't Andere Museum

Jan-Kees Geersing, eigenaar van t Andere Museum in Leeuwarden werkt nauw samen met de opleiding Travel & Hospitality. Nu voor het tweede jaar, stelt hij zijn tijd, faciliteiten en ruimte in het museum beschikbaar voor een nieuw te ontwerpen en uit te voeren tentoonstelling. De laatstejaars, leidinggevende studenten bedenken en ontwerpen een tentoonstelling op basis van uitgebreid  onderzoek, ondersteund door creatieve en informatieve ‘masterclasses’ van experts. Als het thema van de tentoonstelling gekozen is, schrijven zij een plan van aanpak. Daarna worden eerstejaars studenten ingezet om te helpen met de uitvoer daarvan. Het thema van de tentoonstelling die (hopelijk) in mei zal openen is... tromgeroffel... BLAUW LICHT! Niet geheel toevallig, denken wij, dat ook in het onderzoek deze wens (LICHT!) naar boven kwam in coronatijd.

 

Jan-Kees Geersing en het museum worden genomineerd als dank voor zijn gastvrijheid, steun en het meedenken in het afgelopen schooljaar. Ondanks de forse schade van het sluiten van de deuren is hij het onderwijs blijven steunen. Er zijn, zoals op veel praktijkplekken, hindernissen overwonnen, er werd gewerkt tussen hoop en vrees, maar positiviteit bleef leidend. In dat proces, met de kwetsbaarheid die hij daarin toonde, zag men een prachtige onderlinge dynamiek en strijdvaardigheid ontstaan, die tot het onderwijs leidde waar wij voor sta; midden in het paarse hart. Jan-Kees wordt door studenten als ‘persoonlijke life coach’ omschreven. Hij brengt een erg bijzondere en nuttige draai aan school en studenten zijn hem daar enorm dankbaar voor.

Er zijn 3 leidinggevende Travel & Hospitality studenten die dankzij lichtpunt Jan-Kees, ‘gewoon’ hun praktijkexamens kunnen afronden en met HUN tentoonstelling een ervaring voor het leven meenemen vanuit het Friesland College.

Jan Kees heeft een museum die hij beschikbaar stelt voor ons als toerisme studenten om te leren. We zijn hier bezig met een enorm bijzonder leerproces waarin Jan Kees ons erg veel aandacht geeft. Hij staat open voor ons met alles te helpen en steekt enorm veel moeite in ons en het project dat we uitvoeren. Als ik voor mezelf spreek, maar ook voor een aantal anderen, zou ik Jan Kees mijn persoonlijke life coach noemen. Hij brengt een erg bijzondere en nuttige draai aan school en ik ben hem daar enorm dankbaar voor.