Leereenheden | Friesland College

Veel opleidingen in het Friesland College zijn opgebouwd in leereenheden. Hierin ben je als student – individueel of met een groep - steeds vijf of tien weken bezig met een nieuwe praktijkopdracht in jouw vakgebied. Dus: niet eerst een tijd in de boeken en dan eens uitproberen, maar snel aan de slag om te ontdekken wat je allemaal moet kennen en kunnen om elke keer een beetje beter te worden.   

Alle opdrachten zijn gemaakt aan de hand van voorbeelden uit de praktijk of komen rechtstreeks uit die praktijk, met echte opdrachtgevers. Ook werk je zo geregeld - alleen of met andere studenten - ín de praktijk, binnen of buiten school.

De inhoud van een leereenheid is aangepast aan de opdracht. Het verdiepende programma - trainingen, workshops, lessen en digitale bronnen - is hier grotendeels op gericht. Dan weet je steeds waaróm je iets moet leren en kun je al die kennis en vaardigheden meteen gebruiken.


Nieuwste ontwikkelingen
Voor een groot deel hebben docenten een leereenheid voorbereid met bedrijven en instellingen die zicht hebben op de nieuwste ontwikkelingen. Zo hebben zij een goed beeld van de eisen die nu in de praktijk worden gesteld aan een beginnende vakman of vakvrouw.

Door een reeks leereenheden kom je dan ook uit bij een mbo-diploma, dat bewijst dat jij in jouw vak voldoende kennis en vaardigheden in huis hebt. Bovendien werk je in die opdrachten steeds aan je eigen ontwikkeling, aan persoonlijke vaardigheden die jij in je vak en daarbuiten steeds meer nodig hebt: communiceren, samenwerken, denken in oplossingen en meer van die 21st century skills.

Vaak werk je in groepen aan een opdracht. Zo gaat dat immers ook in de praktijk. Taken worden verdeeld, maar iedere student heeft wel een eigen verantwoordelijkheid en het eigen leerproces. Docenten organiseren de reflectie. Wat doe ik, hoe doe ik dat en waarom doe ik dat… Zo krijg je zicht op je eigen ontwikkeling en ontdek je zelf wat je nog moet leren.

Zelf kiezen
Door verschillende keuze- en examenmomenten kunnen routes per student verschillen. In de rol van coach speelt de docent een belangrijke rol in dit keuzeproces. Welke taak is nu voor jou het meest geschikt? Waar kun je het meest in leren? De coach houdt het overzicht op het totale programma.

In het eerste jaar zijn leereenheden vooral gericht op verkenning van het werkveld. In leerjaar twee ga je steeds meer aan de slag in je beroep. Veel studenten op niveau 2 en 3 studeren hierna af. Op niveau 4 werken studenten dan nog verder aan hun specialistische kennis en vaardigheden.

Stage
Ervaring in de praktijk doe je op door een stage in een erkend leerbedrijf, waarin je al je kennis en vaardigheden nog eens leert toepassen in een andere situatie. De lengte van de stage verschilt per niveau en opleiding.

Verder heb je algemene vakken als Nederlands en rekenen én keuzedelen waarin jij zelf kunt bepalen of jij je breder wil ontwikkelen of veel meer wil weten over iets in je eigen vakgebied. En als je dat allemaal hebt gedaan, weet je zeker: ik ben klaar voor de toekomst…