Samen sterker in Platform Praktische Wereldburger

Dominique Derks, Sabine Schroten, Paula Bijvoets, Sanne van der Hulst en alle docenten van het Excellentieprogramma

Het Friesland College wil studenten opleiden tot praktische wereldburgers, die in hun vak én als betrokken burgers weten dat ook zij kunnen bijdragen aan een betere wereld. Hoe doe je dat? In het Platform Praktische Wereldburger maken vijf specialisten in verschillende disciplines samen vaart.

Met heb benoemen van het doel om studenten op te leiden tot praktische wereldburgers en ook de eigen organisatie hierop in te richten, zette het Friesland College in het koersplan een flinke stip op de horizon. Ferme taal en een mooi doel, maar hoe doe je dat? Door hen een hoop kennis en ervaring mee te geven in hun vakgebied, maar ook een brede kijk op de wereld. Ook dát vraagt om doen en hierin ervaring opdoen.

In het Platform Praktische Wereldburger komen vijf richtingen samen: internationalisering, burgerschap, ondernemerschap, excellentie en practoraat Duurzaam Denken Duurzaam Doen. De start in februari was prima, met een inspirerend programma - online – vol bevlogen sprekers én workshops op alle terreinen. Medewerkers en soms ook studenten waren er hard mee aan de slag. Zo was meteen te zien dat je écht meters kunt maken, als je krachten bundelt.

Het Platform Praktische Wereldburger hoort zeker in deze eregalerij, maar valt buiten de stemronde. Het platform is vertegenwoordigd in de jury en reikt zelf een eigen Award uit tijdens de uitzending van LICHT! op 22 april.