Koersplan 2015-2018: Ervaren in Leren | Friesland College

Met trots presenteren wij het koersplan van het Friesland College voor de jaren 2015-2018.

Na een uitgebreide terugblik in de afgelopen maanden constateren wij dat onze koers, samengevat in het motto ‘Van buiten naar binnen’, een juiste is geweest. De directe samenwerking met onze omgeving wordt door die omgeving én door onze medewerkers en studenten herkend als de sleutel naar modern beroepsonderwijs. Ook de erkenning dat onze school steeds volop heeft ingezet op vernieuwing van het onderwijs, is mooi. Wij zijn goed in het vormgeven van leerprocessen.

Het was een genoegen om met zoveel mensen van binnen en van buiten de organisatie het gesprek te voeren over waar we nu staan en welke weg we in zullen slaan. We deden dat in al onze scholen. De openheid en vanzelfsprekendheid waarmee collega’s, studenten en partners uit de regio met ons in gesprek gingen over uitdagingen en kansen, hebben we als bijzonder ervaren.

We hebben in de afgelopen jaren goede resultaten geboekt. Op veel gebieden doen we het beter dan voorheen. Bij het laatste inspectieonderzoek zijn alle seinen op groen gezet. Ons rendement voldoet aan landelijke normen. Dat is een groot compliment aan al onze medewerkers.

Bij het vaststellen van dit koersplan hebben we gemerkt hoe moeilijk het is om ver in de toekomst te kijken. Veranderingen dienen zich aan in hoog tempo. Het is de kunst om iedere keer adequaat in te spelen op die nieuwe ontwikkelingen en tegelijkertijd de interne organisatie intact te laten.

De grote uitdaging zal dan ook zijn om van jaar tot jaar koersvast te varen op ons kompas van eigentijds en innovatief onderwijs. Hierop zijn wij toegerust.


College van Bestuur Friesland College
Liesbeth Vos en Frank van Hout