Leerbedrijf Ontmoetingscentrum Jonge Ouders (OJO) | Friesland College

Jonge ouders met elkaar verbinden, dat is ons doel

Het Ontmoetingscentrum jonge ouders (OJO) is een laagdrempelig ontmoetingscentrum, waar jonge ouders elkaar kunnen ontmoeten, nieuwe sociale contacten kunnen opdoen en hun netwerk kunnen versterken. Ook motiveert het OJO jonge ouders om (terug) naar school te gaan en hun diploma te halen. Het OJO wordt gerund door studenten, geen professionals maar professionals in opleiding, die al lerend de jonge ouders tegemoet treden.

Het OJO organiseert wekelijks activiteiten, zoals knutselmiddagen, lunchbijeenkomsten en ouder- en kindzwemmen. Ook nodigt het OJO gastsprekers uit voor informatieve middagen zoals kinder-EHBO. Daarnaast worden de vaders ook niet vergeten!

'We staan naast ze'. Dit betekent dat het OJO wekelijks middagen organiseert waarbij we de jonge ouders ondersteunen in het maken van huiswerk.

Het doel is om jonge ouders met elkaar te verbinden. OJO is geen kinderopvang en geen hulpverleningsinstantie, maar beschikt wel over een netwerk om jonge ouders door te verwijzen als dat nodig is. Het leerbedrijf OJO in het Friesland College locatie Sportstad is een voorbeeld van samenwerking tussen Caleidoscoop en Pedagogisch Werk.

Meer weten? Volg OJO op Facebook.

We willen hierbij graag iedereen die ons een warm hart toedraagt hartelijk uitnodigen voor onze feestelijke opening op 24 mei 2018 van de nieuwe OJO ruimte op de locatie Sportstad. Sinds de voorjaarsvakantie is het OJO te vinden in lokaal Z0.09. Niet alleen met een nieuwe ruimte maar ook met een gloednieuw logo!