LOB gelijke kansen

De laatste tijd is stagediscriminatie veel in het nieuws. Binnen het Friesland College willen we iedereen gelijke kansen bieden en dus ook op stage.

Bij het project LOB gelijke kansen zetten we ons in om diversiteit te vieren en onderwijs zo in te richten dat iedere student zich welkom, gezien en geaccepteerd voelt. We organiseren bewustwordingscampagnes en zetten in op een sterke loopbaanbegeleiding van de student, waar wordt gekeken naar de talenten en mogelijkheden. Zo hopen we gelijkere kansen te creƫren. Iedere student heeft immers recht op een passende opleiding, stage en baan!

Op 23 maart organiseerden we een meet-up over gelijke kansen, met stagediscriminatie als topic. Landelijk expert op het gebied van kansenongelijkheid Eva Klooster deelde de laatste resultaten van haar onderzoek naar stagediscriminatie. En studenten van verschillende opleidingen deelden hun verhaal. Samen zijn we iedereen - hierin hebben we deze middag weer een mooie stap gezet.