Info en contactgegevens voor CIOS-studenten en ouders | Friesland College

Via de CIOS-nieuwsbrief Langs de lijn houden we u op de hoogte van informatie over het CIOS die voor u als ouder van belang kan zijn. Op deze pagina vindt u meer achtergrondinfo en uitleg over diverse onderwerpen.

Naast actualiteiten heeft de informatie onder andere betrekking op:

-------------------------------------------------------------------------------------------

CONTACTGEGEVENS

Waar kan ik terecht met vragen, suggesties of klachten?
Voor vragen, suggesties of klachten kunt u in eerste instantie contact opnemen met de persoon die het betreft. Komt u er niet uit of krijgt u geen gehoor, dan is de coach van de student de eerst aangewezen persoon om mee te spreken. 

Als dit gesprek niet leidt tot een antwoord of oplossing, dan kunt u contact opnemen met één van de volgende personen:

Anke Visser, directeur van CIOS Heerenveen/Leeuwarden (anke.visser@fcroc.nl)
Goos Karsten, voor de opleiding Medewerker Sport & recreatie, niveau 2 (g.karsten@fcroc.nl)
Frans Robertus, voor de opleiding Sport- en Bewegingsleider, niveau 3 (f.w.robertus@fcroc.nl)
Bert Wezenberg, voor de opleiding Sport, Bewegen & Gezondheid, niveau 4 (b.wezenberg@fcroc.nl)
Ronald den Heijer, voor de opleidingen Buurt, Onderwijs & Sport en Bewegingsagoog (r.den.heijer@fcoc.nl)
Annemarie Verbeek, voor de opleiding Trainer/coach, niveau 4 (a.verbeek@fcroc.nl)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Is uw vraag of klacht daarna niet naar tevredenheid opgelost, dan kunt u een mail sturen naar de CIOS klachtencommissie

-------------------------------------------------------------------------------------------

Studenten tevreden over opleiding Trainer/coach
“Studenten zijn tevreden over de opleiding Trainer/coach en zouden die zeker aanbevelen. Zij zijn goed op de hoogte van de opbouw en structuur van de opleiding en weten over het algemeen goed waar ze staan in de opleiding. Ook kennen zij het onderscheid tussen leren en examineren”. Dit staat in de kwaliteitsaudit die begin 2016 is gehouden door een intern team met een externe deskundige. 

Het team heeft de studenten goed in beeld. Bij frequent ongeoorloofd verzuim worden studenten consequent aangemeld bij de contactpersoon studentenzorg. Ook wordt veel gedaan om te voorkomen dat studenten zonder diploma het Friesland College verlaten. Wanneer dat toch het geval is, wordt hiervan een zorgvuldige administratie bijgehouden.

Het team gaat aan de slag met een aantal verbeterpunten die in de audit worden genoemd. Denk aan een onderwijsvisie die door het team is gemaakt en een SMART (Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch Tijdgebonden)-geformuleerd teamplan. Maar ook het tijdig beschikbaar stellen van lesroosters is een verbeterpunt. Vanwege het grote aantal uitstroomprofielen voor trainer/coach, soms met zeer geringe studentenaantallen, is het wel eens lastig om het onderwijs te organiseren. 

Wit u de audit lezen? Stuur dan een bericht naar Yvonne Peul, directiesecretaresse.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Wilt u de actualiteiten van het CIOS volgen? Kijk dan eens op Facebook of volg ons op Twitter.