Label of Excellence

Label of Excellence voor internationaal programma Friesland College

Het Friesland College heeft van Erasmus+, het Europese programma waardoor studenten ervaring kunnen opdoen in het buitenland, onlangs het Label of Excellence toegekend gekregen. Dat is een erkenning van ‘werk in het verleden en toewijding aan kwaliteit’, zoals de organisatie het omschrijft. Het Friesland College stimuleert niet alleen buitenlandse mobiliteit - in stage en uitwisseling met collega’s en studenten -, maar is ook betrokken bij veel Europese projecten.

Zo zoekt de school steeds verbinding met partners in het buitenland om van elkaar te leren, met elkaar te bouwen en nieuwe inzichten op te doen… Dat gaat ook nu door, al gebeurt dat nu vaak online in allerlei projecten. En als je niet op reis kunt, is het ook mogelijk om in Nederland op zoek te gaan naar internationale ervaring. Dat kan bijvoorbeeld door gesprekken tijdens burgerschapslessen, een virtuele uitwisseling met een school in het buitenland of een diversiteitsproject.

Zo werkt het Friesland College voortdurend aan het opleiden van studenten tot praktische wereldburgers, zoals het is omschreven in het koersplan. En dat de school het opvallend goed doet op het gebied van internationalisering en hiermee studenten een bredere blik biedt op de wereld, ook in deze tijd, blijkt uit de toekenning van dat prestigieuze Label of Excellence van Erasmus+.