Keuzedelen | Friesland College

Vanuit jouw opleiding krijg je keuzedelen aangeboden, waarmee jij je kunt specialiseren in je beroep. In deze keuzedelen kun jij je kennis en vaardigheden verdiepen. Maar je hebt ook keuzedelen die jouw opleiding kunnen verbreden. Als opstap naar een volgende opleiding in mbo of in hbo bijvoorbeeld, of om iets bijzonders toe te voegen aan jouw diploma. Als je na je opleiding aan het werk gaat, kun je je met keuzedelen onderscheiden. Iedereen kan zich in een ander onderwerp hebben verdiept. Keuzedelen die je met een voldoende examen hebt afgerond, komen op je diploma te staan. Hiermee kun jij je toekomstige werkgever laten zien wat je allemaal in huis hebt. Voor sommige keuzedelen moet je leermiddelen aanschaffen. Via FC Live word je hierover geïnformeerd.

Voorbeelden van brede keuzedelen bij het Friesland College

Elke opleiding heeft eigen keuzedelen. Bij het Friesland College bieden we hiernaast brede keuzedelen die voor iedereen toegankelijk zijn, welke opleiding je ook volgt. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Duurzaamheid
  • Leidinggeven
  • Oriëntatie op ondernemerschap
  • Inspelen op innovaties  
  • Voorbereiding op hbo 

Tijdens de voorlichting en de intake krijg je informatie over de keuzedelen die in jouw opleiding mogelijk zijn.