemand uit te sluiten… Eén van de kleuters had het begrepen. ‘We moeten hem leren normaal te doen’, zei hij in de kring. Zo ‘normaal’ en aardig, dat moeten we allemaal doen.

De eerste uitvoering was goed, zagen Fokke Jagersma van de Afûk en Tsjikke van der Veen van het Friesland College. Vanaf de start waren zij nauw betrokken bij dit project, waarin studenten van het keuzedeel Fries – van verschillende FC-scholen - hard meewerkten aan het bedenken en uitwerken van opdrachten.

Ook begeleidden deze studenten tryouts en worden ingeschakeld voor een vervolg en andere inspirerende praktijkopdrachten vanuit het Talencentrum van het Friesland College. En daarmee is ook voor deze studenten Fries leren vooral leuk…